A kereszt tövében állok, és rápillantok. Már nincs rajta senki, csak a rászáradt vér árulkodik, hogy itt valakit keresztre feszítettek. Sokan elmentek mellette, és csak ennyit mondtak: egy árulót, vagy egy gyilkost, vagy egy megszállottat feszítettek keresztre? Mit állsz itt, és minek ontod könnyeid, amikor nem is tudod, ki volt. Csak egy bűnöst feszítenek keresztre.

Én csak álltam, és ennyit tudtam szólni: ha tudnátok, kit feszítettek keresztre, ide rohannátok és átölelnétek. Aztán egy sírt megpillantva odamentem, és az is már üres volt. Csak a leplek és az illóolajok árulkodtak, hogy valaki itt volt. Aztán nagy fényesség ragyogta be a helyet, és egy ifjú állt előttem és így szólt. Kit keresel? Ő már nincs itt, feltámadott. Add neki az életedet, és ő majd betölt téged szeretettel és békével. Ő érted és az emberiségért halt meg. Az ő halála és a vére tisztítsa meg a földet és az embereket! Látod ott a keresztet? Vedd a válladra és indulj el vele! Ne félj, ha nehéz, vagy elfáradtál, mert ő lehajol és felemel téged, és segít vinni a keresztet. Ő soha nem hagy el téged. Ő nem ad neked békétlenséget, gyűlöletet, és rosszat az életedbe. Ő a megtestesült irgalmas szeretet. Tiszta és egyszerű szeretetet ad neked. Ott áll melletted és segít neked. Nézd dicsőséges mennybemenetelét! Ha hiszel, és örökké kitartasz mellette, te is ott leszel a jobbján. Járj az Ő útján, és szívedben mindig béke és szeretet lesz.

Fény támadt, angyalok jönnek felém, és egy bárányt hoznak, és így szólnak: Látod ezt a bárányt? Elkóborolt a többi közül, mi Jézus szeretetével és segítségével elmentünk érte, és visszahoztuk a többi bárány közé.

Igen, kicsi gyermekeim, én feltámadt Jézusotok értetek haltam meg, és értetek támadtam fel. Meg akarlak titeket váltani, és még a legaljasabb bűnöshöz is lehajolok, felemelem, és szívemhez szorítom, és irgalmas szeretetemmel árasztom el. Az én kereszthalálom legyen a ti életetek megmentésére, és bűnös gyermekeim megváltására! Dicsőséges feltámadásom adjon erőt nektek a földi élethez, és majd vezessen haza titeket örök országomba! Irgalmas szeretetem kísérjen titeket, és kiontott vérem tisztítson meg titeket, és váltson meg a kárhozattól! A víz, amely az oldalamból folyt, az örök élet forrása legyen számotokra! Üdítse fel megfáradt, szomjas lelketeket és töltse be az örök élet vizével! Ne feledjétek, ha elfáradtok, jöjjetek hozzám, és Én felüdítelek titeket!

Ó drága Jézusom, add, hogy mi ne az ürességet keressük, hanem a te végtelen szeretetedet! Add, hogy bátran elinduljunk az úton, akkor is, ha göröngyös és keskeny! Segíts, hogy előre nézzünk, és vegyük észre az út végén a fényt, mert te ott állsz megdicsőülten, és kitárt karokkal vársz minket!

Jézus feltámadása hozzon nekünk örök békét és tiszta szeretetet!