Az egyik legértékesebb imádság Jézus szenvedéséről, Passiójáról való elmélkedés

Az alábbi időbeli áttekintés segíthet minket a Passió jobb átelmélkedésében

 

A húsvéti események tulajdonképpen már csütörtökön elkezdődtek:

 

este 6-9 között: Az utolsó vacsora termében:

– lábmosás; aztán az Oltári szentség és

a papi rend megalapítása, majd

a Búcsúbeszéd:   

 Jézus főpapi imája

este 9-12: Az olajfák hegyén:

          9 ó: Jézus az Olajfák hegyére megy tanítványaival,

akiknek a „szeme elnehezedik”…

          10 ó: Jézus halálfélelme és imája: „Atyám…”

          11 ó: Az angyal elhozza az erősítő kelyhet, s

Jézust így megerősítette Atyja a Megváltás beteljesítéséhez.

Jézus vérrel verejtékezik

          12 ó: Júdás csókkal elárulja Mesterét, Jézust elfogják.

          Ezután az egész éjszaka a főpap börtönében

Péntek:

éjjel: 1-5 ó.: kihallgatások

          1 ó: A főpap kihallgatja Jézust

          2 ó: Péter háromszor megtagadja Mesterét

          3-5 ó: Az Úr a jeruzsálemi verembörtönben szenved

5 ó: A nagytanács elítéli Jézust. Júdás kétségbeesik és felakasztja magát.

          Reggel 6 ó: Jézust Pilátus elé viszik

          7 ó: Jézust Heródeshez hurcolják, ott kigúnyolják

          8 ó: Jézust vagy Barabást?

          9 ó: Jézust kegyetlenül megostorozzák

          10 ó: Jézust tövissel megkoronázzák

          11 ó: Pilátus halálra ítéli Jézust

 

11 ó: Jézus magára veszi a keresztet

          11-12 ó: Keresztút a Kálváriára (a hegy neve: Golgota)

Cirenei Simon segít a keresztet vinni.

Jézus találkozik anyjával, Máriával

Veronika kendőjét nyújtja az Úrnak.

„Vera ikon: igaz kép”

„Ez az arc ünnepélyes fenségességet tükröz.

„Krisztus szenvedése – az ember szenvedése”….a vér, mely rajta látszik, az az életről és a szeretetről beszél.” (XVI. Benedek pápa szavai Torinóban 2010. május 2-án a Lepel megtekintésekor.)

„Úr Jézus, mialatt csendes imádsággal szemlélem a szent Leplet,

szívemet betölti a megrendülés, mert látom ezen a titokzatos szent leplen a passiódban átélt szörnyű fájdalom összes nyomát, ahogy erről az Evangéliumok beszélnek.

Fájdalmad drámáját mutatja kiömlött véred, melyet testeden látok – a töviskorona…

Szenvedő és feláldozott Jézusom, ahogy Szűz Máriával, Édesanyáddal és a mi Anyánkkal imádlak Téged, világosabban megértem, hogy

Te magadra vállaltad az egész emberiség fájdalmait és keresztjeit.

Minden szenvedésem – az ember szenvedése (passio hominis) egyesül szenvedéseddel, Krisztus szenvedésével (Passio Christi) – megváltói értéket kap ajándékba, amely által érzem támogatásod, vigasztalásod és megbocsátásod.

Tudom, hogy nincs vigasztalás megtérés nélkül, ezért – amíg segítségeddel bizalommal hordozom keresztjeimet – megígérem, hogy elszakadva a bűntől új életet kezdek, hogy megtapasztalhassam, hogy „sebeid szereztek nekem gyógyulást”.

(+ Severino Poletto bíboros, Turin érseke)

Síró asszonyok az útszélen.

Golgota:

12 ó: Jézus felérkezik a Golgota hegyére és ott rászögezik a keresztre.

          12.30-14.30: Jézus „7 szava” a kereszten

 

15 ó: „Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet!”

Jézus meghal a kereszten.