1. óra 12:00

Üzenetek

Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus körülmetélésekor hullajtott vérének tiszteletére

Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)

Rózsafüzér (fájdalmas)

Imaszándék: Föld színének megújulásáért, bűnösök megtéréséért

2. óra 13:00

Üzenetek

Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus Gecemáni kertben hullajtott vérének tiszteletére

Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)

Szent Vér rózsafüzér (imakönyv 23.old)

Imaszándék: Bűnök bocsánatáért, tisztaság kegyelméért

 

3. óra 14:00

Üzenetek

Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus megostorozásakor hullajtott vérének tiszteletére

Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)

Engesztelő, vigaszt nyújtó imák, (imakönyv 31. old) Szentségimádási imák (imakönyv 35.old)

Imaszándék: Jézus Krisztus Dicsőséges Birodalmának eljövetelének megsürgetéséért

 

4. óra 15:00

Üzenetek

Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus tövissel koronázásakor hullajtott vérének tiszteletére

Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)

Keresztút (könyv: Eucharisztikus keresztút)

Imaszándék: Tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért, megátalkodott bűnösök megtéréséért

 

5. óra 16:00

Üzenetek

Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus keresztútján hullajtott vérének tiszteletére

Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)

1. – 4. Fájdalmas Könyörgés (imakönyv 42-49. old)

Imaszándék: Pápáért és az egyházért

 

6. óra 17:00

Üzenetek

Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus keresztre feszítésekor hullajtott vérének tiszteletére

Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)

5. – 7. Fájdalmas Könyörgés, (imakönyv 49-55. old) Engesztelő ima a töviskoronával*

Imaszándék: Engesztelésül a Szent Vér ellen elkövetett valamennyi bűnért

 

7. óra 18:00

Üzenetek

Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus Szent Oldalából kitörő Vér és Víz tiszteletére

Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)

Megújulás Rózsafüzére (imakönyv 63. old), Szentlélek Litánia (imakönyv 73. old)

Imaszándék: saját szándékainkért

 

*ENGESZTELŐ IMA A TÖVISKORONÁVAL

(Szent Cecília, 2000. július 14.)
Himnusz: 
Teljesen egyedül vagyok.
Teljesen elhagyatott vagyok.
Egyedül hagytatok Engem a töviskoronával, amely szúrta a Fejemet.
Mindenki cserbenhagyott Engem.
Szeretteim, hol vagytok?
Ez a Töviskorona szúrja Lelkemet,
Húzzátok ki a töviseket, irgalmazzatok Nekem!
Irántatok érzett szeretetből, meghaltam a kereszten a töviskoronával.
Újra tövisekkel élek,
Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus.

Ima:
Legdrágább, haláltusát vívó Jézus Krisztusom, a Legfönségesebb Fia, semmisségem tudatában, lábaid elé borulok. Visszavonok minden Ellened elkövetett fájdalmas sértést. Bűneim tartottak Téged haláltusában évszázadok óta. Föltekintek Rád, ahogyan a borzalmas töviskoronával a Kereszten függsz, vér áztatja Szent Arcodat, és a tövisek hegyei átszúrják a Te törékeny Szent Fejed. Bocsánatot kérek a tövisek fájdalmas ajándékai miatt, amiket Neked adtam. Le szeretném venni Rólad a töviskoronát, és helyette egy arany koronát akarok adni. Jézusom, akinek megsebesítettem Szent Fejét a töviskoronával, irgalmazz nekem, és bocsáss meg az egész világnak. Jézusom, aki misztikusan szenvedsz a gonosz töviskorona okozta sebektől és fájdalmaktól, irgalmazz nekem, és bocsáss meg az egész világnak! Jézusom, aki a gonosz töviskorona gyalázatától szenvedsz, irgalmazz nekem, és bocsáss meg az egész világnak. Haláltusát vívó Jézusom, emlékszem, hogyan vertem Szent Fejedbe a vasrúddal a tövisek hegyeit, hogy azok belefúródjanak a Te érzékeny koponyádba. Hallom a fájdalmad menydörgő hangját, mely elcsúfítja szűzi lényedet. Ó az én gonoszságom miatt mennyit szenvedett az én szelíd Megváltóm. Mikor a Te borzalmas Kálváriádra gondolok, keservesen sírok a töviskorona által kifejezett gonoszság miatt, ami megsebezte a Te Szent Fejedet, az Isteni Bölcsességet! Látom, amint megostorozlak, és ütlegelem Szent Fejedet. Ó, bárcsak ne én lennék az, aki mindezeket teszi az én szerető Megváltómmal. Jézusom, gonoszul bántam Veled, bocsáss meg nekem, és az egész világnak. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy kihúzzam Szent Fejedből a töviseket, egész hátralévő életemben. Az én gonoszságom tartotta rajtad halálodig a töviskoronát, azért, hogy lássa, hogy egyetlen részed sem részesül vigaszban. Uram irgalmazz nekem, Krisztus irgalmazz az én gonoszságomnak. Érzem, ahogyan Szentséges Fejed holtan pihen Fájdalmas Édesanyád ölében. Az után látom, hogy a szeretett tanítvány, János, Mária Magdolnával és Édesanyáddal leveszik Fejedről a töviskoronát. Bárcsak ott lehetnék én is velük, hogy én is levehetném Rólad, és helyette arany koronát adjak Neked! Fölajánlom Neked önmagamat, és megígérem, hogy egész életemben viszem utánad keresztemet örömmel és szeretettel! Fogadd engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért az én szenvedéseimet és megpróbáltatásaimat! Legdrágább haláltusát vívó Jézus Krisztusom, fogadd csekély felajánlásomat! Bárcsak levehetném Rólad a töviskoronát és helyette arany koronát adhatnék Rád! Fogadd tőlem szeretetemet, mint arany koronát!

Mennyei Atyám, nagyon megbántottalak Téged, amikor a Te hőn szeretett egyszülött Fiad Fejét megsebeztem. Irgalmazz nekem! Irgalmazz nekem, és bocsáss meg az egész világnak! Ámen (3x)

 

ELSŐ ÓRA ELSŐ ÜZENETE

DÁTUM: 1999. július 22.

