2015. 06. 30.      

Kedveseim, az idő lejárt, megkezdődött a visszaszámlálás. Az engesztelés órája rendkívüli kegyelmi idő, és aki nem használja ki, pedig megtehetné, az súlyos mulasztást követ el! Rajtatok múlik, drága engesztelők, hogy a kegyelmet tovább közvetítitek-e azok felé, akik még nem képesek súlyos bűneik miatt Istent befogadni. Aki az engesztelés órájának minden percét hasznosan, imában tölti el, az megsokszorozott hatékonysággal juttatja a kegyelmeket a rászorulóknak. Úgy vegyétek, hogy a fuldokló lelkeknek ti nyújtjátok oda a mentőkötelet, hogy kiszabaduljanak a sátán és csatlósainak karmaiból. Ezért fontos minden pillanatot kihasználni és mélyen átadva magatokat imában maradni. Ima közben könyörögjetek és fohászkodjatok, hogy a lelkek megtalálják a vigaszt az Úr Jézus szentséges szívében.

2015. 07. 09.      

Kedveseim, szorgalmasan imádkozzatok az irgalmasság órájában! Fel sem tudjátok fogni mennyi kegyelmet eszközöltök ki a rászoruló lelkeknek. Tartsatok ki és ne adjátok fel a küzdelmet, mert bizony nagy jutalomban részesültök odaát. Ha már most ismernétek az Atya ígéretét, melyet azoknak ad, akik mindvégig állhatatosan kitartanak az imában, akkor teljes buzgósággal mondanátok az imákat. Drága engesztelők, ne lankadjatok! Minden nap tartsátok be ígéreteiteket, hogy az irgalmasság óráját buzgó imában töltitek. Legyetek áldottak és kérjétek a Szentlelket, hogy erősítsen meg az imában benneteket!

Anna Terézia