A választások óta és az egyre súlyosbodó háborús helyzetben hál’ Istennek sok imakezdeményezés született. Nehéz lenne felsorolni ezeket. Jelenleg is folyamatban van több imahadjárat is különféle neveken, különféle csoportok, intézmények által meghirdetve. Ha valamikor szükség volt az imára, összefogásra, most különösen, hiszen benne van Európa, köztük hazánk is a különféle megszorításokban, sokan elveszítették vagy el fogják veszíteni megélhetésüket, a világháború is egy karnyújtásnyira van, sőt az atomháború réme is fenyeget.

De imával (szívből jövő, Isten előtt kedves, kitartó imával) meg lehet állítani a háborút, a káoszt, a félelmet és helyettük szeretet béke, öröm költözhet a szívünkbe, amely onnan tovább is áradhat. A szeretet, a béke és az öröm Jézus szívéből forrásozik, amely bár tövisekkel körülvett, sok sebtől vérző, megsebesített és lándzsával átszúrt szív, mégis ezeket sugározza.

A csütörtök esti gecemáni kerti órákat (este 9-től éjfélig), és a pénteki passió órákat (déltől 3 óráig) sokan imában töltik. A Szentháromság Gyermekei Engesztelő családja vezetői azt kérik e család tagjaitól, és másoktól is, hogy a következő időkben október 1-től, (amely hónap amúgy is a rózsafüzér hónapja) a csütörtök esti gecemáni kerti órákat vegyük komolyan. Ki-ki lehetőségei szerint próbáljon csütörtök esténként 9:00 órától éjfélig legalább egy órát imában tölteni – egyesítve imaszándékait mások imáival a békéért, hazánk védelméért, politikai és egyházi vezetőinkért, az atomháború elkerüléséért. A legértékesebb imák, imamódok ebben az időben Jézus és Mária értünk lángoló szívének a szemlélése a szentmisén, a szentségimádásban (ha van rá lehetőségünk), vagy a klasszikus rózsafüzérek imádkozása.

A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja lelkivezetői imáink megtámogatására üzenetböjtöt is hirdettek az elmúlt három hónapban, amelynek a lényege az volt, hogy ne kifelé figyeljünk elsősorban, például a különféle üzenetetre, hanem a csendben, a lelkünkben szóló Szentlélek szavára, Aki nemcsak néhány kiválasztotthoz, hanem mindenkihez akar szólni. Köszönjük azoknak, akik meghallották ezt a hívást, és nem küldték sem mások sem akár saját üzeneteiket levelező listákra. Reméljük elkezdtek a csend, az Istenre hallgatás gyümölcsei érlelődni mindnyájunk szívében, és a saját gondolatok és a másoktól felénk áradó gondolatok helyét kezdték felváltani bensőnkben Jézus, a Mennyei Atya és a Szentlélek godolatai. Szemmel láthatólag olyan idők következnek, amelyekben csak a Tőlük származó gondolatok, és e gondolatokból származó iránymutatások jelentenek számunkra biztonságot.

Mivel vége a meghirdetett üzenetböjtnek, ki-ki olvashatja mostantól újra lelkiismerete szerint, saját felelősségére a különféle üzeneteket, de nagyon figyelve arra, hogy milyen forrásból származnak, mire indítanak, milyen lelkiállapotokat eredményeznek: erővel töltenek fel, örömöt, bizalmat adnak, vagy pedig inkább elszívják meglévő erőinket is, félelemmel sújtanak, depresszióba nyomnak. Az üzeneteket is gyümölcseikről lehet felismerni, hogy mit érlelnek bennünk, milyen hatással vannak ránk.

Annak érdekében hogy megfelelő döntéseket hozzunk, minden helyzetben Isten szándékai szerint viselkedhessünk, szükséges, hogy világosan lássunk, megítéljük a körülöttünk zajló viselkedéseket, folyamatokat. De az alaptalan, nem megfelelő forrásból származó, igazságtalan, szeretetlen, felesleges, nem ránk tartozó ítélkezéstől óv minket Mesterünk. Ő szeretettel van mindenki iránt. Még az árulójához intézett utolsó szavai is szeretetet sugároztak: „Júdás, hát csókkal árulod ez az Emberfiát (Lk 22,48)? Jézus példáját követve Pál apostol még az ellenségeinkért – a nekünk és a világnak rosszat akarókért – is imádkoztat minket. „Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok (Róm 12,14). Minden emberért, köztük a még esetleg hitetlen politikai vezetőinkért is imára szólít. „Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben!” (1 Tim 2,1-2)

