A lelki nap programja

 

Bocsa József atya

1. előadása
(A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja lelkiségének az elmélyítése)

Bocsa József
előadásának a hanganyaga

Bocsa József atya
2. előadása 

(A szórólap magyarázata)

Siegfried Lang atya előadása
németül (deutch)

Siegfried atya előadásának a hanganyaga

 

Siegfried atya előadásának
magyar nyelvű összefoglalása

A családfagyógyító mise homiliája
(Bocsa József atya)

Dr. Szederkényi László atya beszámolója Galgóczy Erzsébet életrajzának a munkálatairól

 

Berczeli Jánosné Ili tanúságtétele

 

Az egyik résztvevő így élte meg a lelki napot:

 

Uram! Lelkem szárnyal a kapott kegyelmektől. Szeretlek,imádlak és bízom Benned!

Mennyei Atya: Drága gyermekem!  Atyai Szívem repes az örömtől! A zsúfolásig megtelt templom látványa, a rózsafüzér imákat hallva , az órákig tartó tanításokat,  gyóntatásokat,a szabadulásokat és szabadításokat látva, mélyen megrendült atyai Szívem. Mint mindannyiótok Teremtője és szerető Atyja, hatalmas kezeimet kitártam és megöleltem ezt a csodálatos családot, a “Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családját”. De nemcsak Én voltam jelen a templomban, hanem valóságosan az Eucharisztiában Szent Fiam és a Szentlélek, Aki boldog áhitatot, egységet, örömöt, kitartást, erőt bátorságot, szeretetet adott mindannyiótok szívébe. Erre nektek Drága Engesztelő gyermekeim ezekben az utolsó időkben nagy szükségetek van!  Jelen volt még Szent Édesanyátok, a családok Édesanyja, Szent József, Galgóczi Erzsébet, Natália nővér, Mindszenty bíboros-hercegprímás, Szent István királyotok, a szentek közössége, a Szent Angyalok kilenc karának sokasága. Boldog hálaadással borultak le lábaim elé, hálát adva ezért az alkalomért.

Ti is gyermekeim hálatelt szívvel köszönjétek meg, hogy ez a csodálatos esemény létre jöhetett! Mert tudjátok meg, hogy ez a templom, Magyarország Szíve. Itt van az engesztelés magja, olyan tűz, amely kihat Magyarország, tovább megyek, az egész világ eseményeire. Mert itt Szent Fiam töviskoronával átfont Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve az Örökimádás megszentelő kegyelme  által teljes egészében és minden akadály nélkül kifejtheti szeretete erejét.

Ti, akik itt voltatok Maradék Hadseregem legjava vagytok, ezt a közösséget az áldozatkészség, kitartás, önfeláldozás, szeretet jellemzi.

Áldott papfiaim a legsötétebb időkben is vezetni fognak benneteket. Megerősítem, megvédem a tenyeremen hordozom őket.

Végül elmondhatom nektek, hogy az ördög és démonai üvöltve, visítva menekültek a rózsafüzér imák alatt a pokolba, és még a legkitartóbbaknak is takarodniuk kellett, amikor ellene mondtatok a bűnöknek, így űzve el a gonosz lelkeket Jézusotok segítségével.

Továbbra is imádkozzatok, engeszteljetek, hogy Magyarország és a világ fölött tornyosuló felhők eltűnjenek, és hogy a büntetések ne legyenek a legkeményebbek.

Szerető Atyátok, a Legmagasságosabb Isten.

Megáldalak féltő, gondviselő Atyai szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.