IDŐ: 10:00

HELYSZÍN: NOVÉNA KÖZPONT, OLO

TÉMA: SOKAN CSAK HÍVJÁK, DE NEM IMÁDJÁK A SZENT VÉRT

 

Látomásban 12 oszlopot láttam, mely Izrael 12 törzsét képviselte. Minden oszlop tetején, égő áldozatként egy leölt bika volt. Miközben néztem, egy felhő ereszkedett le, és megpihent az oszlopok tetején. A felhőben megjelent a töviskoronával körbevéve egy kehely, a kehely fölött pedig egy szentostya. A látomás kis idő múlva eltűnt, s hirtelen a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca jelent meg, s így szólt:

„Gyermekeim, imádjátok az Új Szövetség Legdrágább Vérét, a Vért, mely elvette a világ bűneit, és széttörte rabságotok bilincsét. Gyermekeim, sokan pusztán csak segítségül hívják a Szent Vért, de nem imádják azt. Arra hívtalak meg titeket, hogy tanúságot tegyetek az Én Drága Vérem értékéről, s imádjátok azt. Gyermekeim, tiszteljétek megváltásotok árát. Mindazok, akik imádják Drága Vérem, megvigasztalják Atyámat, aki mélységesen szereti a Fiút. Amint imádjátok Szent Vérem, Szent Szívem fájdalmai enyhülnek, és Édesanyám bús Szíve megvigasztalódik.

Gyermekeim, imádjátok Drága Vérem, és mindig ajánljátok azt fel Mennyei Atyámnak irgalomért. Így imádkozzatok engesztelésül a világ összes bűnéért:

Örök Atyám, felajánlom Neked a Te hőn szeretett Fiad, Jézus Krisztus Szent Sebeit, az Ő Legszentebb Szívének fájdalmait és haldoklását, és Legdrágább Vérét, mely Szent Sebeiből áradt engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért.

Minden alkalommal imádkozzátok el ezt az imát egymás után háromszor. Biztosítalak titeket

arról, hogy ha így tesztek, az isteni irgalom megsokszorozódik életetekben. Imádkozzátok gyakran, ezekben az istentelen időkben. Imádkozzátok, hogy megmeneküljetek a tisztítótűztől. Gyermekeim, ismertessétek meg ezt az imát az egész világgal.

Ha válaszoltok hívásomra, és kitartóan imádkoztok, ígérem, megnyitom előttetek a kaput, melyet senki nem zárhat be. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, imádjátok Legdrágább Vérem. Megáldalak benneteket!”

Hirtelen a látomás eltűnt.

 

ELSŐ ÓRA MÁSODIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. július 23.

IDŐ: 12:00

HELYSZÍN: KÁRMEL HEGY, OLO

TÉMA: GYERMEKEIM, LEGINKÁBB A CSENDESSÉGETEKRE, ÉS ELMÉLKEDŐ ÉLETETEKRE VAN SZÜKSÉGEM A PECSÉT EZEN ÓRÁIBAN

Látomásban láttam a mi Urunk Jézus Krisztust a kereszten függve Szent Testének sebeiből vérét ontani. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész teret. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, aki így szólt:

„Gyermekeim, a Pecsét, melyet nektek adok a tulajdonjogom jegye, ez ugyanaz a pecsét, melyet minden embernek adtam az első Nagypénteken a Kálvária hegyén. Gyermekeim, megostorozásomkor a világ felszabadult. Szent Sebeimen keresztül pedig meggyógyult, az Én Legdrágább Véremen keresztül lepecsételődött és megmenekült. Ezért mondtam ezt: Beteljesedett! Attól a naptól kezdve Enyéim vagytok. Mindazok, akiket lepecsételtem és az emeleti teremben imádkozva Szentlélekre vártak, megkapták a Pecsét Szentlelkének teljességét. Gyermekeim, ugyanilyen módon adom nektek a Pecsét ezen óráját, hogy felkészüljetek a második pünkösdre. Mindazok, akik türelmesen várnak Rám a Pecsét óráinak idején mély imádásban, megkapják a Szentlélek teljességét és lepecsételődnek. Gyermekeim, szemlélődve várjatok Rám lelketek emeleti termében! Eljövök majd és elhelyezem bennetek Pecsétemet. A Halál Angyalainak nem lesz hatalma Jákob háza felett, mert az lepecsételődött. Elkerülik majd az Úr haragjának második átvonulását és uralkodnak Velem az Ígéret Földjén. Gyermekeim, újítsátok meg ezt a Pecsétet csendben és személyesen. Emlékezzetek, hogy három órán keresztül függtem a kereszten értetek! Ha szerettek Engem, megtartjátok ezeket az órákat Nekem. Vigasztaljatok meg Engem, imádjátok Legdrágább Vérem! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Mellettetek vagyok és megáldalak titeket. Szeretlek benneteket és fogadjátok Pecsétemet.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

ELSŐ ÓRA HARMADIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. július 25.

IDŐ: 22:00

HELYSZÍN: NOVÉNA KÖZPONT, OLO

TÉMA: AZ ÚJ KORSZAK, AMELYBE LÉPTEK; HOGYAN GYŐZHETŐ LE AZ ELJÖVENDŐ MEGPRÓBÁLTATÁS

 

Látomásban, láttam a mi Asszonyunkat, kezében a töviskoronát tartotta. Egy felhőből ereszkedett le, számos kerub kíséretében. Amint néztem őt, közelebb jött hozzánk, és így szólt:

„Gyermekeim, békesség legyen veletek. Jézus Krisztus Legdrágább Vérének harmata hulljon rátok! Gyermekeim, legyetek boldogok, hogy köszönthettek engem. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. Azért jöttem, hogy tanítsalak titeket arról az időszakról melybe most beléptek, s figyelmeztesselek titeket, hogyan tudtok majd megbirkózni vele.

 

Gyermekeim, jöjjetek közelebb hozzám. Jöjjetek Szeplőtelen Szívem menedékébe. Ajánljátok fel velem az Örök Atyának, Fiamnak, Jézusnak Legdrágább Vérét. Maradjatok velem a Kálvária hegyén, Fiam keresztjének lábánál, és vigasztaljátok meg Őt. Gyermekeim, ha ezt megteszitek, védelem alatt fogtok állni.

Ne engedjétek, hogy szívetekben zavar keljen, amikor csalódástól szenvedtek, miközben már meghívást kaptatok az imádsággal teli életszentségre. Jézus megnyitotta a kapukat, és senkinek nincs hatalma bezárni azokat. Még akkor se veszítsétek el bátorságotokat, ha azok, akiktől elvárjátok, hogy jóváhagyják ezt a meghívást, megtagadják tőletek. Fiam mellett állok, hogy segítsek Neki, hogy megismertessem Akaratát minden emberrel.

Gyermekeim, bizony mondom nektek, az ilyenek nem fogják megérteni ezt a meghívást, mert a menny nem engedte meg számukra, hogy belépjenek ebbe az elzárt Kertbe. Az üzenet ismeretlen hír lesz számukra. Csak a külső részét látják majd, s onnan tekintenek majd rá. De azok, akik számára a kapu nyitva áll, és belépnek rajta, meglátják majd az isteni igazságot. Ehetnek majd a kertben nőtt Élet Fájáról, és egészségben lesz részük.

