Ezt az imát a május 15-én elhunyt Jancsó Imre atya a börtönben töltött évei alatt írta a „Jézusomnak szívén megnyugodni jó” dallamára. Azóta is minden nap elimádkozta. Imádkozzuk érte is!

Jancsó Imre (1919-2011)                             

Ima

Jó Atyám, fogadd el áldozatomat,

Hogy levezekeljem bűnös voltomat.

A magyar bűnökért mindezt felajánlom,

A papok vétkeiért áldozatul szánom.

Mindebből sarjadjon kegyelmi vetés,

Katolikus magyar újjászületés.

Mindent erre szánok, s azért a munkáért,

Amit egykor végezhetek Istenért, hazáért.

De Jézussal kérem, hogy ez a pohár,

Ha csak lehetséges, múljék tőlem már.

Mégis kérésemmel nem kötöm meg karod:

Úgy történjék velem minden, ahogy Te akarod.

Istenem, Istenem, miért hagytál el?

Imám meghallgatlan még meddig száll fel?

Mégis Szent Fiaddal kezedbe ajánlom

Lelkem, sorsom és jövőm, bárhogyan is álljon.

Jézus keresztjénél Te hű maradtál,

Szűzanyám, Te senkit el sose hagytál.

Ha mindenki elhagy, Szíved el ne hagyjon,

A Golgota keresztútján mellettem maradjon.