Sokak előtt ismertek Szent Pio atya szavai Magyarország őrangyaláról: “Magyarországnak egy nagyhatalmú őrangyala van. Bizony helyes lenne a magyaroknak erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra.” Eljött az ideje, hogy ne csak megcsodáljuk, és elégedetten nyugtázzuk Pio atya kijelentését, hanem hogy kövessük is felhívását: Kérjük erősebben hazánk őrangyalát, és munkálkodjunk vele jobban együtt. A portugáloknak már több évszázada külön ünnepe is van, amelyen Portugália őrangyalát liturgkikusan is tisztelik.

„Egy engesztelő csoport – tiszteletre méltó Mindszenty József bíborosunk halálának napján, május 6-án – elhatározta, hogy követi a portugálok példáját, és megfogadja Szent Pio tanácsát: Jobban kéri hazánk Szent Őrangyalának, és Magyarország szentjeinek hathatós közbenjárását és segítségét. Boldog Salkaházi Sára és a Fatimai Boldogságos Szűzanya ünnepéhez kapcsolódva május 11-13- között (csütörtöktől szombatig) triduumot tart, amelyen minden nap elimádkozza a Magyarország őrangyalához szóló imát.

Kérik, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk e triduum alatt saját imákkal, vagy az alábbi Magyarország Szent Őrangyalához szóló imádság elimádkozásával. Kérjük sokan Magyarország Szent Őrangyalát, a magyar szenteket és boldogokat, a Fatimai Boldogságos Szűzanyát, Boldog Özsébet, hogy egyesítsék a sok kicsi lángot egyetlen nagy lánggá, Magyarország és a Föld védelmére, ezekben a sok veszéllyel fenyegető időkben.

Ima Magyarország Szent Őrangyalához

Ó a szeretet és az irgalmasság ISTENE, Te minden nemzetnek (népnek) saját őrangyalokat adtál. Add  meg nekünk – Nagyasszonyunk ősi örökségének – a magyar nép őrangyalának a közbenjárására és segítsége által, hogy a szeretet lángja és a szeretet áldozata által beteljesítsük hivatásunkat a szent kereszt erőterében azáltal, hogy úgy szeretünk, ahogyan Te szerettél minket és így éljük az engesztelés legtökéletesebb formáját. Így győzd le általunk a világot, mentsd meg a lelkeket, és szabadíts meg minket a gonosz ellenség minden támadásától, hogy elnyerjük az örök dicsőség koronáját. Ezt kérjük Tőled a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Ámen