 Zajlik a háborús készülődés, a félelmek elhintése, elhangzanak már atomháborúval való fenyegetések is. Sokan átengedik magukat ezeknek a negatív érzéseknek, vagy kétségbeesetten fontolgatják, hogy hogyan fogják túlélni ezt a telet, vagy az előttünk álló időket.  Elhangzik sok negatív prófécia is. Találkozunk nap mint nap ilyen-olyan fenyegető üzenetekkel, amelyek többnyire emberi, vagy ki tudja milyen forrásból származó megoldásokat, ellenszereket kínálnak.

Mit hallunk a hiteles Mária zarándokhelyekről: Fatimából, Medjugorjéból? Imára sürgetést: jöjjetek, tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok és engeszteljetek. Sok próféta, bátorító üzeneteket szellemi fegyvert hozó személy jött Magyarországra az utóbbi években. Mire biztatnak? Arra, hogy vegyük komolyan az imát, a rózsafüzért (elsősorban a négy nagy klasszikus rózsafüzért). Imádkozzuk a Szeretetláng Jézussal való egységimáját! Mint egy nagy körmenetben hozzák a győzelmi zászlót, rajta a felirattal: Regnum Marianum. Ne féljetek, ti a Szűzanya tulajdona, országa vagytok! Hozzák a Keresztet, amely körül imádkozhatunk együtt egymással, az Égiekkel, a szent férfiakkal és nőkkel, és a szent angyalokkal Magyarországért, Európáért és a békéért. Van, aki magasra emeli az Eucharisztiát, hív a gyakori szentségimádásra vagy az állandó szentségimádásra bíztat, annak megszervezésén segédkezik. Szent István hozza a koronáját, amely pillanatnyilag nincs senkinek a fején, de a Szentkoronán keresztül, az általa hozott törvényeken keresztül maga uralkodik továbbra is, védi Országát, amelyet a Szűzanyának ajánlott. Azután van, aki Jézus és a Szűzanya egyesített szívét hozza, és azt a védelmet és biztonságot, amit a két Szent Szívnek való odaszentelődés jelent. És van, aki Jézus élő, szent Vérét hozza, amely lemos minden szennyet, minden bűnt, megbocsát, és a legnagyobb oltalom a gonosz lelkek támadásai ellen is. Ebbe az egységbe, a Szentháromságból kiáradó kegyelemforrásokba (ezek az igazi erőforrásaink) kell belehelyeznünk Magyarországot, és ezt a körülöttünk való békétlen világot.

Lelkünknek csak három ellensége van: a test, a világ, és a sátán. A testünk, azaz önző énünk, amely a végsőkig próbál ragaszkodni saját elképzeléseihez és élvezeteihez. A sátán, akiről Jézus azt mondja, hogy ő evilág fejedelme is (ez a világ a 3. ellenség, tehát valójában csak két ellenségünk van). Sok sötét katonáját tudja hadrendbe állítani. A világ sok pontjára odahelyezte ezeket a katonáit, vagy inkább rabszolgáit.

Szövetségeseink és jóakaróink azonban sokkal többen vannak. A Mennyei Atya elküldte Fiát, hogy kiragadjon minket a sátán rabságából, aki keresztjén már legyőzte lelkünk egyik fő ellenségét, és nekünk is megadja a győzelmet. A Szentlélek állandóan közbenjár értünk szavakban ki nem fejezhető sóhajtásokkal. Itt vannak mellettünk a vértanúk és a szentek különféle seregei, akik alig várják, hogy segíthessenek minket. És Itt vannak a hatalmas szent angyalok, akik többen vannak mint a bukott angyalok és erősebbek, mert Isten erejével harcolnak. Nincs hát okunk félelemre, csak hozzájuk kell társulnunk, és az ő segítségüket kell kérnünk!

Szentháromság Gyermekei, TÉRDRE, IMÁRA! Az Égiek csak ennyit kérnek tőlünk, hogy gyermeki bizalommal, mély hittel, szívből, kitartóan imádkozzunk. Az ilyen ima háborúkat, katasztrófákat hárít el. Vizsgáljuk felül időbeosztásunkat! Az ima most prioritást kell, hogy kapjon.