2021. Július 17. szombat.

Témája:

A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjának
a bemutatása, ennek a lelkiségében való elmélyülés

Előadók: Bocsa József piarista atya

                Siegfried Lang Szentkteresztrendi atya

Program: 9.00 órától közös imádkozás

                9.30 Előadások, tanúságtételek

               12.00 ebéd tarisznyából

               13.00 Közös imádkozás

               15.00 Családfagyógyító szentmise

Helyszín: Vác, Szent Anna Piarista Templom

                Szentháromság tér