Egy magyar értelmező szótár szerint az engesztelés: kérlelés, haragosnak, megbántottnak a csillapítása, megbékítése. (szojelentese.com) Ez ember    esetében a haragos, a megbántott kapcsolatainak a helyreállítását, a normális életbe való visszavezetését is jelenti.

     Ma sok a megbántott, a haragos ember körülöttünk. Hányszor érezzük mi is ilyennek magunkat. Alapvető fontosságú feladat az újra meg újra feltámadó haragnak, megbántottságnak a kezelése. Nem könnyű feladat. Mi minden kell hozzá?

   Az engesztelés kellékei, elemei, hozzávalói emberi szinten

 • Beleélő képesség
  • Mi történt?
  • Ki bántott meg?
  • Mivel bántott meg?
  • Mit érzel? Mitől szenvedsz annyira?
 • Együttérzés
  • Szeretnék együtt érezni veled.

Nem vagy egyedül ebben a megbántott állapotodban, itt vagyok melletted. Veled vagyok, nekem is fáj, ami neked.

Pihenj egy kicsit, most én szenvedek helyetted.

 • Vigasztalás
  • Csökkenteni akarom szenvedésedet, rossz érzéseidet.
  • Szeretném, ha jó, pozitív érzések lennének benned.
 • Bocsánatkérés
  • A magam nevében, ha én voltam a megbántó
  • A bántó nevében, őhelyette is
 • Ígéret, fogadkozás
  • A jövőben nem akarlak megbántani, fájdalmat, szomorúságot okozni

Ha mások bántanak, igyekezlek megvédeni, amennyiben rajtam áll, ha nem tudom, legalább csökkenteni a szenvedésedet.

 • Túllépés, kilépés ebből az állapotból. Nem jó az ilyen állapotban sokáig megmaradni.
  • Nem jó, ha sokáig nyalogatja sebeit az ember
  • Jobb, ha mások felé fordul.

Az engesztelés kellékei, elemei, hozzávalói Jézusra, Istenre vonatkoztatva

 • Beleélő képesség
  • Senki sincs, aki annyi bántást kapna, annyi szenvedésben részesülne, mint Jézus. Mert minden ember bántását átérzi, minden bántás neki is fáj.
   • A saját fájdalmaként éli át a bántó bántását, és a megbántott szenvedését is.

Mindez a bántás, fájdalom összesűrűsödött Jézus gecemáni kerti gyötrelmeiben és nagypénteken

Az engesztelés elsősorban Jézus gecemáni kerti gyötrődésébe, és nagypénteki szenvedéseibe való  beleélés, Vele való együttérzés

 • Együttérzés
  • Át akarjuk érezni, amit Jézus  átélt nagycsütörtökön és nagypénteken, és egész földi életében
   • Ezért olyan fontos az Ő életéről, szenvedéseiről való ismételt elmélkedés

Vele, mellette akarunk lenni fájdalmaiban, szenvedéseiben.

Szeretnénk átvenni valamit abból, ami neki olyan nehéz, ami neki annyira fáj, hogy egy kicsit könnyebb legyen neki, hogy ne szenvedjen annyira.

 • Vigasztalás
  • Ne bánkódj annyira. Ők bántottak ugyan, de én itt vagyok melletted, letörlöm verítékedet Veronikával együtt, csillapítani akarom lelkek utáni szomjúságodat, sok bűnöst szeretnék hozzád vezetni, vinni akarom Cirenei Simonnal a keresztedet, hogy legyen erőd végig csinálni.
 • Bocsánatkérés
  • Bocsásd meg, hogy én is szenvedéseket okoztam Neked bűneimmel.

Bocsánatot kérek Tőled azok nevében is, akik nem is tudják, hogy bántottak, akik nem akarják bánni bűneiket.

 • És ezek ma oly sokan vannak.
 • Neked az is annyira fáj, hogy mindezek a kárhozat felé tartanak.
 • Imádkozom, áldozatokat vállalok Veled együtt értük, hogy megmeneküljenek a pokol tüzétől.
 • Igéret, fogadkozás
  • Jézusom, a jövőben nem akarlak megbántani téged. A halálos bűnöket mindenképpen szeretném elkerülni. Segíts, hogy a bocsánatos bűnöket is elkerüljem!

Ha mások bántanak, igyekezlek megvédeni, amennyiben rajtam áll, ha nem tudom, legalább csökkenteni a szenvedésedet.

 • Nem akarok ezután gyáván meghunyászkodni, amikor látom, hogy téged igazságtalanul bántanak.

Szóvá akarom tenni ezeket a bántásokat, ha azt látom, hogy szavamnak, tiltakozásomnak lehet valami foganatja.

Igyekezni fogok szenvedéseidet csökkenteni, amikor látlak téged misztikusan, vagy felebarátaimban szenvedni.

 • Túllépés, kilépés ebből az állapotból.
  • Jézus, te nem tudsz kilépni ezekből a szenvedésekből, te szenvedsz a világ végéig.

Vágyakozom arra, hogy legyen már vége ennek a bűnökkel, bántásokkal teli világnak.

Mennyei Atyánk, Neked annyira fáj Szent Fiad szenvedése és a sok ártatlan és bűnös gyermeked szenvedése. Vess véget minél előbb ezeknek a szenvedéseknek. Jöjjön el minél előbb erre a Földre a Te országod, ahol megszűnik minden bűn, minden bántás és minden fájdalom!

Marana Tha! Jöjj el – minél előbb, Uram!

Bocsa József Sch.P. atya