Nyilatkozat – Deklaráció
II. János Pál pápa, egy évvel az ellene elkövetett merénylet után, az akkor fiatal fülöpszigeti
papot, Pater Edgardo „Bing“ Arellanót megbízta, hogy a fatimai kegyszobor, 1.70 m magas
másolatával járja be a világ hat kontinensét és annak minden egyes országát és szentelje oda
a Szűz Anya Szeplőtelen Szívének.
Ezen feladatát a tavalyi, 2017-es Fatima Centenáriumi év emlékére a Szentatya, Ferenc pápa,
ez év március 7-én meghosszabította és kiterjesztette a 2019-es világ ifijúsági találkozó
előkészítésere való tekintettel és 6 kegyszobrot, minden egyes földrészre egyet, megáldva
útra bocsájtott.
Ima csoportunk feladata világszerte, hogy
a) Mindenütt a plébániák, iskolák, kórházak és egyébb intézmények szentelődjenek oda
a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szívének, a II. János Pál pápa 1984-es imájával,
b) A családok és a családi élet megszentelődése
c) A megszentelődés megerősítése a papok által megáldott és feladott barna
skapuláréval
d) A napi éjszakai virrasztás az Oltáriszentség előtt a bűnök engeszteléséért és a
házasság szentségéért
e) Napi rózsafüzér imádkozása a világ békéért
f) Alliance of the Holy Family ( AHFI ) – Szent Család Szövetség – világ családi
mozgalmának terjesztéséért, a C-A-R-E ( Confession, Adoration, Rosary, Eucharist ),
azaz a Szentgyónás, Szentségimádás, Rózsafűzér és Oltáriszentség ) tiszteletéért és
megvalósításáért.
g) A Szövetség iternetelérhetősége itt található: https://www.facebook.com/Allianceof-
the-Holy-Family-International-1633153853656561/
Magyarországra, Mária országába nagy örömmel jövünk, hiszen hallottuk, hogy e nép bátor
harcosa a kereszténységnek és nagy engesztelő nemzete a világnak.
Mindenhová, ahol bennünket szívesen fogadnak, az Ég áldását közvetítjük a fatimai Szűzanya
kérésének megfelelően, és bünbánatra hívunk fel mindenkit az örök üdvösség reményében.
Szeretettel és imával:
A Fatimai Szűzanya Világjáró Kegyszobor imacsoportja

 

Cebu érsekének levele:

Nemzetközi Szent Család Szövetség
U.S.A. Office:13701  County Road 747Hanceville, AL 35077 USA Tel.012566206992
email: ahfisecretariat@aol.com
2108. április 14.
Tiszteletreméltó  Snell György atya
Esztergom- Budapest segédpüspöke
Szent István Bazilika
H- 1051 Budapest

Jézus és Mária szeretete és békéje legyen veled!
Fatimai Szűz Anyánk megjelenésének 100. évfordulója alkalmából Ferenc pápa áldását adta a
„Fatima Szűzanya Kegyszobor Nemzetközi Centáriumi Zarándoklatra”, hogy minden kontinensen újból visszhangozzon Szűz Anyánknak az imádságra és a jóvátételre felkérő üzenete.
2018. március 7-én, a Szent atya 2019-ig hosszabbította meg a Nemzetközi Centáriumi Kegyszobor Zarándoklat misszióját beleágyazva a mariánusi odaadást, melyben Szűz Anyánk az egész világot imádságra és jóvátételre kéri. Ez egyben felkészülés a 2019-es Panama-i Világ Ifjúsági Napra.
Egyik (NSZCSSZ)misszionáriusunk Mr Benjamin Menor kapcsolatba került a segédpüspök hivatalával, hogy az Ön egyházmegyéjében is megvalósulhasson a kegyszobor látogatása.
Mint az NSZCSSZ elnöke, imádkozom, hogy fogadja el ezt a látogatást, mely során  oly sok lelki gyümölcs született a Miasszonyunk századik évfordulója óta.
A látogatás programja
1. Az egyház megye odaszentelődése (vagy az odaszentelődés megújítása) Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez .  A szentelési ima  Szent II. János Pál pápa 1984-es világ szentelési imája alapján történik;
2. A családok odaszentelődése Jézus Szent Szívével egyesített Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez,a családi élet szentségének megőrzésére;
3. A barna skapuláré elrendelése és felöltése minden hívő számára, a megszentelődés jelképeként
4. Szentségimádással egybekötött egész éjszakai virrasztás- a családi élet szentsége ellen elkövetett bűnök jóvátételének szándékára;
5. Rózsafűzér imádságok a világ békéjéért
6.  Az NSZCSSZ missziónáriusunk beszédjének engedélyezése „Szűz Mária kérésére való válasz sürgőssége, mely imádságra, jóvátételre és az élet helyreállítására hív „
(szentáldozás, a szentségimádás, a rózsafüzér és az oltáriszentség )
Minthogy  segítjük elmélyíteni a mariánusi odaadást a 2018-as Világ Ifjúsági  Napra      (“ Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél” Lk 1,30)  és 2019-re (“ Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te Igéd szerint” Lk1, 38) ezen látogatással szeretnénk elvinni a  „Fatima Szűzanya Kegyszobor Nemzetközi Centáriumi Zarándoklatot néhány egyházi iskolába, kollégiumba és egyetemre, hogy a diákok odaszentelődjenek Jézus Szent Szívével egyesített Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez, megkapják a barna skapulárét és meghallgassák a misszionáriusunk rövid beszédjét.
Végtelenül boldog vagyok, hogy misszionáriusunk találkozhat Őkegyelmével vagy az Ön megbízottjával, hogy megvitassák a program részleteit, mielőtt a zarándoklat egyházmegyéjébe látogat.
Az alábbi címen tud elérni bennünket.
AHFI Secretariat Kapcsolat Bécsben, Ausztria
P.O. Boksz 1179 Benjamin Menor
Hanceville, AL 35077 Email: benjiemenor70@gmail.com
USA
Tel.01-256-620-6992
Fax: 01-256-352-1219
email: ahfisecretariat@aol.com
Imádkozom Őkegyelméért, hogy nagylelkűen támogassa és fogadja a Fatimai Szűz Mária Centáriumi látogatását.
Testvéri szertetettel kívánok jó egészséget és sok sikert szolgálatához,
Krisztusban Mária által,
Jose S. Palma, DD
NSZCSSZ elnöke
Cebu érseke