2016.03.08.     

Kedveseim, az emberi tökéletlenségeket olyan nehéz felismerni a földön. Amikor az ember önmagát szemléli, nehezen tudja kívülállóként nézni a vele történteket. De ha kéritek, hogy emeljen fel az Úr, és engedje, hogy az Ő szemével lássátok magatokat, akkor bizonyára több értékes észrevételt kaptok állapototokról. Imádkozni kell azért, hogy az ember jól láthassa önmagát, hogy tárgyilagosan szemlélje hibáit, bűneit, hogy ne legyen részrehajló, de olyannal se vádolja magát, amit nem ő követett el. Egyedül csak Isten jelenlétében, a Szentlélek erejével lehet őszinte, tiszta bűnbánatot tartani. Aki engedi, hogy Isten Szentlelke feltárja előtte bűneit, és ezt el is tudja fogadni, annak nagy esélye van arra, hogy felismerje, megvallja rendezetlenségeit az Úrnak. Adjátok meg az időt erre a vizsgálódásra, amíg nem késő, akkor nyugodt lelkiismerettel állhattok meg az Úr előtt.

2016.03.13.     

Kedveseim, amikor kitartóan és állhatatosan imádkoztok és engeszteltek, akkor nagy erővel zúdul rátok a kegyelem. Ezt nem kell érzékelnetek, csak tudnotok és hinnetek kell, mekkora segítséget jelent mindazok felé, akikre nem is gondoltok, de akik felé Isten tetszőleges szándékai szerint tovább adódnak. Imádkozzatok és kérjétek a kegyelmet, hogy egyre jobban az Isten szemével szemlélhessétek a dolgokat. Ő egészen másképp lát titeket. Ezért nagyon fontos, hogy önként adjátok át Neki mindeneteket, hogy szabadon rendelkezhessen veletek.

2016.03.21

Kedveseim, ahogy otthonaitokat kitakarítjátok, úgy tegyétek azt a lelketekkel is. Ne csak a felületeken poroljátok le a port, hanem hatoljatok kicsit mélyebbre is, hátha találtok oda nem valókat, amiket ki kell dobnotok. A lelketek mélyebb rétegeit úgy képzeljétek el, mint a káposztaleveleket, amelyeknek burkai egymásra épülnek. Minél mélyebbre hatolunk, annál gyöngébb és érzékenyebb rétegeket találunk. A lelkünk mélységeit a Szentlélek tudja feltárni és minél mélyebbre hatol, annál érzékenyebb pontokat érint meg. Engedjétek meg, hogy olyan területeket is megvilágítson, amik eddig mélyen el voltak rejtve szemetek elől! Ne féljetek ezek felfedezésekor, inkább legyetek nagyon boldogok, hogy olyanok is a felszínre kerülnek, amelyek láthatatlanok voltak eddig, és most előbukkantak. Kérdezzétek meg a lelket, miért nem ismertem eddig fel ezeket a rendezetlenségeket életemben. Köszönjétek meg neki és legyetek hálásak!

Anna Terézia