2016. 07. 07.         

 

Oltáriszentségi Jézus: Drága, engesztelő gyermekeim, megköszönöm nektek minden igyekezeteteket, melyek Szent Vérem tiszteletét előmozdították. Köszönöm, hogy komolyan veszítek az engesztelést, és mindenki az állapotbeli kötelessége mellett is próbál bekapcsolódni az imába. Egyre jobban fogjatok össze, hogy még hatékonyabb legyen engesztelésetek. Senki ne méltatlankodjon, hogy milyen nagy mennyiségű imát kell elmondanotok. Ha tudnátok, hogy milyen sokat jelent, hogy Mellettem álltok, nem kételkednétek az ima erejében. Meglátjátok, a kilencedekben végzett imádságok meg fogják teremni gyümölcseiket. A minden nap újra kezdett imaszövegek lehetővé teszik, hogy kitartsatok Mellettem a legnehezebb időkben is. Ezek az imák egy mélyebb megtérésre vezetnek titeket. Aki szívből imádkozik, azt Én magam vezetem el az őszinte bűnbánatra. Legyetek nagyon boldogok, mert Atyám lát benneteket és örül nektek, mert a ti engesztelésetek egészen trónjáig  hatol. Legyetek bátrak és bízzatok Bennem, tartsatok ki és szüntelenül imádkozzatok! Haláltusát vívó Jézusotok

2016. 07. 14.        

Oltáriszentségi Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, itt vagyok, szenvedek, hogy ti is együttérzően szenvedjetek Velem. Elmondhatatlan kínokat élek át ma is, amikor látom az emberek nyomorúságát. Én mindnyájatoknak látom a végső küzdelmeit, de ti nem látjátok. Ha látnátok, nem tudnátok elviselni, mert az Én fájdalmamat senki sem lenne képes hordozni. Ezért kérem, hogy legalább ti, drága engesztelőim tartsatok ki Mellettem és érezzetek együtt Velem. A sátán egyre nagyobb erővel próbál meg benneteket, hogy képtelenek legyetek Velem virrasztani. Most azt látom, hogy egyre kevesebben vagytok, akik kitartotok. Én minden jó szándékotokat elfogadom, amellyel igyekeztek Velem maradni. Kérjétek a Szentlelket, hogy adja meg nektek az irántam való szeretetet, hogy ki tudjatok tartani Mellettem. Ahogy telik az idő, egyre nehezebb lesz elviselni a szenvedéseimet és csak a Szentlélek tüzes szeretete ad számotokra enyhülést a kitartásra. Megáldalak benneteket, hogy ki tudjatok tartani Mellettem. Haláltusát vívó Jézusotok

2016. 07. 27.        

Oltáriszentségi Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, soha ne térjetek le arról az útról, melyet nektek jelöltünk ki. Soha ne gondoljátok, hogy ha mindent meg is tesztek, azzal mindent teljesítettetek. Alázattal és szerényen engeszteljetek. Gondoljatok arra, hogy ha bármit meg is tesztek, akkor is csak haszontalan szolgák vagytok. Aki első akar lenni az engesztelésben, annak mindent el kell vállalnia, amit kértem tőletek. Soha ne versengésből végezzétek az engesztelést, hiszen azért tudjátok megtenni, mert Tőlem kaptátok a kegyelmet. Csak a kegyelem tesz képessé benneteket, hogy megtegyetek mindent, amit kértem tőletek. Lassan letelik a július hónap, amit szent Vérem tiszteletére felajánlottatok. Legyetek meggyőződve, hogy jól elvégzett imádságaitoknak meg lesz a jutalma. Mindent, amit Értem tettetek, bőségesen megjutalmazza Atyám. Minden ima, amelyet Édesanyámmal együtt ajánlottatok fel, a Szűzanya érdemével kieszközli számotokra a kegyelmet. Minden, amit szívetekbe írtam, megtermi gyümölcsét. Minden gyümölcs, amit szívetekbe érleltem, bőségesen fog kiáradni mindazokra, akikért felajánlottátok az imát. Maradjatok ébren és virrasszatok Velem, hogy megkaphassátok a kitartásotok gyümölcsét. Aki Értem minden áldozatra képes, az megkapja Tőlem mindazt, amire szüksége van még itt a földön és odaát a mennyben is. Legyetek boldogok és mindenben segítsétek egymást, hogy más se maradjon le az ígéretekről. Haláltusát vívó Jézusotok

2016. 08. 04.        

Oltáriszentségi Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, szeretném megtanítani nektek, hogy kik azok, akik Nekem tetsző módon engesztelnek. Akiben megvan, és jól működik az imádság lelke, aki jól felhasznál minden lehetőséget, amit megmutatok neki a Szentlélek által, az számomra kedves gyermekem. Sokan nem is tudják, hogy miért kérem az engesztelést, de ők imádkoznak. Nagyon fontos az imaszándék felajánlása, és lélekben kigondolni, hogy miért imádkoztok. Mivel oly sok mindenért kell imádkozni, ezért kérjétek a Szentlélek segítségét, mert Ő megmutatja, hogy ki milyen szándékra imádkozzon. De nemcsak az imában foglalt felajánlás kedves Nekem, hanem az is, amikor mindeneteket átadjátok Nekem, hogy kiüresítve álljatok meg Előttem. Csak ezeket a lelkeket vagyok képes teljesen betölteni kegyelmeimmel. Ők azok, akik hallgatnak Rám és elfogadnak mindent, amit nekik készítettem és zokszó nélkül hordozzák keresztjeiket. Ők az Én engedelmes gyermekeim, akik készen állnak Engem megvigasztalni, mert befogadták kegyelmeimet. Törekedjetek ti is ezek közé tartozni, mert bizony sok nehézséget kiküszöbölve haladnak az általam kijelölt úton. Várom és összegyűjtöm azokat, akik készek Engem minden helyzetben megvigasztalni. Jöjjetek és tegyétek hozzá szabad akaratotokat, amit egyesítsetek az Én szent akaratommal, hogy elvezethesselek benneteket Mennyei Atyámhoz. Haláltusát vívó Jézusotok