Ma, 2023 június 9-én elkezdődött az építkezés a Szent Anna-Réten. (Ez volt a hely eredeti neve, de a kommunisták se szó, se beszéd elhagyva a szent jelzőt átváltoztatták a rét nevét Anna-Rétre. A közelmúltban a hivatalos kérelem beadása is megtörtént a Fővároshoz az eredeti név visszaállítására).

Ma fél 11-re alapkőletétel lett meghirdetve, de az időjárási figyelmeztetésre, riasztásra hivatkozva nem történt meg az alapkőletétel. Viszont munkások felvonultak, kijelölték a kápolna körvonalait, körbekerítették az építési területet.

Minden remény megvan rá, hogy folytatódik is az építkezés, de fontos, hogy ezt lelki eszközökkel, imával és önmegtagadásokkal is megtámogassuk. Az imatámogatás azért nagyon fontos, mert volt már két kápolnalapkő-letétel is 1944-ben, és 1947-ben is, de azok az építkezések nem fejeződtek be a háború és a kedvezőtlen politikai helyzet miatt. Mindhárom alap más volt. Ez a mostani jelentősen kisebb az előző kettőnél. A háborús veszély és a kedvezőtlen politikai helyzet viszont hasonló. A kápolnához komoly kegyelmi ígéretek fűződnek, többek között Hazánk háborútól való megóvása. A szomszédságban dúló háború kiterjesztéséről egyre aggasztóbb hírek érkeznek. Ezért is fontos a minél gyorsabb építkezés, és az építkezés lelki megtámogatása.

Tudjuk, hogy az igazi harc a világban „nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak” (Ef 6,12). Ezeket a hatalmakat csak böjttel és imával lehet legyőzni.

Ezért javasoljuk a böjtöt. Ki-ki olyan formában végezze ezt, ahogy egészségi állapota megengedi. De böjt lehet nemcsak az ételtől-italtól való megtartóztatás, hanem minden egyéb önmegtagadás.

Imának viszont javasoljuk az egyházi imprimaturral ellátott alábbi imákat kilenced formájában. Ez a következő imákból áll:

  1. Bevezető ima
  2. Külön imafohász minden napra
  3. Litánia Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről
  4. Imafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére

Mindezek az imák megtalálhatók itt:

https://www.vilagkiralynoje.hu/kilenced_szuz_maria_szeplotelen_szivehez_imafuzer/

Ezeket az imákat sokan, rég óta mondják kis kilenced és nagy kilenced formájában. A nagy kilenced azt jelenti, hogy a hónap elsőszombatjain mondjuk, kilenc egymást követő elsőszombaton. A kis kilenced pedig azt, hogy folyamatosan mondjuk ezeket az imákat kilenc naponként újra indítva.

Akik most szeretnének belekapcsolódni, azoknak kezdő időpontként június 11-ét, Úrnapját javasoljuk. Így szinkronban lesznek azokkal is, akik már jó ideje végzik folyamatosan ezt a kilencedet.

Ajánljuk ezt a kilencedünket Magyarország védelméért és a kápolna mielőbbi felépüléséért.

A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja