Mária Szeplőtelen Szívének Skapuláréja

Apostolságunk az Ég és Föld Királynőjének, égi Édesanyánknak van szentelve. Szeplőtelen Szíve vezeti a lelkeket, hogy megtalálják Fiát, Jézus Krisztust.

A zöld skapuláré a Katolikus Egyház jóváhagyott „szentelménye”. A hozzá kapcsolódó különleges kegyelmek a „lelki megtérés” és a „testi gyógyulás”.

A Szűzanya zöld skapuláréjának hátoldalán lévő felirat így szól: „Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk most és halálunk óráján!” Arra kérünk benneteket, hogy naponta mondjátok el ezt a gyönyörű imát és 3 Üdvözlégyet, 3 Dicsőséget azokért a lelkekért, akiknek a neve fel van írva a skapuláréra!

A Zöld Skapuláré TÖRTÉNETE

A Szűzanya tíz évvel azután, hogy Labouré Katalin nővérnek látomásában a Csodásérmet megmutatta, ismét megjelent egy vincés nővérnek ugyanott, az Irgalmas Nővérek kolostorában, Párisban. Bisqueyburu Jusztina volt a kiválasztott, aki rendjében, mint betegápoló nővér nagy megbecsülésnek örvendett, de nem is gyanította senki, hogy égi látomások kegyelmében részesült. A kis zöld vászondarab egyik oldalán egy Máriát ábrázoló kép volt, a másik oldalon egy tőrrel átszúrt lángoló szív, ezzel a felirattal: „Mária Szeplőtelen Szíve könyörögj érettünk, most és halálunk óráján”. Ezt a szentelményt IX. Pius pápa jóváhagyta. Jézus Krisztus megáldotta az apostolkodásnak ezt a formáját.

Újabb folytatás:1997-ben Jézus megkérte Anna Marie-t, ennek az apostolkodásnak az elindítóját: „Hozzatok Anyámnak több lelket”! Ezt most itthon, Magyarországon is vállaltuk úgy, hogy „ingyenes” megáldott zöld skapuláré készletet juttatunk keresztény testvéreinknek, Hogy milyen módon szerezhető be, azt később közöljük. Akik szívesen vállalnának ebben az apostolkodásban munkát (például a skapulárék terjesztése), azok erre az email címre írhatnak: zold.skapulare(kukac)freemail.hu

 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HASZNÁLJÁTOK EZT A SZENTELMÉNYT

 Mondjátok el az örökre való odaszentelődés imáját egyszer, de meg lehet ismételni évente is!

  1. Amikor egy nevet írsz egy áldott zöld skapuláréra

az a személy azonnal Jézusnak szentelődik, az Ő Édesanyja Szeplőtelen Szíve által. Nem számít, ha ez a személy nem jár templomba vagy nem járul szentségekhez. A Szűzanya meglátogatja azt a személyt, akinek a nevét ráírtad a megáldott zöld skapuláréra, és tudatja az azt a személyt támadó démonokkal, hogy igényt tart rá a mennyei örök életre. A Szűzanya titokban meglátogatja a neki szentelt személyt. Mennyei Édesanyánk ezután Fiához, Jézushoz megy, és megkéri Őt, hogy mentse meg ezt a lelket a kárhozattól. Ő minden imánkat meghallgatja, és arra használja fel, hogy megtérést és gyógyulást hozzon annak a személynek – ha a Mennyei Atya akarja a gyógyulását –, akit egy megáldott Zöld Skapuláréra írtál. (Több nevet is írhatsz apró betűkkel – amennyi csak ráfér). Bárki nevét ráírhatod: családtagok, barátok, ellenségek kollégák, politikusok, bírók, vezetők stb.)

  1. Mi történik az illető halála után?

Amikor az a személy, akinek a neve fel volt írva egy megáldott Zöld Skapuláréra, meghal a tisztítótűzbe kerül. Az Úr megváltó ajándéka került ezekre az áldott Zöld Skapulárékra. Szeptember 27-én, védőszentünk, Páli Szent Vince ünnepén, az illető kikerül a purgatóriumból és belép a mennyek országába.

  1. Otthonaink, földünk védelme

Ha valaki négy áldott zöld skapulárét helyez el háza, udvara, földje 4 sarkában, Jézus megvédi ezeket a tulajdonokat, birtokokat. Ez segít megszabadulni a démoni szellemektől és kegyelmeket hoz a házra. A többi skapulárét helyezd el a házi oltárodra, táskádba vagy oda, ahol tartózkodsz.

IMA, amikor elhelyezed otthonod, földed 4 sarkába a skapulárékat

„Mennyei Atyánk! Szent Fiad, a Názáreti Jézus halála és feltámadása által kérjük, hogy küldd el az Ő Szent Édesanyját az őrzőangyalokkal együtt, hogy szálljanak le otthonomra (munkahelyemre), hogy őrizzék családomat, barátaimat, munkatársaimat a sátán és az ő ármánykodásai ellen. Tudasd csatlósaival, hogy ez az épület örökre a Szent és Szeplőtelen Szíveknek lett szentelve a mai naptól kezdve. Kérlek Uram, védj meg mindenkit, aki belép ezekbe a helységekbe és szenteld meg azokat, akik itt laknak szent irgalmasságodban. Ámen”.