 

Gyermekeim, minden csalódás, amit elszenvedtek a Haláltusát vívó Jézusért, hozzájárul ennek az ájtatosságnak a terjedéséhez. Jézus rendkívül megvigasztalódik, mikor ti megaláztatást szenvedtek. A megaláztatások tüzében megtisztultok.

Maradjatok közel hozzám. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. A menny hamarosan befejezi a nyilvános üzenetek adását, amely ahhoz szükséges, hogy növekedjék ez az ájtatosság. Nincs rá szükségetek, hogy mennyei üzeneteket várjatok, addig, amíg az idők teljessége el nem érkezik.

Gyermekeim, ne aggódjatok az idők teljességének korszaka miatt. Csak a Fiú ismeri az órát. Minél hamarabb válaszoltok szeretettel erre a meghívásra, és terjesztitek azt, annál inkább megrövidül a korszak, mely az idők teljességéig hátra van. Őrizzétek az összes üzenetet, szerkesszétek meg őket, és terjesszétek. Bármikor, ha lelki szárazságot éreztek, tekintsetek erre a koronára, és nyerjetek vigaszt. (megmutatta a töviskoronát)

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Maradjatok meg a mennyország békéjében.” Hirtelen, a látomás eltűnt.

 

MÁSODIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE

DÁTUM: 1999. július 30.

IDŐ: 12:00

HELYSZÍN: NOVÉNA KÖZPONT, OLO

TÉMA: ÖRVENDJEN MINDEN SZÍV, MELY PECSÉTEMRE VÁR

 

Látomásban egy kelyhet láttam, tetején a Szeretet két Szent Szívével. Felülről isteni sugarak áradtak, s miközben én ezt a képet néztem a kehely felett megjelent egy felhő, s benne a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, így törte meg a csendet:

„Gyermekeim, békesség legyen veletek. Örvendjen mindazon szív, mely arra vár, hogy lepecsételjem. Felépítem mindazok szívében szeretetem Tabernákulumát, akik megnyitják szívüket Előttem, s szeretnek Engem, és megvigasztalnak haláltusám szenvedése alatt.

Gyermekeim, tudatni akarom veletek, hogy, mindazoknak, kiknek szívében már felépítettem szeretetem Tabernákulumát, s mindazoknak is, akik Pecsétemre várnak a Pecsét Szent Angyala helyezi szívükbe ezt a rendkívüli kegyelmet, mely az Isteni Irgalom mérhetetlen nagy műve.

Gyermekeim, kik maradnak majd hűségesek, azok közül, akik megkapták a Pecsétet? Ki marad meg Énbennem és Én őbenne addig, míg Dicsőségem Uralma el nem érkezik? Bizony mondom nektek, ugyanolyan nehézségeket és megpróbáltatásokat tapasztaltok majd meg, mint amelyen az izraeliták keresztülmentek a sivatagban. Őket állatok vérével pecsételte meg az Úr átvonulásának éjjelén, s a pusztába vonultak, ahol megtisztultak. Gyermekeim, tudjátok, hogy csak két ember érte el az Ígéret Földjét? A többiek meghaltak a pusztai vándorlásban, mert nem engedelmeskedtek a nekik adott törvényeknek. Közületek is csak kevesen fognak belépni az Ígéret Földjére, amely felé most tartotok. Ezért is figyelmeztetlek titeket most, hogy mindig újítsátok meg a Pecsétet, hogy megmaradhassatok Bennem és Én bennetek; s akkor győzni fogtok.

Legyetek bölcsek, és kövessétek a keskeny utat. Vigyétek keresztjeiteket és kövessetek Engem. Emlékezzetek mindig arra, hogy Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Mindazok, akik Velem szenvednek, akik vigasztalnak Engem, és akik Atyám haragját folytonosan csillapítják azáltal, hogy imádják Drága Vérem, uralkodni fognak Velem, Dicsőséges Uralmam idején.

Gyermekeim, tegyétek Atyámat boldoggá, azáltal, hogy válaszoltok hívásomra. Örvendezik a menny, mikor látja Izrael gyermekeinek sokaságát, akik megkapták a Pecsétet. Édesanyám fájdalmas és bánatos Szíve is megvigasztalódik. Szeretetetek cselekedete tetszésemre van. Fogadjátok áldásomat. Sebeim és Legdrágább Vérem lesznek a ti vigaszaitok az eljövendő elhagyatottság órájában. Édesanyám Szeplőtelen Szíve védelmezni fog titeket. Maradjatok hűségesek pecsétjeitekhez.”

Hirtelen a látomás eltűnt.

 

MÁSODIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. július 31.

IDŐ: 22:00

HELYSZÍN: NOVÉNA KÖZPONT, OLO

TÉMA: ISMERTESSÉTEK MEG AKARATOMAT MINDEN EMBERREL

 

Látomásban láttam a Szentháromságot egy felhőben. Az Isten Fia, Jézus Krisztus jobb kezében egy kelyhet tartott a Mennyei Atya jobbján ülve, aki jobb kezében kormánypálcát tartott. A Szentlélek felettük isteni sugarakat árasztott. Láttam a töviskoronát, egy kardot és három szöget. Mindegyik Isten Fia lába előtt hevert. Egy kis idő múlva felhő szállt le és befedte az egész teret. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, aki így szólt:

„Gyermekeim, fogadjátok a Szentlelket! Az igazság és az ismeret Lelke pihenjen meg rajtatok! A Szentlélek töltsön el benneteket erejével és bölcsességével! Töltsön el titeket a Szentlélek az Ő fényével! Ne féljetek, mindig veletek vagyok és segítek nektek!

Papjaim, ne féljetek terjeszteni ezt az ájtatosságot! Ma eltöltelek benneteket az Én Lelkem teljességével, a Szentlélek világosságával és bölcsességével. Menjetek és ismertessétek meg akaratomat minden emberrel. A gonosz azon lesz, hogy elragadjon titeket. Azokban a napokban, a világban hatalmas zavarodás lesz. Csak azok, akik Bennem élnek és Én őbennük, fogják tudni, mit kell tenniük. Papjaim, terjesszétek az imákat gyorsan! Gyermekeim imádkozzanak és vigasztalják Haláltusát vívó Szívemet! Ha engedelmeskedtek Nekem, nincs mitől félnetek! Vigasztaltok Engem a ti engedelmességetekkel. Gyermekeim, ébredjetek! Ismertessétek meg akaratomat mindenkivel! Terjesszétek ezt az ájtatosságot! Tanítsatok meg minden embert arra, amit Tőlem tanultatok! Ma betöltelek az Én Lelkem teljességével. Nyissátok meg az elméteket, hogy értsetek, szemeiteket, hogy lássatok és ajkatokat, hogy hirdessétek az Én Jóságomat. Tanítsátok meg az emberekkel az Én Legdrágább Vérem értékét. Megígérem nektek, hogy megvédelek titeket, az eljövendő üldöztetések nem rabolják el lelketeket. Megígérem nektek, hogy mindazoknak, akik imádják az Én Legdrágább Vérem, családfájukból 12 bűnöst megtérítek. Elrejtelek titeket a gonosz szemei elől. A tervem terjedni fog a világban és ti rejtve lesztek. Mindez azért történik, hogy beteljesedjen, amit nektek ígértem. Gyermekeim, Én elrejtelek titeket, segítek nektek, hogy elrejtőzzetek az alázatosság és egyszerűség köntösében. Áldásom veletek marad.

