Szeptember 23.-án, Szent Pio atya napján, a délután fél 4-kor kezdődő misére és az utána kezdődő közös imára és szentségimádásra mindenkit szeretettel hívunk a Normafa mögötti Szent Anna-rétre.

 

Egy történet szerint egy magyar pap kereste fel egyszer Pio atyát, ám mielőtt kérdését feltehette volna, Pio atya elővett egy rózsafüzért, majd nagy Magyarország határait rakta ki belőle. Ez volt a szent válasza a pap fel nem tett kérdésére is.

23. -ra mindenki hozzon magával egy rózsafüzért és egy mécsest ,  hogy az imák közben e rózsafüzérekből rakhassuk ki nagy Magyarország határait!

Fellépnek:

        Aranyalma páros  –  Mária énekek

        A Guadalupei Szűzanya köpenyén lévő csillagképek jelzései és magyaroknak szóló mondanivalója – M.G.Mária

        Dr. Bakos Batu –  A  Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend

Az idei év, szeptember 23.-val kapcsolatban új világvége jóslatok láttak napvilágot. Vannak olyanok is, akik Jézus születéséhez hasonló bolygóállásokat láttak erre a napra. Hogy mi lesz? Egy biztos : Pio atya napja.

S, hogy miért pont a Szent Anna-réten? Ugyanazon okokból, amiért lovas zarándoklataink fontos állomása is ez a hely:

Natália nővérhez hasonlóan, ám vele ellentétben nem hivatalos források szerint ugyan, de Pio atya is kapott egy, a magyar küldetéséről szóló, misztikus üzenetet.
 Pio atya pedig, saját elmondása szerint Mindszenty bíborossal különös, misztikus, bilokációs kapcsolatban állt.
A nővér látomásainak ügyét Mindszenty bíboros segítette.
 Pio atya kortársaként élt egy magyar apáca, Natália nővér, akinek Isten kegyelméből látomásai voltak. A nővéren keresztül, a Jézus által kért kápolnának ezen a helyen kell felépülnie. E kápolna a magyar nemzet sorsának jobbrafordulásában hivatott segíteni.

“Magyarország olyan kalitka, melyből egyszer gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
A sokak által ismert Pio atya üzenet:

Natália nővér, valóban lejegyzésre került, Magyarországról szóló üzeneteinek egyike:

A jövendölés beteljesedésének fontos feltétele a Szent Anna-réti kápolna felépítése.
“Miként a megváltás a betlehemi istállóból elindult, úgy fog elindulni Magyarországról az én nagy művem: A lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma…”