2011. március 15.

Szentmisén látomásban az Úr Jézus mielőtt megáldoztatott így szólt hozzám: „Drága gyermekem, egy újabb imát szeretnék megtaníttatni veled, mely nemcsak boldoggá tesz bennünket, hanem lelkedet is felkészíti a velünk való találkozásra.”

„Legszentebb Szentháromság, teljes szívemből imádlak benneteket. Tudom, nem vagyok méltó arra, hogy bármikor is magamhoz vehessem eme szent táplálékot. Hisz Ti képviselitek a végtelen tökéletességet, mely magába foglalja szereteteket, irgalmatokat, békéteket. De bízom jóságotokban, midőn megengeditek, hogy mint kicsi porszem teremtményetek részesülhessek nagy szent kegyelmetekben a veletek való találkozásban. Ámen."

Este megkérdeztem megengedi-e, hogy ezt az imát továbbíthassam?

Jézus: „Igen továbbíthatod. Ismertesd meg minél több gyermekemmel. Mert ez az ima kegyelmekkel van megáldva, mely által még közelebb kerülhettek hozzánk a szentáldozás alkalmával.”