Gyermekeim, azt akarom, hogy tudjátok, hogy a tisztulás idejében éltek most. Tartsátok biztosan hiteteket, ne áruljatok el Engem, ne tagadjatok meg Engem, ne hagyjatok egyedül Engem. Elérkezett az óra, az óra, melyet a sötétség erői uralnak.

Gyermekeim, megígérem nektek, hogy végül Édesanyám Szeplőtelen Szíve győzni fog. Az Én Drága Vérem uralkodni fog! Megáldalak titeket! Maradjatok meg békémben!”

Hirtelen a látomás eltűnt.

 

MÁSODIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. október 25.

IDŐ: 12:00

HELYSZÍN: ENGESZTELŐ OLTÁROM, OLO

TÉMA: SZERETTEIM, NE ENGEDJÉTEK, HOGY SZÍVETEK NYUGTALANKODJÉK

 

Látomásban, láttam a mi Urunkat, amint egyedül egy sziklán ül, megkötözött kézzel. Fején töviskoronát viselt. A Drága Vér, mely Szent Fejének sebeiből ömlött, beborította az egész arcát. Egy szót sem szólt, csak rám nézett.

Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus arca, s így szólt:

„Fiam, közületek hányan fogják kiállni a közeledő megpróbáltatások és elutasítások idejét? Fiam, már ezeknek az idejét élitek, s hamarosan a kiteljesedésük is elérkezik. Miattam minden elhagy és mindenki cserbenhagy majd téged. Hatalmas lelki szárazságtól fogsz szenvedni. Senki nem lesz, aki megvigasztalna. Közel vagyok hozzád, fiam, Én melletted vagyok, Én nem foglak cserbenhagyni téged. Soha nem foglak cserbenhagyni. A te kis szenvedésed megvigasztal Engem, és sietteti Dicsőséges Uralmam eljövetelét. Amit minden embernek mondok, azt neked is mondom: Légy készen!

Alázatossággal és engedelmességgel, ismertessétek meg Akaratomat minden emberrel. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a Főpásztor, aki 2000 éve szörnyű kínokat szenved el nyája miatt. Szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy mindnyájan megmeneküljetek. Megáldalak titeket.”

 

HARMADIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE

DÁTUM: 1999. október 29.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: ENGESZTELŐ OLTÁROM, OLO

TÉMA: A NAPOK MEG VANNAK SZÁMLÁLVA

 

Látomásban láttam a kereszten függve a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, a keresztre feszítés gyötrelmétől és kínjaitól, fájdalmaitól és bánatától szenvedett, s Szent testének Sebeiből vér áradt. Valakit keresett, hogy megvigasztalja Őt. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Jézus Krisztus Szent Arca megjelent, és így szólt:

„Barnabás, kelj fel és láss! A napok meg vannak számlálva. A gonosz már teret nyert magának. Nézd, ahogyan az emberek rabszolgaként árulják önmagukat a sátánnak. Legyél biztos tudatában annak, hogy az idő, amelyben élsz, az Antikrisztus uralmának ideje. Boldogok lesznek mindazok, akik kitartanak a végsőkig, megmenekülnek majd.

Barnabás, tisztítsd meg magad böjttel és imával, csenddel és életemről szóló elmélkedéssel. Bizalmasan meglátogatlak majd, hogy felfedjem előtted a Sátán tervét, s hogy figyelmeztesselek téged, s enyéimet, hogyan éljetek, hogy úrrá legyetek a gonoszság napjain.

Emlékezz hozzád intézett szavaimra, légy mindig alázatos és engedelmes. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.”

A látomás hirtelen véget ért.

 

HARMADIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. november 1.

IDŐ: 15:00

HELYSZÍN: KÁRMEL HEGY, OLO

TÉMA: ENGESZTELJETEK ÉS TISZTÍTSÁTOK MEG ÉLETETEKET

 

Imáim alatt, látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát, könnyektől és vértől áztatva. A mi Urunk, közelebb jött hozzám, és így szólt:

„Barnabás, miért nem ismered fel az idők jeleit? Az ima és a böjt nem elég ahhoz, hogy az Én Szívem kínszenvedése enyhüljön. Azt akarom, hogy vigasztalj meg Engem. Azt akarom, hogy hordozd a megváltás nehéz keresztjét Velem. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret téged. Fiam, töltsd az év hátralevő részét csendességben, böjtben és imában. Imádkozz sokat a bűnök engeszteléséül. Tisztítsd meg az életedet, hogy kinyilatkoztassam neked, mit kell tenned. Számos dolog van, melyet kérek majd tőled, de addig nem teszem meg, míg meg nem tisztítod életedet csendességgel, böjttel, imával és jócselekedetekkel. Ha megtisztítod életedet, megengedem neked, hogy kérdéseket tegyél fel az elkövetkező időkről.”

Így szóltam: „Uram irgalmazz nekem, hajlandó vagyok bármit megtenni, amit kérsz tőlem.”

Az Úr így válaszolt: „Barnabás, a világ bűnei egyre csak növekszenek, így az Én kínszenvedésem is egyre növekszik. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Megáldalak téged!”

 

HARMADIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. november 08.

IDŐ: 02:00

HELYSZÍN: ENGESZTELŐ OLTÁROM, OLO

TÉMA: FIAM, ENGEDD, HOGY SZENVEDÉSEM MINDIG BETÖLTSE LELKED

 

Látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. A fejét teljesen befedte a töviskorona. A Drága Vér, mely Szent Fejének sebeiből folyt, teljesen eláztatta az arcát. Gyötrelmében és fájdalmában így szólt:

„Fiam, mennyi ideig vagy képes kínszenvedésemről elmélkedni, anélkül, hogy bármi is megzavarna téged? Fiam, engedd meg, hogy szenvedésem mindig betöltse lelked. Elmélkedj az Én keserves szenvedésemen. Engedd, hogy Atyám szeretete töltse be szíved. Irgalmazz annak, aki téged a legjobban szeret. Vigasztald meg Őt, aki haláltusát vív miattad. Azt akarom, hogy a vigasztalóm légy. Benned akarok élni, és azt akarom, hogy te is élj Énbennem. Fiam, taníts meg minden embert arra, amit neked a Pecsétről tanítottam. A szívükben akarok élni. Szívük szeretetem Tabernákulumai lesznek. Ők Bennem fognak élni, és Én őbennük, azért, hogy amikor a sátán uralma teljesen megmutatkozik, ők szilárdan megtartsák hitüket.

