Látomásban Jézus elkísért engem egy templomba, ahol minden ember zöld, hosszú ruhát viselt és együtt imádkoztak a keresztre feszített Jézus előtt, aki így szólt hozzájuk:

„Drága engesztelő gyermekeim! Nagy örömömet lelem bennetek. Hatalmas feladatot bíztam rátok, mely nem könnyű. Nagy árat fizettem értetek kicsinyeim, hogy megválthassalak titeket a bűn rabságából. Így Hozzám hasonlóan ti is imádkozzatok kitartóan egymásért. Ha mindvégig hűek maradtok a Legszentebb Szentháromsághoz, akkor nem kell félnetek a halál órájától. Mert az ilyen lelkeknek nagy örömben lesz részük odaát.”

Utána Jézus fehér ruhában, kezében egy szép csillogó rózsafüzérrel így szólt hozzánk:

„Drága gyermekeim! Atyám Szent Akarata, hogy mindnyájan engesztelő lelkületűek legyetek. Ennél nemesebb feladatot nem is kaphattatok volna Tőlünk. Égi fegyvereket küldünk le hozzátok, hogy fel tudjátok venni a harcot az ellenséggel, a bukott angyalokkal, akik szüntelenül gonosz terveket szőnek ellenetek, hogy minél előbb megkaparinthassanak titeket. Mert bizony mondom nektek: A sátán mindennél jobban gyűlöli azokat, akik rengeteg lelket rabolnak el tőle. De ne féljetek! Védelmem alatt álltok és nem eshet bántódásotok. Most úgy döntöttem, hogy végtelen nagy szeretetemben újabb imát adok nektek, az engesztelők rózsafüzérét.”

Az Úrjézus kezembe adta ezt a rózsafüzért, és meglepetésemre, nagyon nehéz volt.

Jézus:„Nagy fájdalom éri Szent szívemet, mikor látom gyermekeimet a kárhozat útján haladni.A bűn súlya egyre nagyobb! A ti feladatotok az, hogy minél több lelket megmentsetek. Ez a rózsafüzér oly nagy kegyelmekkel jár, melyet fel sem tudtok fogni igazán kicsi értelmetekkel.”

 

Az engesztelők rózsafüzére

Keresztre: Hiszekegy

Nagyszemekre: Jézusom, Te kereszthalálod által kiengesztelted bűneinket a Mennyei Atya előtt. Hálánk jeléül mi is szeretnénk Veletek, a Szentháromság személyeivel, és egymással kiengesztelődni, hogy többé ne legyen gyűlölet, csak békesség.

Kisszemekre: Jézusunk, Szűzanyánk, kérünk titeket, segítsetek, hogy úgy tudjunk imádkozni, mint ahogyan ti is tettétek, mikor köztünk éltetek a földön.

Befejezésül: Atyánk, bízunk a Te hatalmas irgalmadban és szeretetedben és abban, hogy engesztelésünk által még sok-sok lélek fog visszatérni Hozzád úgy, hogy minden vétküket megbánva kérnek bocsánatot Tőled.

Ígéretek:

Jézus:

1. „Azok a gyermekeimnek, akik ezt a rózsafüzért terjesztik, nagy szeretetemben megígérem nekik, hogy védelmem alatt fognak állni. Így az ellenség nem fogja tudni mit tegyen, hogy megszerezhesse magának ezeket a lelkeket.”

2. „Örömmel mondom nektek kicsinyeim, hogy sok-sok szent van körülöttem, akik földi életük során rengeteg lelket mentettek meg imájuk és szenvedéseik által. Azt akarom, hogy ti is szentek legyetek. Ezért Szentlelkemmel együtt oly kegyelmekkel árasztjuk el szíveteket, lelketeket, melyek elvezetnek titeket a szentté válás útjára.”

3. Szűzanya: „Drága gyermekeim! Minden örömöm a Szentháromságban és bennetek rejlik. Kérjétek bátran segítségemet, és én megígérem nektek, hogy teljesíteni fogom imában elém tárt kéréseiteket, melyek megegyeznek Atyám Szent Akaratával.”

20011.05.06. péntek                                                                                                                          Mária Magdolna