Keresztre: Hiszekegy…

Nagyszemekre: Jézusom, Te végtelenül hatalmas vagy és szeretetre méltó. Kérünk Téged, parancsolj rá e tisztátalan lélekre, hogy hagyja el testvérünket, kit nagyon szeretünk.

Kisszemekre: Jézus nevében parancsoljuk: Távozz sátán vissza a pokolba, oda ahonnan jöttél!

Befejezésül: Drága Megváltónk, tudjuk, hatalmad olyan nagy, hogy még a tisztátalan lelkeknek is parancsolsz, és azok a Te szavad hallatára engedelmeskednek Neked. Ezért bízunk Benned, és ahogy a Gecemáni kertben mondtad, mi is mondjuk: „Atyám, legyen meg a Te akaratod és ne az enyém!”

Ígéretek:

Jézus: „Ígéretem különösen az ördögűző papoknak szól. Megadom nekik e rózsafüzér által a teljes bizalom és kitartás erényét, és a küzdelemben való mély buzgóságot,és legfőképpen az alázatosságot, melyet ellenségem nem tud elviselni. Végül megadom azt az erőt, mely erősen a sátán felett áll.”

Szűzanya: „Gyermekeim, szüntelenül mellettetek fogok imádkozni és segíteni. Megtanítalak titeket, hogyan kell mindvégig kitartani e hatalmas küzdelemben, mely Isten és a sátán között zajlik minden egyes lélekért.”

Én: Megkérdeztem, hogy ezt a rózsafüzért imádkozhatják-e mások is vagy csak a papok?

Jézus: „Gyermekem, ezt a rózsafüzért bárki imádkozhatja, ha úgy érzi, szüksége van rá. Nagyon szeretlek titeket kicsinyeim! Ezért is adtam nektek egy újabb fegyvert a kezetekbe, melynek segítségével győzedelmeskedni tudtok a sátán és csatlósai felett. Minél jobban növekszik a bűn a világon, annál több kegyelem és fegyver záporozik le az égből egészen a ti kezetekbe drága választottaim.”

Látomásban a pap az ördögűzés alatt jobb kezében tartotta a feszületet, mögötte pedig ezt a rózsafüzért imádkozták az emberek, melynek kegyelmével a Szűzanya a pap mellett térdelt és imádkozott. Majd Jézus lejött az égből, jobb kezével szeretettel megérintette a pap vállát, és a fénnyel, amely dicsőséges ruhájából áradt, megvakította a sátánt, aki fejét gyűlölettel elfordította és kúszva menekült a földön előle. Utána Jézus felemelte jobb kezét és azt mondta: „Parancsolom neked sátán, hagyd békén gyermekemet és menj ki belőle!” Szava hallatára a sátán felordított, majd félelmében engedelmeskedett Jézusnak, kiment gyermeke testéből és lelkéből, és tűz formájában csatlósaival együtt lement a pokolba. Végül a Szűzanya karjaiban vigasztalta megszabadult gyermekét, aki nagyon sírt.