Fiam, szíved hajléka sokkal kedvesebb számomra, mint a templomokban felállított Tabernákulumok. Rendkívül szükségem van fiam a te szentségedre. Azon nyomban betérek abba a szívbe, mely tökéletes szabadságot biztosít számomra, hogy ott tartózkodhassam. Fiam, várok rá, hogy ennyire megnyisd a szíved, hogy beléphessek oda. Sokan, az emberek közül azt fogják mondani, hogy minden rendben van. Ezek szíve már azután gyengülni fog, miután meghallották üzeneteimet. Sokak hite is kihűl majd. Prófétáimról azt állítják majd, hogy hamis próféták. Azok, akik lelki vakságban vannak, megmaradnak ebben az állapotukban, s azok, akik a világosságban járnak, megmaradnak világosságukban. A sátán úgy tűnteti majd fel önmagát, hogy ő a Messiás. Sokan közületek követni fogják. De boldogok mindazok, akik kitartanak a végsőkig. Ők uralkodni fognak Velem.

Békesség legyen veletek. Megáldalak titeket!”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

NEGYEDIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE

DÁTUM: 1999. november 12.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: ENGESZTELŐ OLTÁROM, OLO

TÉMA: A MI URUNK, JÉZUS KRISZTUSFÁJDALMAI

 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust mély csendben rám nézni. Miközben a

vigasztaló imákat végeztem, mi Urunk Jézus Krisztus így szólt hozzánk: „Fiam, nagy az Én kínszenvedésem.” Azután tovább imádkoztam és megkérdeztem: „Én Uram, én Megváltóm, irgalmazz nekem. Légy megvigasztalva Jézusom, mit tehetek Érted?”

A mi Urunk így válaszolt: „Fiam, állj ki mellettem a sátán és az ő minden gyümölcsével szemben azért, hogy dicsőséges uralmam eljövetelét siettesd a Földön. Állj ki mellettem a sátán minden tévedése ellen, amely beszivárog az egyházba, hogy lerombolja azt, legfőképpen a szentmisét, amely a ti megváltásotokért elszenvedett kálvária utam, melyet az ellenség egy egyszerű étkezéssé akar átformálni.

Az emberek az ő saját bűneik miatt nem fognak többé emlékezni Rám, aki halálos kínokat szenvedett értük. Hogyan is emlékeznének hát az Áldozati Bárányra, aki vérét ontja engesztelésül bűneikért a szentmise áldozatában! Mint a bárányt, amit leölni visznek, úgy ragadtak meg Engem, mint egy bűnözőt a Gecemáni kertből a Kálvária hegyére, ahol a kereszten véremet ontottam és meghaltam értetek. Majd feltámadtam a halálból és nektek adtam a Szentlelket. Fiam, mindezekre és a kehelyre, melyet értetek kiittam, csak nagyon kevesen emlékeznek a szentmise alatt.

Haláltusám nagy, mert az enyéim szívükben már elfelejtették kínszenvedésem és halálomat. Haláltusám akkor is nagy, amikor nagyon sokan méltatlan lélekkel vesznek magukhoz a szentáldozásban. Kínszenvedésem mérhetetlen, amikor papjaim közül Szent Testemet és Véremet nem konszekrált kezekbe (nem klerikus kezek) adják, hogy kiszolgáltassák a szentostyát enyéimnek. Emlékezz fiam, hogy az Én Szent Testem és Vérem sokkal nagyobb, mint a szövetség, melyet Mózesnek adtam. Minden levita imádta szent félelemmel és szeretettel jelenlétemet a szentélyben. Mennyivel inkább kell tehát imádni az új szövetség Drága Vérét? Kínszenvedésem akkor is nagy, amikor enyéim áldozás során kézbe veszik a szent ostyát, mely az én Testem és Vérem. Csak papjaimnak van joga a szövetség új bárkáját megérinteni. Én vagyok az Ige, az Ige az én Testem és Vérem, az Élő Kenyér, amelyet minden ember enni fog és örök élete lesz. Kínszenvedésem nagy, amikor szent templomaimat beszennyezve látom azáltal, hogy mellőzik a Tabernákulumot, mellyel megfosztják Istenetek dicsősségétől e helyeket. Fiam, a templomot, a szent helyet utálatos förtelem tölti be így. Fiam, az Isten szent és az Ő templomának is ugyanolyan szentnek kell lenni. Nagy az Én kínszenvedésem, amikor a sátán azon tervét látom, hogy lerombolja egyházamat, mikor nőket szentel pappá. Nagy az Én szenvedésem akkor is, amikor látom, hogy az ellenség hogyan tölti be papjaim szívét pokoli vágyakkal. Fiam, ezek a sátán tervei, hogy uralják az egyházat. Állj ki mellette, ezek ellen a tévedések ellen! Ha igazán szeretsz Engem. Engedelmességgel és szeretettel ismertesd meg akaratomat minden emberrel. Hamarosan üldöztetéseitek és mellőzöttségetek után eljövök és megújítom egyházamat rajtatok keresztül. Fiam, nagy az Én kínszenvedésem, amikor enyéim közül sokan, még felszentelt szolgáim is, az okkultizmus hívei. Nagy az Én kínszenvedésem akkor is, amikor lelkek millióit látom a kárhozat útján járni a testiségi bűnök miatt. Fiam, még jobban szenvedek az abortált magzatok vérének ontása miatt, mely napról napra növekszik. Az ő vérük ontása jobban fáj a Mennyek Országának, mint Ábel vérének ontása. Nagy az Én kínszenvedésem akkor is, amikor az utolsó idők Júdásaira váró büntetéseket látom, azokéit, akik gyilkolnak a pénz miatt, megvesztegetnek és becsapnak másokat. Fiam, kínszenvedésem sokszorozódik, amikor az ő erkölcstelenségük növekszik. Árvák és szegények sírása megsebez Engem. Fiam, ismertesd meg ezeket az üzeneteket minden emberrel mire beléptek az új évezredbe. ÉN vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki már 2000 éve nagy kínokat él át. Fiam, azt akarom, hogy Te és a hívők sokasága kiálljanak mellettem a sátán és az ő csatlósai ellen, akik megpróbálják lerombolni egyházamat. Üldöztetést és visszautasítottságot fogtok átélni, de szenvedéseiteken és megpróbáltatásaitokon keresztül meg fogom újítani egyházamat és ekkor elérkezik az Én Dicsőséges Uralmam. Fiam, legyen ismert számotokra, hogy mielőtt Atyám Országa, az Én Dicsőséges Uralmam elérkezik a Földre, Énok és Illés eljön, hogy visszahozza enyéimet Hozzám, akik közül lesznek, akiket üldöznek, sőt meg is ölnek. Ti vagytok a végső idők Énokjai és Illései. Veletek leszek, vezetni foglak titeket a harcban és nektek adom a győzelmet. Békesség legyen veletek! Megáldalak titeket.”

