Szentmisén a Mennyei Atya odajött hozzám és kezében egy gyönyörűen csillogó rózsafüzér volt. Elmagyarázta nekem, hogyan kell rajta imádkozni, majd így szólt hozzám:”Gyermekem,azt kérem tőled,hogy rózsafüzéremet, mely sok kegyelmet tartogat számotokra, ismertesd meg minden teremtményemmel!.”

A Mennyei Atya rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre: Miatyánk

Kis szemekre: Atyám, szeretlek Téged és bízom a Te végtelen jóságodban, szeretetedben és irgalmadban. Dicsőség…

Befejezésül: Atyám, rád bízom testemet, lelkemet. Kérlek, alakítsd életem minden percét úgy, hogy az Neked tetsző lehessen.

Ígéretek:

1. Azokat a gyermekeimet, akik naponta elimádkozzák ezt a rózsafüzért, kegyelmekkel gazdagon elárasztom.

2. Megadom nekik a Szentháromság iránti teljes bizalom erényét, mellyel megtanítom, hogyan kell teljesen Ránk hagyatkozni.

3. E rózsafüzér által megismernek Engem, az általa közvetített kegyelmekkel közelebb kerülhetnek Hozzám a Mennyek Országában.

4. Jelen leszek, és Atyai áldásomat adom minden gyermekemre, bárhol is imádkozzák.

A Mennyei Atya előre mutatta látomásban, hogy mikor elmondom ezt a rózsafüzért, akkor Ő valóban ott lesz mellettem és szent szívére mutatva, mennyei fénysugarak áradnak ki belőle,mellyekkel teljesen eláraszt engem.

Mennyei Atya: Kegyelmem által növekedni fogsz a hitben, szeretetben és a bizalom erényében.