2011. május 21. én került sor az Engesztelők I. Országos Találkozójára a váci Szent Anna Piarista Templomban. Az ebédszünetben lehetőség nyílt a Szent Anna rét ügyét a szívükben hordozó engesztelő lelkületű híveknek a Szent Anna rét ügyéről eszmét cserélni, és az alábbiakban egyetérteni.

Mi a ma engesztelői vagyunk, nem szolgálhatjuk a Szent Anna rét ügyét szívünkben nehezteléssel

Sokakat foglalkoztat napjainkban is az engesztelő kápolna kérdése, amelyet Natália nővéren keresztül kért a Szűzanya. Ezt a kérést Mindszenty József bíboros érsek is magáévá tette. De közben sokat változott a történelmi helyzet. A történelem kerekét nem tudjuk visszafordítani. A jelenben élünk. Boldog Kalkuttai Teréz Anya szavaival: „A tegnap elmúlt, a holnap még nem jött el, csak ma tudok szeretni.”

Így vagyunk a Szent Anna réti engesztelő kápolna építésével is. A történelmi pillanat elmúlt, lezajlott a II. világháború, tért nyert az ateizmus, bűneinkben egyre mélyebbre süllyedtünk. Nekünk a ma cselekvési lehetőségeit kell megtalálnunk. Kiindulópontunk itt is a megbékélés és a kiengesztelődés kell legyen. Szívünkben hordozzuk az engesztelés lelkületét, mely szerint az lehet jó engesztelő, aki kiengesztelődik Istennel, embertársaival, és önmagával. Vagyis aki megbánja és meggyónja bűneit és bocsánatot kér nemcsak Istentől, hanem azoktól is, akiket ő megbántott, és megbocsát azoknak, akik őt bántották, és ezt a kiengesztelődést szüntelenül gyakorolva békességben él Istennel, önmagával és embertársaival, mindenkinek a javát akarja. Magunkévá tesszük Natália nővér engesztelésről szóló felfogását is, miszerint az engesztelés: életjavítás, csak ezután ima, áldozat. Ezért szívből törekszünk elsősorban saját életünk újraformálására, és arra, hogy másokat is segítsünk ebbéli szándékukban. Ezért a Szent Anna réti engesztelő kápolna fel nem építéséért nem kárhoztatunk senkit. Tisztelettel és alázattal elfogadjuk egyházunk vezetőinek álláspontját, mi szerint nem aktuális a templomépítés ott, ahol nincsenek hívek.

De nem feledjük Natália nővér szavait sem arról, hogyan fog felépülni a kápolna

Natália nővér: "Akkor lesz felismerhető az emberek megtérése, az életek rendezése, AMIKOR A FÉRFIÁG MEGLESZ. AKKOR FOG TÖRTÉNNI, AMIT MOST VÁRUNK. … A KÁPOLNÁT KÜLFÖLD FOGJA FELÉPÍTENI. … Úgy tudom, végül nem kerül nagy harcba. Ez Isten műve. Az Ő kezének a műve. Itt nem tudnak mit megakadályozni. Öröktől fogva eltervezte. El fogja érni. Senki nem fogja tudni megakadályozni. … Budapest legszebb és legszentebb része lesz a Szent Anna-rét a Világ Királynője Engesztelő kápolnával …"

Mindezek szellemében az alábbi elhatározásokat tesszük:

·        Ápoljuk Natalia nővér szellemi örökségét

·        Engesztelünk:

◦        kiengesztelődünk

◦        imádkozunk,

◦        böjtölünk,

◦        zarándokolunk

            a Szent Anna réti Világ Győzelmes Királynője Engesztelő kápolna felépüléséért, a magyar engesztelés      központjának Natália nővér üzenetei szerinti megalakulásáért, az engesztelő mozgalom újjáéledéséért, az    engesztelő férfi rend megszületéséért, a női rend újjáéledéséért.

·        Fenntartjuk és terjesztjük, a Világ Győzelmes Királynője rózsafüzér mondását.

·        Engesztelő imaalkalmakat szervezünk a Szent Anna réten.

·        Felkutatjuk a szemtanúkat. Gyűjtjük az emlékeket, rögzítjük a visszaemlékezéseket.

·        Gyűjtjük a hivatalos szervek állásfoglalásait.

·        Táblát helyezünk el a meglévő kis kápolna oldalára.

·        Figyelemmel kísérjük a világegyház engesztelő mozgalmait

·        Mindezek megvalósítása érdekében levelezőlistát hozunk létre.

 

Kérjük azokat, akik szívükön viselik a Szent Anna rét ügyét, hogy kapcsolódjanak be kezdeményezéseinkbe, keressenek bennünket, tartsák velünk a kapcsolatot, terjesszék a fenti nyilatkozatot.

                                               A jelenlévő engesztelők nevében:

Gubicza Katalin

Mária Út Egyesület Szent Anna imacsoport

06-20-9673-988

gubiczak@freemail.hu