Szeretettel ajánljuk testi és lelki gyógyulásra vágyóknak Margaritha Valappila szerzetesnővér lelkigyakorlatát Piliscsabán, a Isoephinum Kollégiumban. A program 2016. július 25-től 29-ig tart. A nővér az új evangelizáció egyik nemzetközileg elismert, nagy hatású egyénisége. A hétfő délutántól péntek délig tartó lelkigyakorlaton 17 év fölött minden korosztály részt vehet. A programról, valamint a jelentkezés módjáról további információk olvashatók a www.margaritha.info weboldalon.

A betegek ápolásával foglalkozó nővért egy súlyos betegségből való csodálatos gyógyulás után új, evangelizációs szolgálatra hívta Jézus, hogy tanúságot tegyen Róla az embereknek, és visszavezesse őket Istenhez. A lelkileg szenvedő, gondokkal küzdő, sokszor tévutakon járó, hitükben megerősödni vágyó emberekhez küldte, hogy – Jézust követve – végre azt az igazi életet tudják élni, amiért Isten megteremtette őket. Így szívükbe valódi örömöt, lelkükbe békét kapjanak, amire legbelül – kimondva, vagy kimondatlanul – mindnyájan vágynak.

Rendi elöljárója teljes támogatásával végzi evangelizációs munkáját a világ minden pontján. Magával ragadó és hiteles tanúságtételét, tanítását mindenütt megtérések, testi-lelki gyógyulások kísérik. Egyetlen titka: hogy valóban Jézussal él, Őrá figyel. Páratlan hittel, alázattal, lendülettel és örömmel szolgálja Urát, s ezt a hitet karizmatikus személyiségével át tudja adni az embereknek.

A lelkigyakorlat plakátja