Pár napja jött a hír, hogy november 4-én meghalt a kolumbiai látnok Enoch. Nem kívánok az ő üzeneteinek a hitelességéről nyilatkozni, csupán a családfa-gyógyítással kapcsolatos legutolsó üzenetét idézni. Az általa kapott üzeneteket az alábbi oldalon teszik közzé:

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Több nyelven is olvashatók az itt található üzenetek, így magyarul is. De ez egy automatikus fordítás, amely bizony sok helyen magyartalan, és nagy félrefordítások is találhatók benne.

Lefordítottam kissé magyarosabban, és két helyen (zárójelben, dőlt betűvel) fordítói megjegyzést is hozzáfűztem.

Ennek a családfagyógyító misének az elején idézem Enoch szavait. Hasonlókat tesszük minden ilyen misében, de remélhetőleg e szavak után talán kissé más lelkülettel.

Ezeken a szavakon keresztül biztatást kaptunk, hogy ne csak a családfagyógyító misékben tegyük ezt, hanem személyes imáinkban is, különösen is az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozva.

 

  1. szeptember 19. – Az irgalmas Jézus felszólítása hűséges népéhez. Üzenet Enokhoz. Corpus Christi Plébánia, Cali – Kolumbia

Imádkozz az Irgalmasság Rózsafüzérével, és add nekem apai és anyai családfádat, hogy megszabadítsam az átkoktól és az ősi kötelékektől, amelyek téged és a te generációidat is megkötözik, anyagilag, társadalmilag és lelkileg.

„Békém legyen veletek, gyermekeim!

A tisztulás napjai fokozódni fognak, és ez alól egyetlen halandó sem lesz mentes; a tisztulás erősebb lesz mindazok számára, akik nem szabadították fel a családfájukat, mert az átkok és az ősök bűneinek minden terhétől minden halandó megszabadul és megtisztul. A családfátok a tisztulásban felszabadul, hogy minden múltbeli, jelenbeli és jövőbeli generáció mentes legyen a nemzedékek közötti terhektől. Ne feledjétek, hogy az Új Égbe és az Új Földbe a bűnnek egyetlen foltja sem fog bejutni. A családfátok a tisztulásban felszabadul, így minden múltbeli, jelenbeli és jövőbeli generáció mentes lesz a nemzedékek közötti terhektől. Ne feledjétek, hogy az Új Égben és az Új Földön nem lesz bűnfolt.  Ezért mostantól kezdve imádkozzatok őseitekért, ajánljatok fel értük imákat, böjtöket, vezekléseket és szentmiséket, hogy amikor a nagy tisztulás napjai elérkeznek, megszabaduljatok az ősök terheitől, és ne kelljen elszenvednetek a megszabadulásnak ezt a nehéz folyamatát.

Elhunyt rokonaitok és őseitek között milliónyi lélek van, akik nem tudták felszabadítani magukat, és akiket spirituálisan megkötöz a világban élő rokonaik imájának hiánya. Az Égnek, gyermekeim, szüksége van arra, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket, akik ebben a világban kóborolnak vagy az űrben lebegnek (a fordító megjegyzése: ezek a dőlt betűvel szedett szavak teológiailag nem könnyen értelmezhetők), és akik várják imáitokat, böjtötöket, vezekléseteket, szentmiséteket és más áldozatokat és felajánlásaitokat, amelyeket értük hoztok, hogy felszabaduljanak és megtalálják a Fényt, amely az örökkévalóságba vezeti őket. Szükségem van tehát arra, hogy imádkozzatok apai és anyai családfátokért, mert sürgősen ki kell szabadítani ezeket a lelkeket, hogy megtisztulásotok ne legyen nagyon fájdalmas. Emlékeztetlek benneteket: Ezért sürgős a családfátok felszabadítása, hogy őseid és te is szabaddá váljatok, és így a jövő nemzedékek Atyámnak tetsző gyümölcsöt teremjenek. Azokat a lelkeket, akik nem voltak képesek megtalálni Isten Fényét, fel kell szabadítani, hogy megítéltessenek és elkerüljenek az őket megillető helyre az örökkévalóságban. (A fordító megjegyzése: teológiailag ez a mondat is nehezen értelmezhető, hacsak úgy nem, hogy Jézus második eljövetelével megszűnik a tisztítótűz, a purgatórium).

Imádkozz az én Irgalmasságom Rózsafüzérével, és add át nekem apai és anyai családfádat, hogy megszabadítsam az átkoktól és az ősi kötelékektől, amelyek téged és a családfáid nemzedékeidet is megkötözik, anyagilag, társadalmilag és szellemileg! Vannak egész nemzedékek, amelyek a vérükbe vésett okkult átkokkal születnek és pusztulásban halnak meg; vannak nemzedékek, amelyek nehezen tudnak megbocsátani, mert genetikai vonalukban a harag átkait hordozzák; mások átkokat hoznak a házasságukba, amelyek végül válással végződnek. Ezzel azt akarom elmondani nektek, hogy minden akadály és gát, amely nem teszi lehetővé a generációk anyagi, társadalmi és spirituális fejlődését, a generációk közötti kapcsolatokban gyökerezik.

Emlékezzetek arra, hogy Atyám egészségesnek teremtett és megáldott benneteket, hogy lakjátok a földet és jólétben éljetek. A bűn és az Istentől való elidegenedés a felelős minden szerencsétlenségetekért, és ez generációról generációra szállt, anélkül, hogy feloldozást nyertetek volna alóla.  A nemzedékek közötti átkok miatt nem jut el hozzátok Isten áldása, mert azt az őseitek bűnei kötik meg. Ezért, kicsinyeim szabadítsátok fel apai és anyai családfátokat, hogy egészségesek és boldogok lehessetek!

Megáldalak titeket: Atyám nevében, az Én nevemben és a Szentlélek nevében. Legyetek az én békességemben!

Mesteretek, a Végtelen Irgalmasság Jézusa

Tegyétek ismertté, gyermekeim az üdvösség üzeneteit az egész emberiség számára!”

 

Hozzuk ide most a szentmise elején bűnbánatunkban egész családfánkat, nemzetünk és az egész emberiség családfáját, és kérjük családunk, nemzetünk és az emberiség bűneire Isten bocsánatát! Azután bocsássunk meg az ellenünk vétőknek: családunk tagjainak, vagy a családunkat (a családfánk tagjait) bántóknak! És kérjünk mi is bocsánatot Istentől és azoktól, akiket mi vagy családunk, őseink megbántottunk!

Mindezekbe a bocsánatkérésekbe és megbocsátásokba vegyük bele az igazságtalan háborúkat, gyarmatosításokat, kizsákmányolásokat, az élet ellen elkövetett bűnöket, az abortuszokat, az eutanáziát – a múltban és a jelenben.

Kérjük Istent, hogy a generációs átkoktól szabadítson meg minket!

Bocsa József piarista atya