Az Isteni Irgalmasság Kilencedet Nagypénteken kell kezdeni.

Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja után is imádkozzunk ezzel, vagy más kilenceddel a pápalátogatásig, hogy ez a látogatás a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a szándékai közé illeszkedjék, része legyen a Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzelmének, amint erre Fatimában ígéretet kaptunk.

A kilenced szövege itt található:

Isteni Irgalmasság kilenced – Engesztelok lapja