Szent József, légy házunk ura,

kis családunk patrónusa.

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat,

gyámolítsd az ellankadtat.

Küzdelmünkben légy vezérünk,

erényekben példaképünk.

Átadjuk e ház kulcsait,

oltalmazd és védd lakóit.

Zárd ki mindazt, ami káros,

ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az Isten-áldást,

minden jóban gyarapodást.

Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtlen Szűz Arádnak,

hogy családunk kicsiny háza

Názáretnek legyen mása. Ámen.