Miért?

1.    Mert „Isten megáldotta a magyart!”

2.    Mert „megbűnhődte már e nép” és Jézus könyörülni akar rajtunk!

3.    Mert annak Máriának az Országa és népe vagyunk, aki végül eltiporja a Sátán fejét!

4.    Mert innen indulhat ki, ha akarjuk: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, Jézus győzelme!

5.    Mert a Sátán már ezer éve, minden eszközzel, kiemelten küzd Mária népe ellen, hogy meghosszabbíthassa földi létét, amiről mi nem is tudunk!

6.    Mert Jézus együtt munkálkodásra hív minket a Világtörténelem legmegtisztelőbb feladatához. Mi az Ő munkatársai leszünk, ha vállaljuk feltételeit! Az Ő akaratát követve kell cselekednünk, de a legfontosabb munkát: a szívek átformálását, maga Jézus végzi. Szűz Mária pedig mindenben segít minket.

Az a magyar, aki ezeket csak egy kicsit is átérzi, az, lelkesedéssel, honfitársait is fellelkesítve, büszkén, teljes erejével küzdve akar ebben részt venni!

Mi a teendőnk?

Vessük alá magunkat az Istennek, szálljunk szembe a Sátánnal, és az elfut előlünk (Vö. Jak 4,7),és Isten kegyelmével:

1.    Értsük meg és merítsünk lelkesítő erőt áldozatos történelmünkből az új helyzetünkben!

2.    Küzdjünk a Kísértő ellen minden fronton. Tartsunk bűnbánatot és engeszteljünk: Natália nővér és Erzsébet asszonyféle Szeretetláng szerint.

3.    Bocsássunk meg önmagunknak, egymásnak, a szomszéd népekkel pedig mi engesztelődjünk ki elsőnek, amit a politikusaink kezdeményezzenek!

4.    A történelmi határon belüli más népekkel tisztázzuk szeretetből és nem jogból kiinduló törekvésünket (autonómia: zászló helyett parázsgyűjtés).

5.    A többi külhoni magyar pedig a népek közti kiengesztelődés kezdeményezője legyen ott, ahol él.

6.    A kezdeményezést Jézus nekünk ajánlotta, megláthatjuk majd, miként növekszik Isten országa: elsőkként a sorban a Jézust szerető és Máriát tisztelő népekkel, majd a többivel is.

7.    És megláthatjuk, hogyan fut előlünk a Sátán, ha alávetettük magunkat Istennek!

 

Budapest, 2014-08-19

Hergár Győző

Mindennek részletesebb kifejtése itt olvasható