Ezt a Rózsafüzért a Szűzanya tanította Veronika Mártának. A Mennyei Atyához irányulnak a kérések, ezért nevezhetnénk a Mennyei Atya rózsafüzérének is, de az itt található rózsafüzérek sorozatban van már egy, amelynek az a neve, hogy a Mennyei Atya Rózsafüzére. Ezért adtuk ennek "A Nehéz Idők Mentőöve" címet, hogy megkülönböztessük attól a másik rózsafüzértől.

A hagyományos rózsafüzéren imádkozzuk

 

Keresztre (éremre): Mennyei Atyánk, irgalmazz nekünk és könyörülj rajtunk, szegény, eleső gyermekeiden! Irgalmas szíved szánjon meg minet, és könnyeid mossák tisztára lelkünket!

Nagy szemekre: Mennyei Atyánk, tisztíts meg minket irgalmas szereteteddel!

1. Kis szem: Mennyei Atyám, hiszek benned, mert örökké jó vagy mindenkihez.

2. Kis szem: Mennyei Atyám, remélek benned, mert végtelenül irgalmas vagy eleső gyermekeidhez.

3. Kis szem: Mennyei Atyám, szeretlek téged, mert mindennél egyszerűbb, tisztább szeretet vagy.

1. tized    Nagy szem

Kis szemekre (10x) Mennyei Atyánk, a Te szent arcod adjon reményt az élet küzdelmeihez!

2. tized    Nagy szem

Kis szemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te irgalmas szíved indítson minket bűnbánatra, és könnyeid tisztítsanak meg!

3.tized    Nagy szem

Kis  szemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te Szentfiad vére mossa le bűneinket!

4. tized    Nagy szem

Kisszemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te jelenléted oltalmazzon és vezessen minket!

5. tized    Nagy szem

Kis szemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te tiszta, szűzi leányod ölelje körül a világot, és mentsen meg minket a bűn rabságából. Könnyei indítsák meg szívünket feléd!

Befejezésül: Mennyei Atyánk, irgalmas szíved mentse meg eleső gyermekeidet, és tisztítsa meg a Földet a bűntől! Könyörületes arcod és irgalmad mentsen meg minket a nagy sötétségtől! A Te tiszta jelenléted legyen mentőövünk a nehéz időkben!  A Szentháromság, és a Szűzanya legyen oltalmunk a sátán ellen!  Amen.

 

Ígéretek:

1. Akik e rózsafűzért imádkozzák, azoknak mély bűnbánatot adok. A bűnbánat könnye sok lelket fog megmenteni.

2. Akik a Mennyei Atya irgalmát és szeretetét keresik, azok megtalálják, és mély béke költözik szívükbe.

3. Akik ezt a rózsafűzért imádkozzák, azok családtagjaiban fellángol szeretet tüze, és mély béke költözik a szívükbe.

4. Oltalmunkat és szeretetünket árasztjuk azok családjaira, akik hetente legalább egyszer elimádkozzák ezt a rózsafűzért. Ez a rózsafüzér legyen mentőövetek és fegyveretek a sátán elleni küzdelmeitekben. Kivezet benneteket a sötétségből. Mennyei Atyátok végtelen irgalmát élvezhetitek. Megígérem nektek, hogy ha mélyen, és szívből imádkozzátok, családtagjaitokat kivezetem tisztítótűzből .