Látomásban az Úr Jézus egy templomba vezetett, ahol a hívők a szentmise előtt kifejezték kéréseiket az Úrnak. Jézus kegyelmével megengedte, hogy halljam az egyik nő gondolatait, aki azt kérte: „Uram, kérlek, segíts nekem! Szükségem van egy állásra, hogy többé ne nélkülözhessek úgy, ahogyan eddig is.”

Jézus meghallgatta kérését és másnapra sikerült munkát találnia. Viszont ezt a nőt már annyira lekötötte a munka, a barátok és a család, hogy többé nem ment vissza a templomba. Jézus szomorúan évekig várt arra, hogy gyermeke visszatérjen. Majd így szólt hozzám: „Gyermekem, egy újabb imát tanítok neked és testvéreidnek, melynek neve: a hála rózsafüzére. A hála nélkülözhetetlen napi teendőitekhez. Tanuljatok ebből a történetből és legyetek hálás szívűek. Én minden tettetekről tudok. Higgyétek el, a hálátlanság hasonló a szeretetlenséghez. Ne legyetek hálátlanok! A sátán is ilyen volt, mikor nagy gőgjében fellázadt Ellenünk. A végén elbukott és elnyerte méltó büntetését, a kárhozatot. Gyakoroljátok a hála erényét! Kérjétek Szentlelkem segítségét, aki nagy boldogsággal meghallgat benneteket.”

A hála rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre: Miatyánk

Az első három kis szemre:

1.Atyám, hálásan köszönöm, hogy végtelen szeretetedből megteremtettél engem.

2.Jézusom, hálásan köszönöm, hogy végtelen szeretetedből megváltottál engem.

3.Szentlélek Istenem, hálásan köszönöm, hogy kegyelmeddel elárasztasz engem és vezetsz az életszentség útján.

A nagy szemekre:

Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, hálátlan teremtményednek. Tudom, nem érdemlem meg jóságodat. De bízom, hogy szereteteddel újból visszafogadsz, mint kicsi teremtményedet.

A kis szemekre:

Szűzanyám, esengve kérlek, segíts, hogy örökké hálás legyek.

Befejezésül:

Jézusom, mély bűnbánattal bocsánatot kérek Tőled minden hálátlanságomért, mellyel megbántottalak. Ígérem, hogy Szent Édesanyád segítsége által kijavítom hibáimat. Bízom Szentlelkedben és abban, hogy egyszer a szentekkel együtt örökké dicsőíthetlek Titeket a Mennyek Országában. Ámen.

Ígéret:

Jézus: Azok a gyermekeim, akik naponta szívvel-lélekkel elimádkozzák ezt a rózsafüzért, nem maradnak jutalom nélkül. Isteni szeretetem által megígérem nekik, hogy a Mennyek Országában nagy boldogságban lesz részük, mégpedig abban, hogy örökké szerethetnek és dicsőíthetnek Minket, üdvösségük által a szentekkel és angyalokkal együtt örökkön örökké.