  1. Kérjük, imáitokban emlékezzetek meg erről a szolgálatról!

Arra kérünk benneteket, hogy naponta imádkozzatok a világ összes zöld skapuláré apostoláért, mert ők is imádkoznak értetek és azokért a személyekért, akiket felírtatok egy megáldott zöld skapuláréra. Fontos, hogy így imádkozzatok:

„Kedves Jézusom, felajánlom a rózsafüzért, a szentmisét, a szentáldozást a zöld skapuláré összes apostoláért szerte a világon”. Ugyanúgy ajánld fel a szenvedéseket és áldozatokat, melyeket el kell viselned, a skapuláré apostolokért és szeretteidért.

Meghívunk benneteket, hogy mondjátok el a Páli Szent Vince Novénát, amely minden évben szeptember 19-től 27-ig tart. Kérjük, vegyetek részt szentmisén, és ünnepeljétek szeretteiteket, akiket a mennybe fogadtak.

 

Az örökre való odaszentelődés imája

1997-ben a Szentlélek szóról szóra diktálta ezt az imát Anna Marie-nak, melyet minden új zöld skapuláré apostolság-tagnak szántak, akiket mi apostoloknak nevezünk.  Az Úr kegyelme van ezen az imán, hiszen a mi Szent Urunk volt az, aki ezt az imát egyszerű szolgájának diktálta.

 

Önmagunk örökre való odaszentelésének az imája

„Ó legirgalmasabb Atyám, ma kérlek, fogadd el őszinte szeretetemet, hogy egész életemet Fiad legszentebb Szívének szentelem. Nem egyedül teszem ezt, legkedvesebb Atyám, hanem a Szűzanya Szeplőtelen Szíve, a Zöld Skapuláré Királynője által.

Az Ő Szívét a hét fájdalom annyira áthatotta Fiad életének kezdetétől egészen kínzó haláláig, hogy naponta sír azokért, akik úgy döntöttek, hogy nem szeretik Isteni Fiadat, Jézust. Ő még ma is, amikor oly sok lélek választja az örökkévalóságot a pokolban, vágyik a mi közbenjárásunkra, hogy közülük is sokan megismerjék és szeressék Istenünket: az Atyát, az Ő Szent Fiát és Szentlelket.

Kérünk tehát Mindenható Atyánk, hogy engedd meg nekünk, hogy mindezeket a lelkeket a Szűzanya kezébe helyezzük, azokat, akik valamilyen módon megérintették az életünket. Szeretnénk ma családtagjainkat, barátainkat, sőt még ellenségeinket is a Szent Szívnek szentelni, Jézus Szent Szívének. Tudjuk, hogy Te, Isteni Felségünk, semmit sem tagadsz meg Fiadtól, és hogy szeretett Fiad semmit sem tagadhat meg Édesanyjától, amikor az emberek üdvösségéről van szó.

Csak egyszer teszem meg ezt a Neked való odaszentelésnek a cselekedetét, Irgalmas Atyám, és kérlek, hogy ennek érdemeit alkalmazd azokra, akiknek a nevét a Zöld Skapuláréra írják. Felajánljuk ezeknek a lelkeknek Fiad Testét és Vérét a Szent Eucharisztiában a rózsafüzérekkel, imákkal, örömökkel, áldozatokkal és szenvedésekkel együtt minden nap, a múltban, a jelenben és életünk végéig.

Nagy bizalommal tudjuk, hogy a Zöld Skapuláré Királynője nem fog nyugodni, amíg nem biztosítja a végső kitartás ajándékát mindazoknak az élő lelkeknek, akiket az Ő Zöld Skapuláréjába öltöztet. Isteni Fiát fogja hívni, hogy ne csak a Hozzád, Örökkévaló Atyánkhoz való lelki megtérését kérje, hanem azoknak a fizikai gyógyulását is, akiknek küldetése ezen a világon Fiad fizikai gyógyításának ajándékát igényli.

Legszentebb Uram, Mindenható Atyánk, ha az a Te isteni akaratod, engedd meg, hogy szolgáljam a Te Fiadat és az Ő Anyját naponta ebben a harcban a pokoli ellenség ellen, ahol – együtt a Fiad Isteni Irgalmasságának közösségében – előidézhetjük a Szeplőtelen Szív győzelmét azáltal, hogy az egész világot az Ő zöld skapuláréjára helyezzük. Ámen.”

Kérjük, mondjatok el egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget is, végül ezt a fohászt:

„Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk most és halálunk óráján!”

A zöld skapuláré ezen a címen rendelhető meg: zold.skapulare(kukac)freemail.hu

Kedves Testvérek! A ZÖLD SKAPULÁRÉT az alábbi módon kérjétek: –1 fő, illetve 1 család részére 10 db Z.SK.-t tudunk biztosítani. –Írjátok meg, hány főnek/családnak kéritek. –Adjátok meg egyeztetés céljából telefonszámotokat. –Aki teheti, személyesen vegye át, a későbbi megbeszélés szerint. –Aki mindenképpen postán szeretné megkapni, a majd megbeszélt címre adjon fel megcímzett, felbélyegzett borítékot. /A normál borítékba max. 20 db helyezhető el./ –Kérjük szíves türelmeteket. Bízunk abban, hogy a Z. SK. által sok kegyelemben lesz részetek. Z. SK. csapata

Letölthető, nyomtatható pdf:  Zöld skapuláré 

 

A zöld skapuláréról itt olvashatsz többet