Elhangzott a Szent Anna-réten 2017 decemberének elsőszombatján.

Az engesztelők igazi fegyvere az imádság, főleg az irgalmasság órájának az imái a Szűzanya szeretetlángjával a szívünkben.

Két év óta néhányan a következő, az Égiektől kapott imával kezdjük az Irgalmasság óráját. Van, aki ezt azóta már a mennyből imádkozza velünk, sok kegyelmet kiesdve számunkra.

  • „Az irgalmasság órájában a Mennyei Atya megnyitja az eget, és leadja nekünk Jézus vérző, golgotai keresztjét. Mi pedig ezzel a véres kereszttel körbejárva, Jézus Krisztus szent vérével burkoljuk be a magyar nemzet minden tagját, Nagymagyarország minden négyzetcentiméternyi területét, a Katolikus Egyház minden tagját, főleg a Magyar Katolikus Egyházat. Megérkezve a Szent Anna-rétre, a Szűzanyával együtt a kereszt körül letérdelünk. A Szűzanya átveszi a Mennyei Atya irgalmasságának a lángját, amit egyesít az ő saját szívének szeretetlángjával, és ezzel az egyesített szent lánggal meggyújtja a kezünkben lévő mécseseket, amiket mi rögtön az ország határaira helyezünk teljes védelemül az iszlám megszállás, a keresztényüldözés, a külső-belső támadások, háborúk, természeti csapások, katasztrófák ellen. És így együtt, a Szűzanyáéval egyesítve ajánljuk fel ennek az órának az imáit a Szűzanya szívén át a következő szándékokra…” És itt ki-ki hozzáteheti még a saját szándékait.

Miket tartalmaz ez az ima? Az irgalmasság órájában megnyílik az ég, mert az Jézus halálának az órája. Ekkor teljesedett be a golgotai kereszten az emberiség megváltása. Ezt a golgotai véres keresztet adja át ilyenkor a Mennyei Atya az engesztelőknek, hogy körbevigyék és meghintsék Jézus szent vérével, és beburkolják mindazt, aki. ami fontos számunkra. „Az irgalmasság órájában a Mennyei Atya megnyitja az eget, és leadja nekünk Jézus vérző, golgotai keresztjét. Mi pedig ezzel a véres kereszttel körbejárva Jézus Krisztus szent vérével burkoljuk be a magyar nemzet minden tagját, Nagymagyarország minden négyzetcentiméternyi területét, és a Katolikus Egyházat, főleg a Magyar Katolikus Egyházat.”

Nem véletlenül kéri az Ég egyre sürgetőbben, hogy az irgalmasság óráját imában töltsük. Az irgalmasság rózsafüzérének és az ebben az órában mondott imáknak nagyon nagy ereje van. Az irgalmasság órájának az ideje a legkegyelmibb óra. Ilyenkor valóban megnyílik az ég. Óriási kegyelmi áradat van ekkor, amit kihagyni szinte már bűn az engesztelőknek.

Három fontos dolog van itt együtt: 1. Az isteni irgalmasság – ezt a kegyelmet a lengyelek kapták. 2. A szeretetláng, amely Magyarországról indult. 3. Jézus Krisztus drága szent vére, amelyet Nigéria kapott. Mindezt az irgalmasság órájában egyesíti az Ég és felfokozza ezek hatását.

Imáink, eszerint az ima szerint is, akkor a leghatékonyabbak, ha azokat a Szűzanyával együtt végezzük. Egyesül ebben az imában a Mennyei Atya irgalmassága, a Szűzanya szívének szeretetlángja, és a mi szívünk szeretetlángja.

És fontos szerepe van ebben a Szent Anna-rétnek is. Miután körbejártuk lélekben az országot és meghintettük Jézus Szent Vérével minden talpalatnyi földjét, és minden lakóját, ide érkezünk erre a rétre, és itt egyesítjük a Szentháromság és a Szűzanya szeretetlángjával a minénket – meggyújtva előbb az övéken a minénket. „Megérkezve a Szent Anna-rétre, a kereszt körül letérdelünk a Szűzanyával együtt. A Szűzanya átveszi a Mennyei Atya irgalmasságának a lángját, amit egyesít az ő saját szívének szeretetlángjával, és ezzel az egyesített szent lánggal gyújtja meg a kezünkben lévő mécseseket, amiket mi rögtön az ország határaira helyezünk teljes védelemül”.

