Szeretet és Irgalom ISTENE, TE Megmentő ISTEN!

A Te akaratodból szólt hozzánk Fatimában a Boldogasszony, a Te szűzi szent leányod, JÉZUS alázatos Anyja és a SZENTLÉLEK tisztaságos jegyese. A Béke Angyala így szólt a gyermekekhez: „Imádkozzatok, hozzatok áldozatokat, engeszteljetek. Minden imátokat tegyétek a szeretet áldozatává. JÉZUS és MÁRIA szent Szívének terve van veletek, irgalmazni akar a világnak.”

Ezt az irgalmas megmentést FIAD engesztelő kereszthalála tette lehetővé. Ennek az irgalomnak ki kell terjednie minden népre, nemzetre, fajra, minden egyes emberre. Ezt MÁRIA kereszt alatt való együttszenvedése és az Egyház minden tagjának szenvedése valósítja meg.

A Szűzanya azt mondta Fatimában: „Olyan sokan mennek a pokol felé, mert senki sem imádkozik és engesztel értük.”

Már szent Pál is azt mondta: „Örömmel szenvedek értetek és kiegészítem testemben, ami még hiányzik KRISZTUS szenvedéséből, Testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24)

Amióta csak Magyarország Regnum Marianum, azaz MÁRIA országa, mindig jellemezte a magyar kereszténységet és vallásosságot az engesztelés, áldozat és lemondás.

  • Kezdve szent István engesztelő lemondásával, amikor a trónörökös, szeretett fia és reménysége, szent Imre herceg meghalt és ő felajánlotta a koronát, az országot és a népet a Szűzanyának, Magyarország Nagyasszonyának,
  • majd szent Margit szigorú vezeklése a széthúzásért,
  • Esztergomi Boldog Özséb remetesége és engesztelő rendjének, a pálosoknak megalapítása,
  • Boldog Apor Vilmos engesztelő életfelajánlása halála előtt Magyarországért, papjaiért, híveiért, az Egyházért és az egész világért,
  • Boldog IV. Károly király az ő nagy engesztelő odaadásával.
  • végül Mindszenty József, hitvalló bíborosunk Engesztelő Műve.

Az Anyaszentegyház az engesztelést a két szent Szív tiszteletével hozta összefüggésbe.

A világ győzelmes Királynőjének” üzenetei megerősítették az ország engesztelő hivatását. Ugyanígy az „Életfelajánlás”, a „Szeretetláng” és az üzenet, amit Don Gobbi kapott Magyarországról, hogy engesztelnünk kell az egész világért, mert MÁRIA országa vagyunk.

Magyarország őrangyala vigye ISTEN trónja elé füstölőjében, mint engesztelő kehelyben, az összes vértanú, hitvalló és engesztelő imáit, áldozatait és szenvedéseit, ezzel kiváltva az angyalok rendkívüli segítségét a végső időkre, az apokaliptikus harcra, Magyarország és az egész világ számára. Hozza le JÉZUS Isteni Szívének tüzét MÁRIA Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja által, hogy eljöjjön a földre a második pünkösd az Egyházban.

Ezért bizalommal eltelve felajánljuk Magyarországot, a magyar Egyházat és államot JÉZUS és MÁRIA szent Szívének,

Magyarország védőangyalaival, az összes szent angyalokkal, minden magyar szenttel, vértanúval és hitvallóval, különösen Magyarország utolsó hercegprímásával, a hitvalló Mindszenty bíborossal.

Mennyei ATYÁNK, bizalommal kérünk, fogadd el a SZENTLÉLEK erejében és szeretetében Magyarországnak ezt a felajánlását az egyesült szent Szíveknek, a végső idők két tanújának.

A felajánlásnak ezt a szövegét  Siegfried M. Láng atya állította össze