Látomásban a szeretet rózsafüzére alatt őrangyalom így szólt hozzám: „Jöjj velem gyermekem, mert most elvezetlek téged a szeretet királynőjéhez.” Miközben haladtunk, megláttam Égi Édesanyámat, akinek lábai előtt sok-sok rózsa volt, és angyalok vették körül kezükben egy szál rózsával. Kezembe vettem egy piros rózsát és a Szűzanyának ajándékoztam, aki mosolyogva és szeretettel így szólt hozzám: „Köszönöm gyermekem ajándékodat. Szeretetem jeléül kérlek, fogadd el ezt a fehér rózsát és mellé a tisztaság rózsafüzérét, melyet édesanyai szeretetemben ajándékozok neked és testvéreidnek. Mert számomra mindannyian az én gyermekeim vagytok. Nagy kegyelmekkel van megáldva ez a rózsafüzér. A tisztaság az egyik legfontosabb erény, mely feltétele annak, hogy beléphessetek Atyám országába. Kérjétek segítségemet, mert általam hamarabb eljuthattok a tökéletesség útjára, mint egymagatok. Bízzátok rám lelketeket, kicsinyeim! Szeretett jelenlétemmel betöltelek benneteket, mikor ezt imádkozzátok. Atyám szent lábai előtt kiesdem számotokra azokat a kegyelmeket, melyek segítenek nektek abban, hogyan éljetek tiszta életet. Nagyon szeretlek benneteket! Az égiek akarata, hogy szentek legyetek.”

A tisztaság rózsafüzére

(hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

A nagy szemekre: Üdvözlégy

A kis szemekre:

Szűzanyám, te vagy számomra a tökéletes tisztaság példaképe. Kérlek, mutasd meg nekem, hogyan kell oly tisztán élni, ahogyan Te már szeplőtelen fogantatásodtól kezdve éltél köztünk a földön. Dicsőség…

Befejezésül:

Szeretett édesanyám! Bízom benned, mint kicsi gyermeked. Kérlek, taníts meg engem, hozzád hasonlóan szentül élni. Mert tudom, nálad szebb példaképet nem is találhattam volna a földön.

Megkérdeztem édes Jézusomat hogy továbbíthatom-e ezt a rózsafüzért?

Jézus: Drága gyermekem! Szent tervem, hogy ezt a rózsafüzért is továbbítsd testvéreid számára. Gyakoroljátok a tisztaság erényét bűnbánattal, szentgyónással, szentáldozással és napi lelkiismeretvizsgálattal! Ha követitek tanácsomat, nagy boldogságban lesz részetek nemcsak Szentlelkem nagy kiáradásakor, hanem már előtte is oly kegyelmekkel foglak elárasztani benneteket, melyek nem engedi, hogy a sátáné lehessetek.