Melyek a gyógyuláskeresés biztos, megengedett, és melyek a veszélyes formái? Istentől Jézusok keresztül kérni a gyógyulást. Gyógynövények, ásványok használata .Isten fűbe, fába, virágokba, ásványokba is belehelyezte gyógyító erőit A nyugati orvoslás igénybe vétele A keleti kultúrákból, orvosi gyakorlatokból való gyógymódok használata. Ebben az előadásban ez utóbbiak veszélyeiről lesz szó. A nyugati orvoslásról csak annyit jegyzünk meg, hogy ennek a hitele sokak szemében, főleg az utóbbiBővebben

A Magyar Kurír híradása Imádkozzunk, hogy minél előbb átadásra kerülhessen!   Ugyanerről az eseményről a filmes tudósítás itt látható:   Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna alapító okiratának elhelyezése  Bővebben

Szent István napjának a délutánját a Szent Anna-Réten töltöttük. A kegyelmek egyre erősebben, egyre szemmel láthatóbban áradnak ezen a helyen. Két szóbeli és két képekkel bemutatott tanúságtételt osztunk meg ezennel. Egy hölgy írta Szent István király vigíliáján a következőket: Ismét imádkozom a kápolnánál. Bensőmben ezeket a gondolatokat kapom: Gyermekeim elfelejtettétek, hogy ez az imahely miért épül? Épül, nem rombol, nem széthúz, hanem épül végre, épülBővebben

Augusztus 19-én, szombaton Simon Dávid atya fog beszélni a gyógyító szentmise előtt 15:00 órakor a váci Szent Anna piarista templomban (Vác, Szentháromság-tér). Győrből érkezik hozzánk, hogy átadjon valamit számunkra is abból a tűzből, amely őket arra késztette, hogy náluk is örökimádást szervezzenek.Bővebben

Elsőszombati szentmise a Szent Anna-Réten 2023. augusztus 5. A szentmise elején Felajánljuk ezt a szentmisét a két Szent Szív, Jézus Szentséges Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére, engesztelésére, a kápolna felépüléséért, a jelenlegi építkezés befejezéséért – az építkezés jelenleg itt tart –   mindazokért, akik fáradoztak a kápolna felépítése érdekében, de Isten már haza hívta őket az égi hazába. Felajánljuk továbbá a Világifjúsági találkozóBővebben

EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN égi születésnapja augusztus 1. (1811- 1868) Pierre-Julién Eymard 1811. február 4-én,,, született a franciaországi La Mure-ban. Apja szegény, szorgalmas kovácsmester volt. Még jó kereszténynek is mondható, de talán a szegénysége miatt, túlságosa is foglalkoztatta a pénz. Anyja már pólyás korában magával vitte az istentiszteletekre. Péter korához képest hamarosan az átlag keresztényeknél jobban érzékelte Jézus Eucharisztiában való jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időtBővebben

Gellért Ottó atya temetésén elhangzott beszéd Gellért Ottó atyában, akitől most búcsúzunk sokan csak a nehéz embert, az akaratához keményen ragaszkodó, túlzottan határozott embert látták. Életének mélyebb mozgatórúgóit csak kevesen ismerték. Minket együtt szentelt Lékai László bíboros úr a budapesti piarista kápolnában1975-ben. Tartottuk egymással a kapcsolatot, többnyire az ő kezdeményezésére. Látta, hogy az egyház romokban van, és ez fájt a szívének. Mély meggyőződése volt, hogy nekünk,Bővebben

A közösség szeretettel várja az engesztelő szerzetesi hivatás iránt érdeklődőket. Azok, akik hajadonok vagy özvegyek, nővérként csatlakozhatnak; családban élők pedig társult tagként. Olyan családok esetén, akik már élik az engesztelő lelkiséget, a teljes család is jelentkezhet.   Elérhetőség: Liki Lívia Regina nővér Tel: 20) 292 6436 E-mail: jmszbml@gmail.comBővebben