Sok magyar ember szívébe belevésődött a Normafánál, a Szent Anna-réten tervezett Világ Királynője Engesztelő kápolna, amelynek gondolata az 1940-es években vetődött fel, és amely Mária Natália nővér, és Mindszenty József bíboros nevéhez kötődik a legtöbb ember tudatában. Így vagyok ezzel én is, aki immár több mint egy évtizede majd minden elsőszombaton szentmisét mutatok be az Anna-réten a rendszerváltás után újjáépített Szent Anna kápolnánál, amely olyan aprócska, hogy csak egy kis oltár és a miséző pap fér el benne. A kápolna mellett minden alkalommal külön felállított sátor alatt szoktak lenni ezek a szentmisék. Amikor viszont nagyon hideg van, vagy orkánszerű szél fúj és a szabadban lehetetlen a szentmise bemutatás, akkor nagyon jó, hogy ott van ez a kápolna, mert legalább nem fújja el a szél a szentmise kellékeit. Ezért volt a szentmise most is február elsőszombatján a kápolnában. Külön tisztelet azoknak az idősebb embereknek, akik az ország távolabbi pontjairól is érkezve – dechatlonos öltözetek nélkül – imádkoztak ott a metsző hidegben.

Kétszer volt komoly lehetőség ennek az Engesztelő kápolnának a felépítésére: 1944-ben és 1947-ben. Ezeket a lehetőségeket a felelősök késlekedése, illetve a történelmi helyzet (háború, kommunista uralom) elsöpörte.

E kápolnához nagy kegyelmi ígéretek fűződnek. Mivel ott, azon a helyen a kommunista rendszerben nem épülhetett meg ez az engesztelő kápolna, az országban több helyen is emeltek kisebb kápolnákat azzal a céllal, hogy ott engeszteljenek, és a kegyelmi ígéreteknek valami módon a részesei lehessenek, engedelmeskedjenek az engesztelésre hívó felszólításnak. A legismertebb ezek közül a kápolnák közül az ehhez a helyszínhez legközelebb eső Kútvölgyi Engesztelő Kápolna, a Regőczi kápolna, amelyet még Natália nővér által szentesítve ideiglenes engesztelő kápolnának elfogadtak az Égiek mindaddig, amíg meg nem épül az eredeti helyszínen a kívánt kápolna. Engesztelni azonban természetesen továbbra is lehet itt, és bármely más templomban, kápolnában, akárcsak a saját otthonunkban, vagy bárhol, ahol imádkozik az ember.

Az 1990-es un. „rendszerváltozás” után ismét különféle kezdeményezések indultak a Világ Királynője Engesztelő Kápolna megépítésére. Annak, hogy megépülhessen ez a kápolna, talán a legnagyobb akadálya mindmáig a magyarokra jellemző és sajnos engesztelők közt is ott lévő széthúzás, megosztottság.

A kápolna-építés fő döntéshozói, a megyéspüspök és a helyi önkormányzat – a hívek és a kápolnaépítésre alakult egyesületek és alapítványok noszogatásai, kérései nyomán – 2018 őszére jutottak el egy lépés megtételére: a főváros XII. kerületének a polgármestere, Pokorni Zoltán Erdő Péter érsek bíborossal együtt 2018 végén ötletpályázatot írt ki egy „Anna-réti miséző- és emlékhely kialakítására”. E pályázat egyik díjazott pályaművéből született egy kivitelezési terv 2022-re, amely egy zárható helyen lévő miséző hely, vagy kápolna – ki hogyan nevezi. Ennek a megvalósítását a bíboros általi 2022 nagyböjtjének elején való bejelentése után 2022 tavaszára, majd halasztva a megépítést, őszére ütemezték.

De tovább csúszott a megvalósítás ideje. A 2023-as év első napjaiban az önkormányzat a kápolnaépítésre számlát nyitott. A megvalósítás dátumát illetően az itt közölt felhívás már sokkal tartózkodóbb: „A szükséges összeg összegyűjtését követően, reményeink szerint legkésőbb 2024-ben elkezdődnének az építési munkák”. Nyilván még az önkormányzati választások előtt szeretnék felépíteni ezt a miséző helyet, vagy kápolnát. Csak ne legyen megint túl késő…!!

Az eredeti helyszínen kápolna-építéshez szükséges következő komoly lehetőség tehát most van itt! Igaz, ez nem az eredeti kérésnek megfelelő, sokkal szerényebb, alig összehasonlítható a két korábbi kápolna tervvel, de lehetőség mégis. A háborús veszély és a kommunista uralom veszélye, amelytől az Ég a II. világháborúban és azt követően meg akart óvni, mostanra a globális világuralom szinte már teljes kiépítésével még hatalmasabb lett. Magyarország Regnum Marianum, Mária országa, aki óvni, védeni akarja tulajdonát most is. De hogy megvédhessen minket, annak most úgy látszik, a saját nosztalgiázásunk, megosztottságunk jelenti a legnagyobb akadályát.

A mostani döntéshozók, és döntésbe bevont kisemberek felelőssége még nagyobb a nyolcvanegynéhány évvel ezelőttinél. Megvalósulás előtt állhat, ha nem is olyan impozáns templom megépítése mint a világháború utolsó évében és két évvel azután Mindszenty bíboros úr kezdeményezésére, de mégis az engesztelésnek szentelt kápolna vagy fedett misézőhely, amely lehetőséget nyújthat a komolyabb engesztelésre, és kiindulópontja lehet későbbi nagyobb építkezéseknek, Magyarország engeszteléssel kapcsolatos történelmi hivatása beteljesedésének is.

