2017. 12. 04.

Kedveseim! Elérkezett az új adventi időszak. Nagy szeretettel tanulmányozzátok Izajás próféta általi üzeneteket, amelyek nagyon is aktuálisak. Bár a zsidó nép hűtlenségét ecsetelik, de a mi korunkra is érvényesek. Komoly figyelmeztetést kapnak, akik elhagyták Istenüket, és a bálványok útján járnak. Figyelmeztet az Úr, hogy térjünk meg, el gonosz tetteinkkel, bánjuk meg bűneinket. „Mosdjatok meg, tisztítsátok meg magatokat, távolítsátok el gonosz tetteiteket szemem elől, hagyjatok fel azzal, hogy rosszat cselekedtek, tanuljatok jót tenni. „  A Szentlélek segítségét kérjétek, hogy felismerjétek, mi változzon meg életetekben.

2017. 12. 05.

Kedveseim! Az adventi előkészület nagyon alkalmas arra, hogy komolyan átgondoljuk hogyan tovább, melyek voltak a zsákutcáink, és merre felé kell tartanunk? A Szentlelket hívjátok segítségül, mert olyan tükröt fog tartani elétek, amely kizárólag nektek szól. Engedjétek, hogy működésbe lendüljön bennetek, és hallgassatok figyelmeztető szavára. Amikor odahallgattok sugallataira, megérkezik hozzátok a kegyelem, amely felismeri a bennetek lévő nyugtalanságot, így tetten éritek a feszültséget okozó lelkeket. Adjatok időt magatoknak, és csendesedjetek el, hogy megtörténjen a bensőtökben végbemenő csoda.

2017. 12. 10 .

Kedveseim! Advent második hetébe lépve, megállapíthatjuk hogyan sodor el bennünket a világ áradata, ha nem vigyázunk magunkra. Minden kilépés előtt vizsgáljuk meg, van e szükségünk megvásárolni az elénk táruló bőséget? Mely dolgokról tudunk lemondani a rászorulók javára. Tudjuk e megfékezni magunkat a bőség láttán, vagy mihamarabb elköltjük javainkat?  Imádkozunk azért, hogy a forgatagban lelkünk elcsendesedjen? Megérint bennünket az a szegénység, ahogy Jézus világra jött? Számíthat Jézus a mi jótetteinkre, amelyeket neki készítettünk születésnapjára? Ne felejtsünk el gondolkodni ezeken a kérdéseken, és adjunk hálát minden megkezdett jóért, amit a Szentlélek művel bennünk.

2017. 12. 11.

Kedveseim! Ne engedjétek, hogy elsodorjanak a készület eseményei, de azt se engedjétek meg, hogy mások eltérítsék lelketeket. A felgyorsult események nehezen engedik, hogy átgondoljuk hová akarunk tartozni. A kapkodás soha nem viszi előrébb a történéseket, legfeljebb indulatosak leszünk, mert eltűnik belőlünk a megfontoltság. A józanság lelkét ne veszítsük el, mert arra most nagyon nagy szükség van. Legyetek állhatatosak, és kitartók, hogy ne tudják szétzilálni életeteket a gonosz erők. Ha Krisztusba kapaszkodtok, még a nehézségek ellenére is oltalomra találtok. Küzdjetek, hogy megmaradjatok azon az úton, amelyen Krisztus nyomában járva elindultatok.

2017. 12. 14.

Gyermekeim! Arra kérlek benneteket most az adventi készülődés idején, gyakoroljátok a türelem erényét, és a testvéri megértés lelkületét. Csak úgy tudtok Engem elvinni az emberekhez, ha megértő szeretettel közeledtek feléjük, és türelmesen meghallgatjátok őket. Ebben sokan szenvednek hiányt, mert kevés, aki érdemben tud segítségükre lenni. Küldelek titeket, mintha Én járnék köztetek, beszéljetek nekik tanításomról, a tízparancsolatról, és azokról az intelmekről, amelyeket fontos megtartani minden kereszténynek. Rengeteg téves eszme zavarja meg az elméket. Egyre inkább sóvárogva várják a jóhiszemű emberek Igéimet. Felkészülten fogadjátok Szentlelkem tanítását, hogy amikor érkezem megálljatok Előttem. Jézus

Anna Terézia