Óriási szellemi harc zajlik jelenleg a világban és az egyházban.

Magyarország történelmi hivatása, mint Európa és a kereszténység védőbástyája ezekben a napokban különleges megnyilvánulását éli. A hitetlenné vált Európa figyelmét politikusaink próbálják felhívni az iszlám veszedelemre. A szinóduson pedig úgy látszik Erdő Péter bíboros az egyik védelmezője a 2000 éves  krisztusi tanításnak.

A Szeretetláng Rózsafüzér napi elimádkozásával segítsük állami és egyházi vezetőink kereszténységet védelmező munkáját!

A szellemi harc illusztrálására álljon itt néhány részlet angol nyelvű honlapokról.

Erdő bíboros relazione introduttiva-ja

Erdő bíboros hétfői nyitó jelentésében teljes mértékben kiállt az emberi szexualitásra vonatkozó katolikus tanítás mellett.  A szinódus főrelátora ellentmondást nem tűrően elutasította Kasper bíboros javaslatát a nyilvános házasságtörésben  élők számára kiszolgáltatandó Oltáriszentség ellen, és világosan megfogalmazta a katolikus Egyház tanítását a homoszexualitásra, a házasság érvénytelenítésére és a fogamzásgátlásra vonatkozóan. Ugyancsak visszautasította a hamis irgalom fogalmat, amely egyre jobban kezd eluralkodni a   szinóduson.  „Az irgalom”, mondta a bíboros, „előzetes megtérést követel.” Erdő jelentésének részletes elemzése itt található (angolul): 

Erdő bíboros és Forte érsek eltérő álláspontot képviseltek a sajtókonferencián 

Erdő bíborosnak a katolikus tanításra vonatkozó védelmezése folytatódott a hétfői sajtókonferencián. A konferencián részt vett Bruno Forte érsek, a szinódus titkára és  Vingt-Trois bíboros, Párizs érseke is.  
Erdő bíborost megkérték az újságírók, hogy kommentálja a jelentésében szereplő „elváltak és újraházasodottak” számára kiszolgáltatandó Oltáriszentség kérdését. Erdő válaszában megvédte a katolikus tanítást, és kiemelte, hogy a katolikus tanítás fejlődését messze nem korlátlan mértékben, és csak a katolikus Tradícióval összhangban lehet értelmezni. Ugyancsak elutasította azt a javaslatot, hogy a keleti Ortodox Egyház mintájára, ahol már van alternatíva a válásra, vezessék be a katolikus Egyházban is a válást. Lehet, hogy véletlen, de a Szinódus megnyitásának napján az aznapi evangélium éppen az Úr Jézusnak a házasság felbonthatatlanságára vonatkozó tanítása volt.
(…)