A késlekedés, az építkezés akadályozása most is szemmel látható, és különféle köntösökbe öltöztetett. Nem akarom most a kápolnával kapcsolatos nagy döntéshozók felelősségét firtatni, hanem inkább a „hívek”, a kisemberek felelősségét.

Egy évvel ezelőtt, miután kitört az orosz-ukrán háború, Erdő Péter bíboros úr bejelentette az engesztelő kápolna építésének a szándékát. Egy kápolna-építésnél a legfontosabb szereplő, akinek a szándéka, engedélye nélkül nem lehet katolikus templom, az az illetékes főpásztor. Ha nélküle, akarata ellenére épül bármilyen templom, vagy kápolna, nagyon kérdéses, hogy abból lesz-e felszentelt oltár, istentiszteleti hely, lesz-e rajta áldás.

A XII. kerületi önkormányzat ez év elején meghirdette a kápolnára való gyűjtést. Számlát nyitott, amelyre bárki befizethet akármilyen kisebb, vagy nagyobb összeget.

De sajnos, a bíborosi bejelentés után is, és most az önkormányzati gyűjtés meghirdetése után is megjelentek a jámbor köntösbe öltöztetett kápolnát ellenző hangok a kápolnát eddig akarók részéről is azzal a jelszóval, hogy „ez nem a Natália nővér féle kápolna, ne építsük, ne adakozzunk rá”. Vagy ilyen nyilatkozatok: „hamisítják a kápolnát”. Megjelent egy nagyon szép, nagyon igényes – építésztől származó – munka is, amely a Mindszenty tervek, műleirások alapján készült: egy nagyon szép virtuális kápolnabemutató. Köszönet a készítőnek!

Gologi Lajos, jezsuita atya, Mária Natália nővér korábbi lelkiatyja, aki a szerzetesrendek feloszlatása után 10 évig bujdosott, minden imáját önmagát e lelki kápolnába képzelve végezte, és ajánlotta fel. A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja napi imájában is ez a lélekben való kápolna-építés szerepel. Ajánlott napi imája így kezdődik: „Mint a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjának a tagja, a Szűzanya szeretetlángjával  a szívemben, belépek ebbe a lelki engesztelő kápolnába. Együtt vagyok a Világ Győzelmes Királynőjével,  minden angyallal és szenttel, különösen Magyarország szentjeivel és Magyarország szent Őrangyalával, aki a papi szolgálatot kormányozza”. A lelki engesztelő kápolnába való belépés gondolatát átvették mások is, akik a saját falujukban (Bercelen) ugyancsak megépítettek egy engesztelő kápolnát, és végzik ott az engesztelő imádságot. Keserű Balázs építésznek köszönhetően most nemcsak lélekben, hanem virtuálisan is beléphetünk ebbe a kápolnába, és láthatjuk, milyen lett volna, ha megépült volna, vagy milyen lenne, ha megépülne.

Ennek a Mindszenty-féle engedélyezési terveket, műleírásokat alapul vevő kápolnának a megépülése azonban jelenleg nem reális – sem az ország jelenlegi lehetőségei, sem a jelenleg érvényes templomépítési szabályok miatt. A jelenlegi helyzetben, amikor politikai vezetőink a III. világháború kitörésével, vagy a Magyarországot érhető támadás veszélyével számolnak, és megindult Magyarországon is a fegyverkezés, kevés az esélye annak, hogy – világi fejjel gondolkozva – egy nagyobb templom épüljön belátható időn belül. Ha persze feltételezzük, hogy a kormányzatban vannak hívő emberek is, akik, ha racionálisan gondolkoznak, beláthatják, hogy bármilyen összeg, amit az engesztelő kápolna építésére fordítanak, az ország védelmét és békéjét szolgálja. Ilyen meggondolásokból finanszírozhatnak nagyobb építkezést is. Az is csak töredéke lenne azon fegyverek árának, amelyeket az ország megvédésére vásárolni szándékoznak. Ez a kápolna, aminek a kivitelezési tervei készen vannak, és amit most rettenetesen drágán (10 millió forint per ülőhely) akarnak építeni, a bekerülési költsége még mindig csak körülbelül egy tizede egyetlen harci jármű árának, amiből több száz darabot vásárol az ország.

A múltból erőt kell merítenünk, a jövőt terveznünk kell, de a jelenben kell élnünk, a jelen reális lehetőségeivel kell számolnunk. Jelen esetben azzal, hogy támogatjuk, segítjük-e, vagy akadályozzuk ennek a kápolnának vagy misézőhelynek az építését. Ha segítjük, támogatjuk, akkor az engesztelés, Magyarország és a világ megmentése érdekében teendő komoly lépést segítünk. Ha akadályozzuk, akkor lehet, hogy a békét, az ország megmenekülését, és az engesztelés lelkiségét terjesztő kápolna vagy misézőhely felépítését akadályozzuk. És ezzel lehet hogy egy soha többé vissza nem térő lehetőséget mulasztunk el és akadályozunk. Mert lehet, hogy jobb időkben (ha még megérünk ilyeneket) megépülhet még a Natália nővér által kért nagyobb kápolna és akár az általa megjövendölt bazilika is, de ha most elmulasztjuk vagy egyenesen akadályozzuk az ehhez vezető lehetséges kis lépés megtételét, akkor az Isten által a jelenben felkínált lehetőség akadályozói leszünk.

Imádkozzunk, és gondolkozzunk egy kicsit! Valóban ezt akarjuk?

A Világ Királynője Engesztelő Kápolna építése érdekében a legutóbbi időben tett lépések áttekintését lásd itt!

A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepén

Bocsa József Sch.P.