2015. 08. 24       

Kedveseim, az Úr kegyelme és szeretete töltsön be titeket, drága engesztelők, akik szívből átadtátok magatokat a Szentháromságnak és égi Édesanyánknak. Ne múljon el egyetlen napotok sem, hogy ne adjatok hálát Istennek az Ő végtelen szeretetéért és irgalmáért!

Legyetek állhatatosak, és buzgón imádkozzatok, mert nagy szükség van áldozataitokra. Különösen imádkozzatok a katolikus egyház megújulásáért, a püspökökért, a pápáért, a papokért és a szerzetesekért! Azért imádkozzatok, hogy legyenek hűséges papok, akik vezetni fogják Krisztus egyházát az üdvösség útján. Kérjétek az Atyát, küldjön Szent Fia által papi és szerzetesi hivatásokat, akik feláldozzák életüket a lelkek megmentéséért! Kérjétek, hogy az egyház minden tagja engeszteljen és imádkozzon bűneink bocsánatáért. Tegyetek meg mindent, amit csak kérnek tőletek az égiek!

2015.08. 25.   

Kedveseim, imádságaitok legyenek átitatva a Szentlélek tüzével! Nem az a lényeg, hogy mit éreztek, hanem az a szándék és jó akarat, hogy minden erőtökkel az imádság lelkébe kapaszkodtok. Ebben az esetben minden imádságotok felszáll az Isten trónusához. Kérjétek, hogy egyre jobban tudjatok az Úr Jézus Szent Szívével egyesülve engesztelni! Legyetek nagyon állhatatosak és kitartóak az imádságban, hogy az természetetek részévé váljon! Amikor elérkezik hozzátok a nehéz időszak, addigra már készséggé váljon bennetek az Istennek tetsző imaélet. Ezt is bízzátok teljesen az Úrra, és engedjétek át magatokat Neki! Mindig a Szűzanyát kérjétek, hogy vezesse az imádságot!

2015.08.27.     Szent Mónika

Gyermekeim, mindnyájan tartsatok ki a szüntelen imádságban, mert az Úr mindenre figyel. Ha buzgón és állhatatosan kéritek az ég Urát, engesztelésetek megtermi gyümölcsét. Soha ne azt nézzétek, hogy már milyen régóta imádkoztok gyermekeitek megtéréséért, hanem gondoljátok azt, hogy még nem tettem eleget a lelkek megmentéséért! Küzdjetek tehát és soha ne adjátok fel a harcot, mert a végső győzelem eljön azok számára, akik kitartanak! Ne feledjétek, ti csak haszontalan szolgák vagytok, mert aki imáitokra a kegyelmet adja, az a jóságos és hatalmas szent Isten. Szüntelenül adjatok hálát Neki azért a kegyelemért, hogy kitartotok a buzgó imádságban. Szent Mónika

2015.09.16.                            

Kedveseim, úgy imádkozzatok, hogy imáitok egészen felhassanak a Mennyei Atya trónusa elé. Ez akkor valósulhat meg,

  • ha szívetekben nincs kiengeszteletlenség.
  • ha szívből bocsánatot tudtok kérni embertársaitoktól és nincs már bennetek neheztelés irántuk.
  • amikor őszintén jót akartok azoknak, akik titeket bántalmaznak és hazudozva minden rosszat mondank rátok.
  • amikor nem ítélkeztek, és nem rágalmazzátok embertársaitokat.
  • amikor megpróbáljátok magatokat elfogadni és szeretni úgy, mint testvéreiteket, mert elhiszitek, hogy a Szentháromság szeretetének ölelő karjaiban vagytok. Akkor dicsőítitek meg imáitokkal a Szentháromság személyeit. Cserébe az Úr békéje száll rátok, mely képessé tesz benneteket a további kitartó imádságra és engesztelésre.            

2015.09.17.      

Kedveseim, ne gondoljátok, hogy imaéletetek kielégítő attól, ha minden fontos imát elmondotok. Ennél sokkal fontosabb a megfelelő hozzáállás, hiszen attól lesz hatékony az ima, ha azt a Szentlélek vezeti. Hogyan ismeritek fel a Szentlélek irányítását? Amikor megvan bennetek a kellő nyitottság az Úr jelenlétére, mert akkor válik lelketek befogadóvá a kegyelemre. De nem mindig tudtok érzelmileg ráhangolódni az imára, hiszen számtalan körülmény befolyásolhat titeket. Arra azonban törekednetek kell, hogy helyezzétek magatokat minden ima előtt a Szentháromság jelenlétébe és kérjétek a Szűzanyát, hogy ő vezesse egyéni és közösségi imáitokat is. Ha ebben a ráhangolódásban rá tudtok hagyatkozni az égiekre, akkor az ima általi kegyelem sem marad el, függetlenül attól, hogy mennyire vagytok lelki szárazságban. Ügyeljetek arra, hogy imádságaitokat nem feltétlenül kell, hogy az érzelmek irányítsák. Hiszen azokba belevegyülhet a gonosz lélek felfokozott tevékenysége, amely könnyen elterelhet a lényegtől.         

2015.09.19. 

Kedveseim, ügyeljetek arra, hogy hűségesek legyetek ígéreteitekhez! Amit vállaltatok, azt tartsátok meg maradéktalanul! Úgy imádkozzatok, hogy lelketek felemelkedjen a Szentháromsághoz és meg tudjatok állni, amikor elérkezik a számonkérés pillanata. Aki komolyan veszi felajánlásait, annak az Úr feltárja titkait. Tekintsetek fel és lássátok meg az Úr arcát, mert szólni akar hozzátok! Hallgassátok Jézust a csendben és engedjétek érvényesülni reátok vonatkozó akaratát! Ne nyomjátok el saját elképzeléseitekkel, hagyjátok kibontakozni az Ő isteni tervét bennetek. Az elmélyült, Jézussal való együttlét elsegít a helyes felismerésre. Akkor majd mindnyájan élvezhetitek az Ő békéjét szívetekben. Legyetek nyitottak e kegyelem befogadására és megtartására! Féltékenyen őrizzétek Jézus békéjét.

Anna Terézia