Nemcsak a magyar kormány, a lengyel kormány és a V4-ek tartják fontosnak a határok védelmét, hanem ezeknek az országoknak a hívő emberei is. Emlékezzünk csak a lengyelek határoknál mondott imamozgósítására, amibe sokan belekapcsolódtak hazánkban is! Az ő példájukon felbuzdulva a Romániában élő keresztények – katolikusok és ortodoxok egymással összefogva – nagy közös imára próbáltak mozgósítani most, két nappal ezelőtt Szent András ünnepén. Engem néhány nappal előtte értesítettek róla. Magyarországról is csatlakozhattak ehhez a közös imához azok, akik olvassák az Engesztelők Lapját, vagy akikhez ez a felhívás más csatornákon eljutott. És a lengyel határokat védő imán felbuzdulva Szeplőtelen Fogantatás ünnepére ugyancsak meghirdetésre került egy hasonló közös imádság itt Magyarországon. Évek óta ima van ezen a napon a Regnum keresztnél. Volt, amikor ide, a Szent Anna-rétre is hirdettünk szentmisét és imádságot. De az utóbbi évben már nem akartunk konkurenciát, hanem hagytuk, hogy inkább menjenek az emberek a Regnum kereszthez imádkozni. Az imában nem az elkülönülés, hanem éppen az összefogás a lényeg. Ahogy Krisztus Király vigíliáján együtt tudott imádkozni az egész ország, december 8-án is az együtt imádkozáson van a hangsúly különböző helyszíneken, ki ahol tud.

A cél közös, ahogyan ezt a lengyel, a román, a magyar imafelhívások fogalmazzák, és ahogyan ez az ima is tartalmazza. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének a szeretetlángján meggyújtott mécseseinket rögtön az ország határaira helyezzük védelemül az iszlám megszállás, a keresztényüldözés, a különféle külső-belső támadások, háborúk, természeti csapások, katasztrófák ellen. És ilyenekből bizony – főleg a támadásokból – van bőven mostanság. Évek óta mindig azt kapjuk az Égtől, hogy a magyar nemzet határait a magyar szentek védik. Felsorakoznak ott a szent angyalokkal együtt, hogy védelmezzenek minket. Velük imádkozik Magyarország védőangyala is. Emlékezzünk Pio atya kijelentésre: milyen hatalmas angyala van Magyarországnak. Hozzájuk csatlakoznak az engesztelők Még egyszer tehát így hangzik ez az ima. „Az irgalmasság órájában a Mennyei Atya megnyitja az eget, és leadja nekünk Jézus vérző, golgotai keresztjét. Mi pedig ezzel a véres kereszttel körbejárva Jézus Krisztus szent vérével burkoljuk be a magyar nemzet minden tagját, Nagymagyarország minden négyzetcentiméternyi területét, a Katolikus Egyház minden tagját, főleg a Magyar Katolikus Egyházat. Megérkezve a Szent Anna-rétre, a Szűzanyával együtt a kereszt körül letérdelünk. A Szűzanya átveszi a Mennyei Atya irgalmasságának a lángját, amit egyesít az ő saját szívének szeretetlángjával, és ezzel az egyesített szent lánggal meggyújtja  a  kezünkben lévő mécseseket, amiket mi rögtön az ország határaira helyezünk teljes védelemül az iszlám megszállás, a keresztényüldözés, a külső-belső támadások, háborúk, természeti csapások, katasztrófák ellen. És így együtt, a Szűzanyáéval egyesítve imáinkat ajánljuk fel ennek az órának az imáit a Szűzanya szívén át a következő szándékokra… És itt ki-ki hozzáteheti még a saját szándékait.

A nagykilencedünk fohászával fejezem be: „Jézus Szíve, fölajánlom Neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a szentáldozást, hogy  engesztelést nyújtsak minden megbántásért, amellyel illetnek Téged.”

Bocsa József atya