Az Úr Jézus kérésére, már egyre több engesztelő csoport alakult szerte az országban. A virrasztás, a Gecemáni kertbeli vérrel verítékezés emlékére, csütörtökön este 20-24 között van. Ebben az időben mindenki annyit imádkozzon, amennyit képes. Az általában 4-5 fős csoportok imádkozhatnak házaknál, vagy ahol lehet templomban az Oltáriszentség előtt. A virrasztás este 20-órakor a Szentháromság Rózsafüzérrel kezdődik, melyet nagy Magyarország területén egyszerre mondanak az engesztelők, majd tetszőleges imákkal folytatódik. A lényeg, hogy őszinte, nyitott szívvel és kitartóan, hűségesen imádkozzunk. Nem a mennyiség számít.A Szűzanya kéri, hogy minél több imacsoport alakuljon, mert ez nagyon fontos a lelkek megmentésében. Elsősorban lakóhelyünk, de az egész magyar nemzet, sőt az egész emberiség megmenekülésében ez létkérdés.Kérlek benneteket, mindnyájan legyünk apostolok! Lehetőleg ne a már meglévő imádkozókat szólítsuk meg, hanem új személyekkel próbálkozzunk. Erre a szándékra is imádkozzunk, és ne adjuk fel! Minden alkalmat használjunk ki, hogy a Szűzanya kérésének eleget tegyünk, hiszen mindnyájan tudjuk, az idő rövid. Az Úr Jézus komoly ígéreteket fűzött ehhez a virrasztáshoz: „Ígérem, hogy azt a falut vagy várost, ahol ez a virrasztás kitartóan, szívvel lélekkel, áhítatosan folyik, megvédem minden katasztrófától, minden bajtól és minden veszedelemtől.”

 Égi Édesanyánk Jézusnak ezt a magyar engesztelőkhöz intézett kérését 2011.február 15-én megerősítette. „Szeretném egyre jobban terjeszteni az Égi kegyelmeket és áldásokat. Szeretném, ha egyre több engesztelő csoport lenne, és anyai oltalmamat kérnék. Bizony mondom nektek, ha Velem együtt imádkoztok, akkor nagyon sok lélek megmenekülhet. Ha kitartóak és állhatatosak lesztek, akkor kieszközlöm Mennyei Anyátoknál az irgalmasságát. Közbenjárok értetek, hogy eljövendő szenvedéseteket csökkentse. Ne felejtsétek, végtelenül irgalmas Mennyei Atyátok nagyon szeret benneteket. Ő az Édesapátok és úgy vigyáz rátok, mint szerető gyermekeire. Én, mint Égi Édesanyátok veletek megyek a nehéz és hosszú úton. Szerető anyai áldásommal áldalak meg benneteket.”

 Nálunk, Sopronban a következő engesztelő imaalkalmak vannak:

Hétfő és csütörtökön magánháznál. Csütörtökön Jézus és a Szűzanya kérésének megfelelően 20 és 24 óra között.

Kedden 15 órától, Szerdán 14 órától a Domonkos templom kápolnájában van engesztelés

 

Fekete Vilmos, Sopron