2015. 07. 20.    

Kedveseim, szorgalmasan látogassátok az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztust. Időzzetek Nála és beszélgessetek Vele! Legyetek csendben a jelenlétében és hallgassátok a lelketekben, mire akar tanítani benneteket!

Nyissátok meg Előtte szíveteket és ne féljetek befogadni szeretetét! Ne ilyenkor végezzétek kötött imáitokat, hanem minden pillanatot használjatok ki az elcsendesedésre. Jézus vár benneteket és hálás szívvel veszi hódolatotokat és imádásotokat. Ügyeljetek a szívetek csendjére és figyeljetek lelketek mozdulásaira, mert akkor fog megérinteni benneteket kegyelmeivel.

2015. 07. 22.                

Mária Magdolna: Testvéreim, kerestem az Urat és Ő rám talált. Kiáltottam Hozzá, és Ő meghallgatott engem. Kivonta lábam az ingoványból, a sűrű iszapból, hogy sziklára állítson engem és hirdessem minden embernek, hogy Jézus Krisztus örökké él és nem hal meg soha többé. Nem tudom kifejezni nektek, hogy mekkora volt szívem boldogsága, amikor engedte, hogy felismerjem Őt. Szinte eszemet vesztettem, úgy rohantam a tanítványokhoz hírül adni feltámadását. Bárcsak ti is mindnyájan megtapasztalnátok Jézus személyes valóságát az Oltáriszentségben, mert abban valóságosan is találkozhattok Vele. De nemcsak érintkezhettek Vele, hanem egyesülhettek is Vele misztikus jelenlétében. Legyetek nagyon boldogok és hálásak, mert ilyen közel nem kerülhettek Krisztushoz, mint a Szentmisében, az Oltáriszentségben.

2015. 07. 26.     

Kedveseim, mindnyájan nagy figyelemmel, szeretettel és mély áhítattal vegyetek részt a szentmisén. Űzzetek el minden hamis és hazug gondolatot, ne engedjétek be szívetekbe az önzés és hiúság hamis kísértéseit. Szíveteket tisztítsátok meg őszinte bűnbánattal, hogy méltóképpen állhassatok meg az Úr színe előtt. Vigyázzatok érzékeitekre, melyek oly könnyen félrevezetnek titeket! Kérjétek Jézustól a teljes átadottság lelkületét, és ne féljetek attól, ha kiüresíti lelketeket. Ez azért fontos, mert akkor tud igazán betölteni Szentlelkével, ha tiszta és üres az edényetek. Bízzatok Benne, minden szükségeset megkaptok Tőle, ha alázattal kéritek Őt. Járuljatok tehát tisztán és feddhetetlenül Eléje az Oltáriszentségben!

2015. 08. 06.          (Jézus színe változása)

Jézus: Gyermekeim, színeváltozásomkor a magammal felvitt tanítványok teljesen megdöbbentek, mert képtelenek voltak elszakadni a realitás talajától. Nem tudták felfogni mi történik velük. A fény, melyben megjelentem Mózessel és Illéssel, elvakította a látásukat és józan ítélőképességüket. A felfoghatatlant emberi korlátok közé szorították, mert amit e látványban tapasztaltak, állandósítani akarták. Mégis fontosnak tartottam, hogy megdicsőült jelenlétemet megtapasztalják, mielőtt találkoznak keresztem botrányával. Ti is átélhetitek a szentmisében ezt a táborhegyi élményt az átváltoztatás pillanatában. De a Golgota keresztem lábánál is ott álltok. Engedjétek, hogy szent vérem kegyelme átjárjon benneteket. Mindezt láthatatlanul és csak a hit szemével érzékelhetitek. Boldog az a lélek, aki így tudja megünnepelni a szentmisét. Jézusotok

Anna Terézia