KRISZTUSBAN SZERETETT TESTVÉREK…! TANÚSÁGTÉTEL AZ ÚRÉRT.

Csak ritkán nyilatkozom meg a nyilvánosság előtt, inkább Jézus helyezem mindenek elé, de most szükségesnek tartom az eljövendő nehéz idők miatt is, hogy néhány mondatban elmondjam apostolkodásom történetét.Ateista istentagadó családba születtem,fiatalságomat teljesen Isten nélkül, teljes kicsapongásban töltöttem.A transzcendenst, a misztikumot a más világot azért mindig kerestem. Elmerültem az asztrológia , a tenyérjóslás, ufológia a new age világába, kereső voltam. Míg második gyermekem megszületése után, anyósom kérésére, aki református vallású volt, az iránta való tiszteletből engedtem a kérésnek és egy szép napon, református szertartás szerint fiamat egy istentiszteleten megkeresztelték. A szertartás alatt, zokogva, a Szentlélek által teljesen elragadva megtértem. Haza érve a csecsemőt tartva, az ablakon egy fénysugár betöltötte a szobát, egyenesen a gyermekre és rám lövellve, kimondhatatlan békesség és hála öntötte el a szívemet.Hosszú évekig reformátusként, nagyon komolyan vettem a hitem, sokszor szökve mentem istentiszteletre, mert családom többi tagja, továbbra is ateista maradt. (Azóta is így élek közöttük).Teltek az évek, az internet áldásos működésének és persze utólag visszagondolva a Szentlélek munkájának köszönhetően, megismerkedtem a Vassula -üzenetekkel, ami Isten Szeretet-Ódája az embereknek. Sok-sok viszontagság, a kirekesztettség érzése, a megvetettség, értetlenség a református testvérek és lelkész részéről, a gúnyolódások és egyéb megpróbáltatások sokasága következett. Az utolsó Istentisztelet után, újra, a katolikus templomban zokogva kértem bocsánatot a Szűzanyától, amiért eddig teljesen kizártam őt az életemből. Akkor csatlakoztam az Igaz Élet Isten-ben lelkiséghez.Az sem riasztott vissza, hogy Budapestre kell elmenni egy-egy ilyen IÉI imaórára. Ezeket az üzeneteket is nagyon komolyan vettem, és azt éreztem, ezeket nagyon sok embernek meg kell osztanom. Ezen üzenetek olvasása, megint óriási erővel hatott rám, eltökéltem , hogy katolizálni fogok. Katekumen hittan órák, rendszeres Szentmise látogatás, bérmálkozás után ez meg is történt. Már akkor éreztem Isten használni akar engem.A városban, ahol élek, a budapesti testvérek segítségével kétszer is szerveztem Igaz Élet Isten-ben evangelizációt. Aztán jöttek a lelkigyakorlatok zarándoklatok. A rendszeres gyónás, a minden napi áldozások.Míg egyszer egy e-mailban, Isten kiválasztott emberétől kaptam egy meghívást, a kadarkúti, Öt Szent Seb Engesztelő Csoport imaórájára. Elmentem, aztán szerveztem több kis buszos zarándoklatot, azóta pedig egy állandó engesztelő zarándokcsoporttal rendszeresen járunk engesztelni imádkozni. Megint csak Isten Szent Lelke arra indított, osszam meg sokakkal ezeket az üzeneteket, melyet az Úr egy választott lelkén keresztül ad a világnak.Fontosak, nagyon fontos tanítások!
Azóta sok- sok üzenetet kaptam az Úrtól, a választottján keresztül megerősített , igen, személyesen Jézus, hogy apostoli munkára hívott el. Nekem ezt csinálnom kell, még ha más lelkiségi , vagy katolikus testvérekkel konfrontálódni is kell. Örömmel és félelem nélkül teszem. Az Úrtól kaptam, nem az én érdemem.
Aztán elérkezett 2010 novembere! Mint egy meteor, olyan erővel robbantak be az életembe az utolsó idők 7. prófétájának, az Irgalmasságról elnevezett Máriának üzenetei . Azonnal tudtam, hogy ezek igaz próféciák. Megedzett a Szentlélek a korábbi üzenetei alapján. Felkészített. Megkaptam a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát. Felismerem Jézus hangját. Újabb kirekesztések és kritikák és most már fenyegetések, mert azt is felismertem minél nagyobb a tét, az ördög annál ádázabb ellenséggé válik.
Azóta, több mint 5 éve, folyamatosan küldöm e-mail-ben, facebook-on, amilyen fórumon csak lehetséges, ezeket az üzeneteket. 2015. május 6.-óta nincs új üzenet, de a Szentlélek arra indított, hogy évekre és minden napos dátumokra lebontva, minden nap küldjem az üzeneteket, ahogy Ő mondta, hogy elmélkedjenek és mélyedjenek el az üzenetekben, olvassák újra.
2007 óta rendszeresen részt veszek a váci kiengesztelési találkozókon. Isten fokozatosan az engesztelés csodálatos művébe vezet, párhuzamosan a Szent Angyalok Művébe is. Megismerkedtem a Barabás-féle imákkal, ami csúcsa az engesztelés hivatásának, hiszen ezekkel a Haláltusát Vívó Jézust vigasztaljuk és imádjuk Drága Szent Vérét.
A Szűzanya azt mondja 1997.január 29.-én, a Jézus Drága Vérének Rózsafűzéréről:”Gyermekeim! Ez a rózsafűzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.”

