A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja felhívása       Német nyelven itt olvasható

Szent Efrém Urunk 2. dicsőséges eljöveteléről a következőket írja:Éberek legyetek: Krisztus újra el fog jönni!… De hogy pontosan mikor, azt nem tárta fel…. Ha ugyanis feltárta volna, mikor jön el, érkezésének nem lenne ösztönző jellege… Kijelentette, hogy eljön, de nem árulta el, hogy mikor jön. Így minden nemzedék és minden kor várva várja őt (Advent második hetének csütörtöki Olvasmányos imaórája).

Minden okunk megvan rá, hogy feltételezzük, Urunk második, dicsőséges eljövetele még a mi nemzedékünk idején be fog következni. Az Ő második eljövetelét megelőző tisztulási időszakban már egyértelműen benne vagyunk.

A Szentlélek kiáradásának, és ennek nyomán a lelkiismeret megvilágosításának az ideje pedig talán már nem is évek, hanem, hónapok, sőt akár csak hetek kérdése.

Akinek szeme van, látja, akinek füle van, hallja.

De akiknek nincs, akik nem látnak és nem hallanak, azok nagy veszedelemben vannak, mert úgy fognak rájuk zúdulni az események, olyan veszteségek érik egyik pillanatról a másikra őket, olyan kemény lesz a saját lelkiismerettel való szembenézés, hogy ezt sokan nem élik túl.

Csak azok menekülhetnek meg, akik irgalomért Istenhez tudnak kiáltani.

A felkészületlenek a földi halált nem biztos, hogy elkerülik.

Azért kell a felkészülteknek, az engesztelőknek nagyon intenzíven imádkozniuk, hogy legalább a lelke minél több embernek megmeneküljön.

Egyre sokasodnak azok a kísérő jelek, amelyek Urunk második eljövetelét megelőzik, és amelyekről Ő maga beszél. De amellett, hogy a napot és az órát senki sem tudja, ugyanakkor Jézus az Ő visszajövetelét megelőző jeleknek az értelmezésére is felhív minket, és nagyon sok alkalommal az éberségre int.

 • Ez olvassuk pl. Lukács evangéliumának a 21. fejezetében
  • 25Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. 26Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. 27Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. 28Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.”

A 26. verset emelem ki ebből: Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától.

   • Sokszor voltak már járványok a Földön, apokaliptikus idők a történelemben, és sokan meghaltak talán nemcsak a járványtól, a háborúktól, hanem a rémülettől is. Mindezek a lehetőségek most mindnyájunkhoz nagyon közel kerültek.

Sok imára van szükség hazánk és a lelkek megmentéséhez. A hívők között sokan érzik ezt, és szaporodnak az imára való felhívások!

A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja családtagjait és minden keresztényt imára szólít:

 • Minden csütörtökön, Urunk szenvedésének az óráiban este 9 óra és éjfél között egy órát kiválasztva imádkozzunk megszokott imáinkkal az alábbi szándékokra:
  • Politikai és egyházi vezetőink tisztánlátásáért, bátorságáért,
  • Minden lélek megmeneküléséért, hogy minél többen és minél előbb megtérjenek, irgalomra találjanak, és legalább a döntő órában irgalomért Istenhez kiáltsanak.
 • A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja lelki vezetői az irgalmasság órájában, és ezekben az olajfákhegyi órákban már hónapok óta erre a szándékra imádkoznak, és az utóbbi időben imájukhoz több atya is csatlakozott, hogy papi hatalmukkal imádkozzanak a szabadulásért, a tisztán látásért és az irgalomért.
 • Csatlakozzunk minél többen hozzájuk, és hívjunk meg másokat is hazánkban és világszerte erre az imára!