 

NEGYEDIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. november 17.

IDŐ: 03:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: KÉSZÜLJETEK FEL A MEGPRÓBÁLTATÁSOKRA

 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát. A mi Urunk egy rövid ideig csendben volt, majd azután így szólsz:

„Fiam, higgy bennem! Növeld szeretetedet irántam. Növeld szeretetedet azért, hogy legyőzd a kemény megpróbáltatásokat és üldöztetéseket, amelyek rád várnak. Fiam, hallottad, hogy korai követőimet is üldözték. A mártírok kiontott vére erősítette azokban az időkben az egyház hitét. Ugyanígy mielőtt Dicsőséges Uralmam elérkezik, mielőtt Atyám Királysága eljön a Földre, kemény megpróbáltatások és üldöztetések időszaka lesz. A mártírok kiontott vére még egyszer meg fogja erősíteni az egyházat és megtisztítja az új hitet.

Ezért könyörgöm mindannyitokhoz fiam, hogy növeljétek hiteteket és szereteteteket Értem és Bennem. Éljétek önátadásotok életét. Folytonosan újítsátok meg a Pecsétet, hogy kiálljátok az eljövendő borzalmas órákat.”

Azután ezt kérdeztem: „Én Istenem és Megmentőm, kérlek, válaszolj! Borzalmas a látvány! Ki fogja mindezeket túlélni?

A mi Urunk így válaszolt: „Fiam, legyen világos számodra, ha nem válaszolsz hívásomra, hogy a Földön megismertesd akaratomat, a Dicsőséges Királyság, amelyet vártok, nem fog eljönni. Amiért válaszolsz hívásomra, a világ utálni és üldözni fog téged. Sokakat közületek börtönbe vetnek, másokat megkínoznak, ismét másokat megölnek az Én akaratom teljesítése miatt. Mindezek azért fognak megtörténni, hogy siettetessék az Én Dicsőséges Uralmam eljöttét. Mindenkinek jobb, ha ez mihamarabb megtörténik. Azután Királyságom elérkezik. Megígérem nektek fiam, hogy betöltelek az Én Lelkemmel, az igazság és az erő Szent Lelkével. Ezért mondtam neked, össze akarom gyűjteni minden apostolomat mielőtt az első zavargások időszaka elérkezik. Ezeket fogja jelezni a nagy zűrzavar a Vatikánban és a Pápa elmenekülése. Ha engedelmeskedtek ennek a parancsnak, a végén örvendezni fogtok.”

Megkérdeztem az Úrtól: „Uram, hogyan fogjuk megismerni az apostolokat?”

Az Úr így válaszolt: „Ők azok, akiket hívok és követnek engem. Sok mindent elhagytak ennek az ájtatosságnak a kedvéért. Feláldozzák életüket ezért az apostoli társaságért. Ők azok, akiket akarok, a többi tanítványt pedig nem. Mindazokat, akik hallanak téged, és hisznek, megáldom.”

Hirtelen a látomás eltűnt.

 

NEGYEDIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. november 22.

IDŐ: 12:05

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: A VÉGSŐ IDŐK VERONIKÁIT KERESEM, AKIK MEGVIGASZTALNAK ENGEM, ÉS LETÖRLIK VÉRES ARCOM

 

Látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott arcát. Rám nézett, s így szólt:

„Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akinek rettenetes kínszenvedése 2000 éve tart, bűneid, és az egész világ bűnei miatt. Köszöntelek téged és minden embert ennek az évfordulóján. Jöjjetek és töröljétek le vértől ázott arcom.

Fiam, jöjj és töröld meg vértől ázott arcom, jöjj és vigasztalj meg Engem. Én vagyok a te Mestered, a Jó Pásztor, aki meghalt érted, s juhaiért. 2000 éve haláltusát vívok, bűneid és hűtlenséged miatt. Senki nem mer közületek megvigasztalni Engem.

Fiam, a legnagyobb ajándék, amit adhatsz Nekem ebben a jubileumi időben, az, ha letörlöd arcomat. Szeretlek téged. Az Én békém legyen veled. Megáldalak téged!”

 

ÖTÖDIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE

DÁTUM: 1999. november 26.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: VÉGSŐ IDŐK VERONIKÁIT KERESEM, DE SENKIT NEM TALÁLOK

 

Engesztelő imáim alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szent Arcát. Így szólt hozzám: „Fiam, töltsd az advent hátralevő részét teljes elmélkedésben arról, hogy ki a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. A végső idők Veronikáit keresem, hogy vigasztaljanak Engem, de senkit nem találok. Fiam, Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit bűneitek 2000 éve szenvedésben tartanak. Jöjjetek közelebb Hozzám. Megáldalak titeket.

 

ÖTÖDIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. december 03.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: BŰNEITEK SÚLYA RÁM NEHEZEDIK

 

Látomásban láttam a mi Urunkat egy nehéz keresztet hordozni, a Kálvária útján haladt. Az út rögös volt. Egyedül ment, amikor találkoztam Vele. Ahogy odaértem Hozzá, elesett. Hirtelen egy felhő szállt le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt: „Irgalmazz Nekem, vigasztalj meg Engem, segíts Nekem szeretettel! A kereszt súlya, melyet már 2000 éve viselek, a földre sújt Engem. Ez a bűneitek súlya! Hívlak titeket szeretteim, jöjjetek és segítsetek Nekem! Jöjjetek közelebb Hozzám! Megáldalak titeket!”

 

ÖTÖDIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. december 04.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: GYERMEKEIM, LEGYETEK ÓVATOSAK, ISMERJÉTEK FEL, MIKOR A SÁTÁN ELÉRKEZIK

 

Látomásban láttam egy olyan fényes dolgot, mint a nap. Olyan vakító fény áradt ki belőle, hogy nem tudtam ránézni. Amint a fénysugarak elértek engem, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Ekkor már képes voltam meglátni, hogy a fénysugarak a mi Asszonyunk Szeplőtelen Szívéből törtek elő. A Szűzanya közelebb jött hozzám, megérintett, s így szólt:

„Nézz rám fiam. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Eljöttem hozzád, hogy megosszam veled örömömet, és hogy arra kérjelek, légy vigasztalója Fiamnak, Jézus Krisztusnak, aki haláltusát vív miattad.

