Nagyböjt 1. vasárnapja, B év

 

Feltűnő a mai olvasmányokban, hogy két helyen is Noéról, a vízözönről van szó. A szentlecke azt mondja, hogy Noé bárkájában csak néhányan menekültek meg. Miért? Azért, mert, a Szentírás egyik helyen így jellemezte az akkori embereket: ettek, ittak, paráználkodtak. Ebből állt az életük. Istenről, az Ő törvényeiről megfeledkeztek. Kizárták Istent az életükből.

Vajon a mai emberiség élete, az átlagé, a többségé miben különbözik ettől? Semmiben. Legfeljebb abban, hogy ezeket a bűnöket még mesteribb szintre fejlesztette: sokkal nagyobb a kényelem, sokkal nagyobbak az élvezetek, sokkal nagyobb a dőzsölés, sokkal nagyobb méreteket öltött a paráznaság, és ebből következően az élet ellen elkövetett bűnök. Sokkal nagyobb lett az öntudat, a gőg, az Istennel való szembefordulás, az irgalmatlanság, a kegyetlenség.

Noé óta megismerte, megismerhette az emberiség Istent, az Ő törvényeit, az Ő igazságosságát, az Ő irgalmát. De mára nem lett jobb az emberiség helyzete. Mert lehetősége volt ugyan Isten szeretetét, irgalmát és igazságosságát megismerni, de elvetette magától. De aki mindezt ismeri, és mégis elveti, annak sokkal nagyobb a bűne, és sokkal nagyobb lesz a várható büntetése is.

Az akkori emberiséget a vízözön pusztította el. A vízözön után Isten szövetséget kötött az emberiséggel, amelyet a szivárvány jelképez. Eszerint Isten megígérte, hogy még egyszer vízözönnel nem pusztítja el az emberiséget. Igen, de ennek feltétele volt, hogy az ember betartja Isten törvényeit, attól kezdve összhangban él Istennel. A mai válaszos zsoltárban ez így szerepel: „Uram, minden utad irgalom és hűség, azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.” És: „Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat. Az alázatost a jóban vezérli, a szelídet útjára tanítja.”

Noé után kötött még egy szövetséget Isten a választott néppel. Ennek a szövetségkötésnek hasonló feltételei voltak.

És kötött még egy, új szövetséget Jézusban az egész emberiséggel. Ennek a lényegét a mai evangélium így fogalmazza: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Isten országa ma sokkal közelebb van hozzánk, mint Jézus földön jártakor. Azóta már szinte minden beteljesedet, ami az evangéliumban megíratott. Az evangélium hirdetői elmentek a föld végső határáig. Minden nemzetnek hirdették ár az evangéliumot. Már csak az utolsó felvonás van hátra: Jézus második, dicsőséges eljövetele. Mondhatjuk: az emberiség már célegyenesben van. Ez az esemény bármikor bekövetkezhet. A napot és az órát ugyan nem tudjuk, de számtalan jel mutat közelségére.

És vajon mondhatjuk-e azt is, hogy az emberiség felkészült erre az eseményre? Sajnos, nem mondhatjuk. Pedig tudunk róla. Tud róla az emberiség, tudnak róla különösen a keresztények, tudnak róla papjaik és írástudóik.

És beszélnek is róla? Bizony nem beszélnek, mintha ez az esemény a ködös messzi távolban lenne. Pedig közel van, sokkal közelebb, mint hinnénk.

Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Isten viszont beszél róla prófétái útján, amelyet minden korban, így ma is küld az emberiséghez. És nem is csak egy prófétája útján, mint ahogy annak idején Noé által, hanem megszámlálhatatlan prófétája által.

És mire hívják fel ezek a próféták a figyelmet? Semmi másra, mint amire Jézus: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” Forduljatok el az evés-ivástól, a dőzsöléstől, a paráznaságtól, a gyilkosságoktól, az erőszaktól, a perverzióktól! Mindezek a halálba visznek. Mindezek elaltatnak, elkábítanak benneteket. Mindezek elfeledtetik veletek Jézus visszatérését, amely a kapuban áll!

Szerezzetek magatoknak tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztusban, mert a keresztség, és annak megújítása, a bűnbánat szentsége ezt lehetővé teszi számotokra! – Ezt mondja a mai szentlecke. Vagyis legyen tiszta állandóan a lelkiismeretetek! Ha hozzá is tapadt bűn, rögtön mossátok tisztára a bűnbánatban, Jézus szent vérében! Mert csak így tudtok az idők jeleiből olvasni. Mert csak így fogtok az egyre erősödő kísértések idején helyt állni. Mert csak így tudtok tájékozódni akkor, amikor egyre nagyobb lesz a sötétség. Mert csak így tudtok megállni a végső nagy üldöztetés, próbatétel idején, amelyben már benne van az emberiség.

Isten azt megígérte, hogy vízözönnel még egyszer nem fogja elpusztítani az emberiséget, de azt nem, hogy nem fogja megengedni, hogy az emberiség tűzözönnel el ne pusztítsa önmagát.

Azonban, ahogyan Isten Noé idejében felkínálta a bárkát, ma is kínál hozzá hasonló menedéket. Mi a mai időknek a bárkája? Jézus drága szent vére, amit a kereszt alatt álló édesanyja felfogott és reánk hint. Jézus Szentséges Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve a bárka, amely által a mai emberiség megmenekülhet. Ha Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, és Jézus Szentsége Szívének szenteljük magunkat, beléjük helyezzük magunkat, ott biztonságban lehetünk. Az Ő szeretetben egyesült szívük szeretetlángja megvakítja a sátánt, aki kikérte, megkísértette még Jézust is a pusztában. Hogyne próbálna minket megkísérteni, uralma alá hajtani. A Szentháromság szívének szeretetlángja, amelyen Szűzanya meggyújtotta a saját szívének szeretetlángját, és meggyújtja a miénket is, ha kérjük tőle, láthatatlanná tesz minket a sátán minden gonosz démona előtt, megvilágosítja utunkat az emberiségre ráterülő egyre nagyobb sötétségben, és felmelegíti a gyűlölettől, szeretetlenségtől már-már megfagyó szívünket. Noé bárkájánál sokkal biztosabb menedéket ad.

Bocsa József