2015. december 18.-án felvehettem a Nagypecsétet.
A mi Urunk Jézus Krisztus 1995-ben Nwoye Barnabásnak ( imakönyv 10. oldalán található) a Pecsétről.

6. A Pecsét
“Akik megkapják a pecsétet, megkapják az erőt, és a kegyelmet ahhoz, hogy ne vegyék fel a vadállat 666 -os jelét, ami nélkül az istentelen világban nem tudnának létezni. Ezek a személyek el fogják utasítani az Antikrisztus hamis tanait és megmenekülnek a vadállat hatalmától és hűségesek maradnak Istenhez, és ők lesznek a “szent maradék”. Nem érheti semmiféle ördögi támadás Isten lepecsételt gyermekeit, akikben Krisztus él. A lepecsételt lelkek élvezni fogják Isten különleges( megkülönböztető) védelmét, amit ezekben az időkben ad. Mindezekhez azonban szükséges megmaradni a megszentelő kegyelem állapotában, hogy szívünk élő Tabernákulum legyen.”

Amiért ezt a levelet írom nektek, annak oka a következő:
Egy választottján keresztül ezt mondta nekem Jézus:
Drága kislányom Évám!
Nagyon boldog vagyok, hogy van akinek hiányzom.Tömegek vannak, akik nem ismernek el,vagy egyenesen gyűlölnek, vagy soha eszükbe sem jutok. Felvidul a Szívem mikor látom, hogy valaki alig várja szavaimat.Ezért arra kérlek kicsim, szándékaid közé tedd bele az Engem nem szerető lelkek sokaságát. Ugye hallottál róla, hogy hamarosan megszűnnek a kadarkúti tanítások, sőt már meg is szűntek. Ez nem azért van, mert meg akarlak fosztani titeket kegyelmeimtől, hanem nagyon közel van a megpróbáltatások ideje és égetően szükségem van, a Barabás -féle Szent Vér imák imádkozására. Tanítás helyett ebben lesz részetek.Ne féljetek, mond meg a többieknek is, hogy szavaink nem szűnnek meg, spontán módon közben röviden szólunk hozzátok. Olvassátok az interneten vagy könyvekben az eddigi kadarkúti üzeneteimet, mert el kell mélyíteni azokat. Megkérlek kislányom, odafelé menet, olvasd fel ezeket zarándok társaidnak, hogy ne kelljen ismételni Önmagamat.Remélem ez a döntésem senkit nem fog vissza tartani attól, hogy jöjjön továbbra is lelkeket menteni.
Drága kis Évám!
Továbbra is apostolkodj, terjeszd tanításaimat, hogy minél több gyermekem kezébe kerülhessenek.
Most pedig búcsúzóul, forró szeretettel Szentséges Szívemre vonlak és kicsi arcodra, jobbról és balról , egy-egy jegyesi csókot lehelek. Amen.
“Ó Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket és az egész világot!
Ámen.