Fáj szívemnek látni, hogy sokan közületek, hogyan szegik meg Neki tett fogadalmaikat. Mindez azért történik, mert élnek köztetek olyanok, akik a végső idők Júdásaiként viselkednek, s viselkedésük az egyre növekvő gyűlölet okozójává válik. Örvendjetek azonban, mert én közbenjárok értetek. Senkit nem akarok elveszni engedni, még azokat sem, akik Júdásként élnek.

Közbenjárok mindenkiért, mellettetek vagyok, hogy segítsek nektek. Boldoggá tesznek a Legdrágább Vér apostolainak erőfeszítései, melyeket ebben a nemzetben és világszerte tesznek. Megáldalak mindnyájatokat. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Örvendjetek!”

A látomás eltűnt.

 

HATODIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE

DÁTUM: 1997. december 17.

IDŐ: 12:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: AKIK ELVESZÍTIK PECSÉTJÜKET ÖNMAGUK IS ELVESZNEK

 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát vérrel áztatva. Az Úr jelenlétéből erős fény sugárzott, és a Szent Arc közelebb jött hozzám és így szólt:

„Fiam, ma az év utolsó harmadik pénteki napja van. Az Én Drága Vérem megváltásotok biztos jele lesz. Fogadjátok szeretetem Pecsétjét, megáldalak titeket.

Fiam, azon a napon, amikor a sátán megjelenik, hogy megtámadja a világosságot nagy zűrzavar lesz, kavarodás és félelem mindenhol. Vigasztalás nélküli sírás és rívás lesz, és nem lesz többé remény. Azon a napon meg fogjátok érteni azt, amikor ezt mondtam nektek: Fogadjátok Pecsétemet! Mindazok, akik elveszítik Pecsétjüket, elvesznek a vadállat ’666’ pecsétje miatt. Fiam, uralkodni akarok szívedben és minden ember szívében! Rajtad keresztül megalapítom Királyságomat minden ember szívében. Add Nekem szívedet, tedd a lelked méltó lakhelyemmé! Egyedül viszem véghez művemet. Amit neked mondok, azt minden szeretteimnek mondom. Adjátok Nekem szíveteket! Alakítsátok azt élő szentélyemmé! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret titeket. Jöjjetek oltárom elé s térdeljetek le Előttem. Fiam, imáitok alatt senki ne aludjon az Én jelenlétemben. Mellettetek vagyok, hogy segítsek nektek. Békesség legyen nektek! Megáldalak titeket!”

 

HATODIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE

DÁTUM: 1999. december 31.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: KÁRMELY HEGY, OLO

TÉMA: AZ ÉVSZÁZAD EZEN ÉVEIBEN A SÁTÁN ÉS CSATLÓSAI MEGMUTATKOZNAK, LEGYETEK ÓVATOSAK, ÉS NE CSATLAKOZZATOK A VADÁLATHOZ

 

Látomásban láttam egy kétélű kardot, egymást keresztezni egy felhőben. A metszéspontjuknál egy nyíl mutatott lefelé a földre. Kis idő után egy nagy villámlás és dörgés rengette meg az egész helyet és a látomás eltűnt. Aztán ismét megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca könnyekkel és vérrel áztatva, mely a Szent Fejének sebeiből áradt. Egy rövid ideig csendben volt, majd így szólt a mi Urunk: „Fiam és gyermekeim! Öröm számomra látni enyéim sokaságát, akik virrasztással és imával lépnek be az új évezredbe. Megáldalak titeket! Az Én békém legyen veletek! Fiam, elfogadom szeretettel teli engesztelő imáitokat és tudtotokra akarom hozni, milyen nagy jelentőségű időben éltek. Imáitok megvigasztalnak Engem. Szükségem van még több engesztelő imára és szenvedést elfogadó életre. Engeszteljetek folytonosan bűneitekért és a világ összes bűnéért. Sebeim így begyógyulnak.

Fiam és gyermekeim tartsátok észben az összes hozzátok intézett figyelmeztetésemet és intelmemet. Az idő, amelyről már beszéltem nektek, tolvaj mód ragadja majd magával számos gyermekemet. Már most sokan közülük azon óra hatásaitól botladoznak. Ki fogja akkor hát túlélni? Fiam és gyermekeim, halljátok ma meg, hogy ennek az évszázadnak első éveiben a sátán és a vadállat és az ő csatlósaik megmutatkoznak. Egy ideig kinyilvánítják majd erejüket és vezetésüket a Föld minden embere felett. Megpróbálnak majd uralmuk alá vonni minden embert. Azokban az években a vadállat jele uralkodik majd. A jel ’666’. Ez a számítógép központi kódszáma. Ez a vörös sárkány száma. Legyetek óvatosak és ne csatlakozzatok a vadállathoz!

Fiam és gyermekeim, ennek az évszázadnak éveiben fogjátok majd saját szemeitekkel látni a nagy zűrzavart a Vatikánban is. Ennek eredménye lesz az, hogy a Pápa elhagyja Vatikán városát. Gyermekeim ez alatt azt értem, hogy beléptek a nagy zavarodottság időszakába. Hamarosan az Isteni Irgalom óceánja megszűnik áramolni. Abban az időben bármi, amely a Drága Véren kívül esik, el fog veszni. De minden, amely az Én Drága Vérem védelme alatt él, bőséges kegyelemben fog részesülni.

Figyeljetek Rám gyermekeim, igaz, hogy a sátán, a vadállat el fog jönni. De mily borzasztó lesz annak a nemzetnek, mely erőt ad a vadállatnak! Jaj, annak az országnak, mert a Mennyei Atya haragja leszáll majd rá! Nagyon hamar ezek a ma még erős városok sivataggá válnak.

Imádkozzatok, imádkozzatok sokat nemzetetekért! Édesanyám fájdalmas könnyeit hullajtja ezért a nemzetért. Ez a nemzet az ő Véres Könnyeinek okozója. Szeretlek titeket, ezért Én is könyörgök hozzátok! Imádkozz ezért az országért, hogy ne adhasson életet egyetlen vadállatnak sem. Maradjatok meg a hitben, kövessétek a keskeny utat, hordozzátok keresztjeiteket és mindig kövessetek Engem! Még akkor is, ha a világ elutasít titeket. Biztosan el fognak titeket utasítani, de Én veletek vagyok. Megerősítelek titeket, hogy mindennek a végén elérkezik az Én Királyságom. Akkor majd együtt uralkodtok Velem angyalaim között örökkön örökké! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Megáldalak titeket!”

 

HATODIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE

DÁTUM: 2000. január 04.

