Ajánlott kezdő dátum Szent József ünnepe előtt március 12. vagy 13.; április 24. vagy 25.

Minden titoknál egyszer mondjuk a “Miatyánkot”, tízszer az „Üdvözlégy Szent József” imát (lásd alább) és egyszer a “Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…” fohászt.

Az első napon imádkozzuk el a Hitvallást, a Miatyánkot, és három “Üdvözlégy Máriát” (Hit, Remény, Szeretet) és egy “Dicsőség az Atyának…” fohászt.

Üdvözlégy, Szent József, Dávid fia, igaz és erényes. A bölcsesség veled van. Áldott vagy te az emberek között, és áldott Jézus, hűséges Mátkád, Mária, gyümölcse. Szent József, Jézus Krisztus méltó atyja és a Szent Egyház védelmezője, imádkozz érettünk, bűnösökért. Kérj Istentől isteni bölcsességet számunkra, most és halálunk óráján.

(Ez az ima Monforti Grignion Szent Lajostól származik. Edson Glauber alakította 7 napos ájtatossággá Jézus utasításai szerint.)

 

  1. nap

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, *Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjának jegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten Fiának nevelőatyja,
Krisztus gondviselő oltalmazója,
A szent család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Munkások példaképe,
A házasélet dísze,
Szűzek őre,
Családok támasza,
Ínségesek vigasztalója,
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz szellemek réme,
Az Anyaszentegyház védőszentje,

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

V. Háza urául rendelte őt!
F. És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk!
Úristen, ki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel Szent Anyádnak jegyeséül választottad: add kérünk, hogy akit e földön pártfogónak tisztelünk, közbenjárónk legyen a mennyben. Aki élsz és uralkodol, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

Szent József, a Szűz Mária anyasága révén átélt fájdalmaid és örömeid által, kísérj atyaian életemben és halálomban!

Üdvözlégy, Szent József, Dávid fia, igaz és erényes. A bölcsesség veled van. Áldott vagy te az emberek között, és áldott Jézus, hűséges Mátkád, Mária, gyümölcse. Szent József, Jézus Krisztus méltó atyja, és a Szent Egyház védelmezője, imádkozz érettünk, bűnösökért. Kérj Istentől isteni bölcsességet számunkra, most és halálunk óráján (10-szer).

 

Odaszentelődés a Szent Három Szívnek

Jézus Szentséges Szíve, Mária Szeplőtelen Szíve, Szent József legtisztább Szíve, ma (ezen az éjszakán) neked szentelem gondolataimat*, szavaimat*, testemet*, szívemet* és a lelkemet*, hogy ezen a napon (éjszakán) legyen meg általam a ti akaratotok. Ámen.

 

(*keresztet rajzolunk testünk megfelelő helyére, a homlokunkra, ajkunkra, szívünkre…)

“Legyen az Úr dicsérve, tisztelve és szeretve mindörökké!”

 

  1. nap

Litánia (lásd fent)

Szent József, a Jézus születése révén átélt fájdalmaid és örömeid által, kísérj atyaian életemben és halálomban!

Üdvözlégy Szent József…, a Szent Három Szívnek való odaszentelődés

 

  1. nap

Litánia (lásd fent)

Szent József, a Jézus körülmetélése révén átélt fájdalmaid és örömeid által kísérj atyaian életemben és halálomban!

Üdvözlégy Szent József…, a Szent Három Szívnek való odaszentelődés

 

  1. nap

Litánia (lásd fent)

Szent József, az öreg Simeon próféciája révén átélt fájdalmaid és örömeid által, kísérj atyaian életemben és halálomban!

Üdvözlégy Szent József…, a Szent Három Szívnek való odaszentelődés

 

  1. nap

Litánia (lásd fent)

Szent József, az Egyiptomba menekülésed során átélt fájdalmaid és örömeid által atyaian kísérj engem életemben és halálomban!

Üdvözlégy Szent József…, a Szent Három Szívnek való odaszentelődés

 

  1. nap

Litánia (lásd fent)

Szent József, az Egyiptomból való visszatérésed során átélt fájdalmaid és örömeid által atyaian kísérj engem életemben és halálomban!

Üdvözlégy Szent József…, a Szent Három Szívnek való odaszentelődés

 

  1. nap

Litánia (lásd fent)

Szent József, a fájdalmak és örömök révén, amelyeket átéltél, amikor Jézust elvesztetted és megtaláltad a templomban, atyaian kísérj engem életemben és a halálomban!

Üdvözlégy Szent József…, a Szent Három Szívnek való odaszentelődés