Kilenced Szent Józsefhez

A Mennyei Atya Szent Józsefre bízta a Földön a legértékesebbeket, a Fiát és a Szűzanyát. Forduljunk mi is ugyanezzel a bizalommal felé, bízzuk magunkat hathatós védelmére.

Ima a kilenced minden napjára:

Köszöntünk téged, József, akit az isteni kegyelem betöltött; a Megváltó karjaidban pihent és láthattad növekedését; áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi, egészségi és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen. + Üdvözlégy és Miatyánk

Első nap: Szent József, az Atya emlékezete – Szent József, taníts bennünket, hogy hozzád hasonlóan tudjuk élni életünket, földi apánkra és anyánkra hallgatva, és őket mélységesen tiszteletben tartva. Segíts nekünk, hogy elfogadjuk magunkat, mint az Atya szeretett gyermekeit.

Második nap: Szent József, egy vezető a mai ember számára – Szent József, téged a megtestesülés szentjének nevezhetnek. Kérünk téged, légy számunkra igaz és felelős példakép, férfi- és apa-modell, melyre nagy szüksége van a mai világnak, hogy megmentse családjainkat és családi harmóniában éljen.

Harmadik nap: Szent József és a családi otthon – Szent József, segíts, hogy ne féljünk a Szent Családot asztalunkhoz fogadni, hogy otthonaink szívesen fogadják Máriát és a Gyermek-Jézust. József, a családok védelmezője, segíts megértenünk a valóságos atyai hivatás mibenlétét, hogy a családapák rátaláljanak mélységes identitásukra.

Negyedik nap: Szent József, a megtestesülés példaképe – Szent József, te a látszat ellenére megőrizted bizalmadat Máriában, amikor benne az élet megfogant. Nem azt kerested, miként okozhatnád vesztét, hanem világosságért könyörögtél az Örökkévalóhoz. József, az igaz, magyarázd el nekünk, mennyire fontos, hogy a megpróbáltatások idején ne adjuk fel érzelmi és házastársi kötelékeinket. Segíts nekünk, hogy felülkerekedjünk minden magányérzeten, minden lázadáson és váláson.

Ötödik nap: Szent József, világosság éjszakáinkban – Szent József, téged aggodalommal töltött el az, hogy nem tudtál családodnak helyet biztosítani a születéshez, s engedelmesen és bizalommal fogadtad el a teljes felejtés helyét: a jászolt. Éjszakáinkon és szegénységeinken túl taníts minket, hogy a Gyermek-Jézust szívünkbe fogadjuk.

Hatodik nap: Szent József, pártfogó a betegségben – Szent József, rád bízzuk betegeinket. Segíts nekünk, hogy megpróbáltatás és betegség idején ne roskadjunk önmagunkba, s ne keseredjünk el. Bátoríts minket, hogy megnyíljunk az Atya akaratának befogadására a nyolc boldogság útján.

Hetedik nap: Szent József, az Egyház védelmezője –Szent József, a Bárány őre, a Szent Család védelmezője, az Atya kegyelme folytán az Egyház védelmezője lettél. Taníts bennünket arra, hogy szeressük az Egyházat, hogy hozzá mindig hűségesek maradjunk az Eucharisztiában, az imában, és feltétlen szeretetünk tanúságtétele által.

Nyolcadik nap: Szent József a testvéri egység szívében –Egyesülve Jézus és Mária Szívével, közösségben vagyunk József szelíd és igaz szívével. Szent József, taníts bennünket arra, hogy szeretetté és a béke eszközé váljunk a hétköznapi életben.

Kilencedik nap: Szent József, a jó halál és a Tisztítótűzben levők pártfogója –Jézus, Mária, József, imádkozzatok értünk és családjainkért a halál pillanatában. Különösen származási elődeinket, őseinket bízzuk rátok.