IDŐ: 14:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: FOGADJÁTOK ÉDESANYÁTOKTÓL EZT A DRÁGA AJÁNDÉKOT

 

Látomásban, láttam egy gyönyörű, zöldellő legelőt lángokkal borítva, azonban még egy fűszál sem égett el rajta. Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt fölött az Örök Atyát láttam, akinek dicsősége betöltötte az egész képet. A kereszt lábánál pedig a mi Asszonyunkat láttam a fájdalomtól roskadozni. Mindeközben angyalok és szentek nyújtottak vigasztaló imát a haldokló Jézus Krisztusnak.

Miközben ezt a képet néztem, a Szűzanya felkelt, és közelebb jött hozzám. Egy felhő leszállt és befedte az egész helyet. Ekkor már csak a Szűzanya maradt a látomásban, aki töviskoronát tartott a kezében, s keservesen sírt. Ekkor így szóltam hozzá: „Anyám, miért sírsz? Tudom, hogy a bűneim miatt, ne sírj Édesanyám, ne sírj. Irgalmazz nekem, megígérem neked…” nem tudtam befejezni ígéretemet, mert ekkor így szólt a mi Asszonyunk:

„Fogadd ezt az ajándékot tőlem. Ezt a kedves ajándékot Fiamon keresztül a Mennyei Atyától kaptam. Ez az én mindenem. Ez értetek, s mindazokért van, akik Fiam Drága Vérét szeretik.” Ekkor egy töviskoronát adott nekem, s hozzátette: „Boldoggá teszi fiamat, ha látja, hogy valaki szereti ezt a koronát, s imádja az Ő haláltusát vívó életét. Örvendjetek gyermekeim, mert nagyon sok kegyelmet szereztem számotokra Fiamtól. Megígérte nekem: „Megáldok mindenkit, aki idejön, és senkit nem engedek elveszni közülük. Sok olyan apostolom van, aki most nincs itt jelen, de rengeteget szenvedett már értem. Ők is azok között vannak, akiket most megáldok.”

Fiam, tedd lehetővé, hogy szent Fiam apostolai terjeszthessék Drága Vérének ájtatosságát. Csak nagyon kevesen fognak erre a hívásra válaszolni. Szent Fiam kínszenvedése egyre növekszik, amikor a meghívottak hanyagságát látja. Fiam kínszenvedése megsebzi az én Szeplőtelen Szívemet. Ezért elmegyek, és kiválasztom én is saját apostolaimat, hogy terjesszék ezt az ájtatosságot. Kiválasztottalak hát téged, és azokat, akik hajlandóak a munkálkodásra. Sokan vagytok az egész világban. Fiam, mindezt azért tettem, hogy megvigasztaljam Haláltusát vívó Fiamat, Jézus Krisztust. Gyermekeim, ne bátortalanodjatok el, amikor őket látjátok, bővelkedni fogtok kegyelmekben ti is.”

 

HETEDIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE

DÁTUM: 2000. január 04.

IDŐ: 17:30

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: NEM ENGEDEM, HOGY SÖTÉTSÉGBEN JÁRJATOK

 

Szentmise alatt egy hangot hallottam, mely hívott az átváltoztatáskor: „Barnabás, jöjj! Nem lesztek pásztor nélküli nyáj! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki hív mindannyitokat. Megtanítom nektek, hogyan tegyétek meg akaratomat. Jöjjetek el ma éjfélkor és tanítalak benneteket és nektek adom békémet. Megígérem nektek, nem fogtok sötétségben járni. Megáldalak titeket!”

 

HETEDIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE

DÁTUM: 2000. január 05.

IDŐ: 17:45

HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: GYERMEKEIM, LEGYETEK ÓVATOSAK

 

Szentmise alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve, aki így szólt: „Fiam, reggel három órakor el fogom küldeni hozzád Szent Mihály arkangyalt, aki táplálékul adja majd neked Legdrágább Véremet. Csendben kell lenned mindaddig, amíg ez tart. Tanítani fog neked még többet az én Drága Véremről. Légy készen és üdvözöld őt. Aki abban az órában aludni fog, le fog maradni a Mennyország áldásáról. Barnabás, ismertesd meg ezt az üzenetet a következő program alatt. Csak azokat akarom, akik válaszoltak hívásomra. Megáldalak titeket.

 

HETEDIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE

DÁTUM: 2000. január 06.

IDŐ: 14:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA

TÉMA: ŐRIZZÉTEK MEG TESTETEKET TERMÉSZETESNEK ÉS SZENTNEK

 

Engesztelő imáink közben, látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt lábánál, a mi Asszonyunk, a Drága Vér Királynője keservesen sírt, s imádkozott engesztelésül a világ bűneiért. Miközben őt néztem egy felhő befedte az egész helyet. A felhőben megjelentek angyalok és szentek a kereszt fölött, akik vigasztalták a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Egy kis idő elteltével, a Szűzanya felállt a kereszt alól, és közelebb jött hozzánk, s így szólt:

„Gyermekeim, azért jöttem, hogy megosszam veletek a Fiam iránt, és irántatok érzett szeretetemet. Sokan közületek nem értik, hogy mekkora kegyelmeket kaptatok tegnap este Szent Mihály arkangyaltól, pedig valóban nagy kegyelemről van szó. Gyermekeim, szívetek zárva volt, hogy megérthessétek a szeretet rendkívüli meghívását. Habár nyitott szemmel jártatok, mégsem láttatok. De ti most már képesek vagytok érteni a meghívás jelentőségét, így töltsön el titeket teljesen az öröm. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja, aki véres könnyein keresztül szerezte meg nektek ezeket a kegyelmeket.

Gyermekeim, könnyekkel telve könyörgöm hozzátok, hogy tartsátok távol a gonosz minden tulajdonától testeteket, hisz az a Szentlélek temploma. Őrizzétek meg testeteket természetesnek és szentnek. Emlékezzetek rá gyermekeim, hogy testetek nem a sajátotok, hanem kedves Jegyesemé. Ő azt akarja, hogy uralkodjatok testi vágyaitokon, és tisztuljatok meg. Nézzétek Haláltusát vívó Fiam sebektől és vértől eltorzult testét. Milyen erőfeszítéseket tesztek, hogy megvigasztaljátok Őt? Őrizzétek meg szentnek testeteket. Gyermekeim, miket nem vagytok hajlandóak feladni, hogy cserébe az örökélet birtokába jussatok? A gonosz termékeit? Hallgassatok Édesanyátokra, őrizzétek meg magatokat szentnek, hogy az utolsó napon, testetek feltámadjon az örökéletre.

Fogadjátok áldásom. Szeplőtelen Szívem Sebeiből áradó kegyelem töltsön el titeket. Növelje bennetek a szeretetet a Haláltusát Vívó Jézus Krisztus iránt. Véres könnyeim szerezzék meg nektek a szentség és a hit békéjét. Elrejtelek titeket Szeplőtelen Szívembe. Irgalmazzatok Jézusnak. Megáldalak titeket!”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

Oldalak: 1 2