A lengyel példán felbuzdulva mind Magyarországon, mind Romániában egy imafelhívás született.

Szívesen és örömmel ajánljuk a csatlakozást mindkettőhöz.

A magyarországi imafelhívás a Szűzanya Szeplőtelen Fogantatásának az ünnepére szól, december 8-ára.

 

A romániai felhívás Szent András apostol ünnepére, november 30-ára.

 

2017 November 30-án Szent András Apostol Ünnepén

Szeretett tesvérek, ithoniak és külföldön élők!

Nagyon nehéz időket élünk, minden szempontból, de a legnagyobb harc folyik az erkölcs és a keresztény értékek megsemisitéséért; a családunk és gyermekeink jövőéért. Nekünk meg kötelességünk megvédeni őket…A keresztények legerősebb fegyvere az ima és a böjt…Azért mi, papok és hívek, kik szeretik hazájukat, felhívjuk önöket vegyenek részt egy országos imanapon Szent András Apostol ünnepén. Formáljunk egy imaláncot az ország körűl. Mi nem fogunk a határokhoz menni , mint a lengyelek tették…de ha imádkozni fogunk országunk minnél több városában és falujában, akkor imáink, mint tömjén füst szállni fog Isten trónja elé és bízunk, hogy könyörülni fog országunkon és minden lakóján.

Felhívjuk önöket, hogy minnél többen imádkozzunk, a határokon de az ország belsejében is. A külföldön élők pedig csatlakozhatnak ők is imádkozva szűlőhelyükért vagy pótolva azokat a helységeket ahol nem lessz imádkozás.

Egy térképet készitettünk http://lantderugaciunepentruromania.ro/ weboldalon  és ott ahol Szentmisét, Szűzanyánk Rózsafüzérét, vagy ortodox füzért,  vagy más imát fognak imádkozni, eggyütt a templomokban, otthon egyedűl vagy csoportokban, egy fény pont fog kigyulni a téképen (mint egy gyertya) és reméljük, hogy sikerül az egész országban imaláncot alakitsunk és így a Minható Isten megsemisíti a gonosz terveket  melyek ez ország ellen és lakói ellen irányulnak. Ha ezt az imanapot egy szigorú böjti nappal is megtudjuk erősiteni, akkor az Úr valószinű, hogy kegyelemteljesebben fog reánk tekinteni.

A magyarországi kerestény testvérek is szerveznek egy imanapot December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kérve ők is, a Szűzanya közbenjárása által,  a Mindenható Isten kegyelmét. A lengyel tesvérek is tudják az ima erejét, úgyszintén a magyarok is. Fel kell fogjuk mi is…ugy hogy EGYESÜLJÜNK EGY IMALÁNCBAN HAZÁNKÉRT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGÉRT! Felhivjuk magyar, német, szlovák, és bármely más nyelven imádkozó tesvéreinket is, hogy csatlakozank…hissz együtt itt élünk, itt lakunk, itt vannak az othonaink, családjaink, templomaink és temetőink. Kérjük hát Isten védelmét mindenkire, függetlenűl vallási, nyelvi és kúltúrális külömbségektől. A jószándékú ima, és összefogás kedves Isten előtt, ha tiszta szívből mondjuk, és tesszük.

Kérünk minden jóakaratú embert akinek szándéka november 30-án imákozni szülőföldjéért, jelentkezzen az lancderugaciunepentruromania@gmail.com email címen, fagy a Facebook oldalon „Lant de rugaciune pentru Romania si intreaga lume” , privátban is ha úgy óhajtják.

Szent Isten, Szent erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!