Sokan elvégezték a Nigériai Barnabás által kért pecsétfelvétel legfontosabb feltételét, hogy ti. csütörtökönként együtt virrasztottak a haláltusáját vívó Üdvözítővel éjjel 11 és 3 óra között legalább egy órát 5 hónapon keresztül.
 
2015 január 1-jén kapott Barnabás egy fontos üzenetet. Ennek kapcsán sokan elkezdték újra a virrasztást csütörtökönként. Akik idejében elkezdték (legkésőbb február 5-én), azoknak júliusra kijön az 5 hónap. Így 2015. Július 31-én felvehetik a pecsétet.
 
Pecsét felvétele ünnepélyes mise keretén belül a váci Szent Anna piarista templomban lesz
2015. 07. 31.  
12:00 Szentségimádás (csendes)
13:00 Közös imádság
14:00 Szentmise
 
A pecsét felvétele előtt el kell még végezniük egy kilencedet is, legkésőbb július 22-én elkezdve.
 
Pecsét felvételére felkészítő kilenced
2015. 07. 22. – 2015. 07. 30.
Pecsét felvételére felkészítő kilenced tartalma:
Napi imádságok (elvégzésük kötelező, de nincs meghatározott napszakhoz kötve)
– Öt tizedes Rózsafüzér
– Szent Vér Rózsafüzére/Felajánló ima Jézus Krisztus Legdrágább Véréhez
– Megújulás Rózsafüzére
– Engesztelő imák 
– Szentségimádási imák
– Napi olvasmány*
– az adott nap Fájdalmas könyörgése (a 7 Fájdalmas könyörgés imái közül)
– Engesztelő ima a Töviskoronával*
– Ima az Isteni Akarat megtestesüléséért
– Ima a Dicsőség Országának megvalósulásáért a Földön
 
Ezek az imák megtalálhatóak a 2015. 05. 30.-án, az Engesztelők Találkozójára megjelent Stella Maris kiadó által megjelentetett Jézus Drága Vérének Rózsafüzére (A Drága Vér tisztelőinek alapimái Nwoye Barnabás szerint) imakönyvben.
 
A *-al megjelölt imák itt az Engesztelők Lapján lesznek közzétéve. Fordításuk folyamatban van.
 
Azok vehetik fel a pecsétet, vagy újíthatják meg annak felételét, akik már korábban elévgezték az 5 hónapos virrasztást, vagy akik 2015 februárjában elkezdték. Akik csak Nagycsütörtökön kezdték el ezeket a virrasztásokat, azok számára szeptember 3. péntekén szervezünk pecsétfelvételt.
 
Várjuk azok jelentkezését a legdragabbver@gmail.com címen, akik 2015. 02. 05. -től vagy azt megelőzően 5 hónapon át csütörtök éjjelente imádságban virrasztottak, úgy, ahogyan azt a mi Urunk Jézus Krisztus Barnabástól kérte.
 
Akik július 31-én felvenni, vagy megújítani szeretnék a Pecsétet, levelükben adják meg nevüket és a dátumot, amikortól a virrasztást kezdték.
Azért is kell tudnunk, hogy pontosan hányan lesznek ezek a pecsét-felvevők, mert a pecsét felvételhez hozzá tartozik egy skapuláré is, és egy Barnabás-féle kereszt. De ezek csak külföldről szerezhetők be, és a keresztek ára 10.000 Ft felett van, és ezeket meg kell rendelnünk. Tudnunk kell, hogy hányat rendeljünk.