Homilia a 9. Kiengesztelődési találkozó szentmiséjén

2015.10.24.

Az eddigiek folyamán is már, és most ezen a kiengesztelődési találkozón is kisérltetet tettünk arra, hogy az engesztelést visszavezessük az evangéliumig, az Üdvözítőnek a kereszten kifolyt véréig és feltárt szívéig. Illetve hogy feltárjuk az engesztelés szentírási, evangéliumi gyökereit. És végigvezessük az Egyház története folyamán. Az engesztelés történetéről több cikk is olvasható az Engesztelők lapján, amelyek többnyire előadások formájában hangzottak el az itteni váci találkozókon, és nyomtatott formákban is megjelentek.

Engesztelés a Szentírásban és az Ősegyházban

Az engesztelés az Egyház hagyományában

Engesztelés a magyar történelemben

Nyomtatott formában: Engesztelő teendőink hazánkért és a világért. Stella Maris Kiadó, 2014.

Az Engesztelés Magyarországon olyan régi mint a magyar állam. A Szentistváni felajánlásig nyúlik vissza. De már annak is voltak előzményei. Az előző Engesztelők Találkozóján a Szent Korona másolatának jelenlétében, próbáltunk annak eredetéig visszamenni még néhány évszázaddal korábbra, amikor a magyar nép  a Fekete-tenger melletti őshazában időzött, és körében már ismert volt a kereszténység. Előadás a Szent Koronáról:

Dr. Bakos Batu: Szentkorona tan

Kiengesztelődési találkozón vagyunk itt – többnyire engesztelők. Megtanultuk az évek során, hogy az engesztelés és a kiengesztelődés kart karöltve haladnak, egymástól elválaszthatatlanok. Nincs igazi engesztelés kiengesztelődés nélkül. A kiengesztelődés, egymás elfogadása, az egymás melletti kitartás állandó feladat. Az igazi kiengesztelődés elvezethet az engeszteléshez is.

Az engesztelésnek is több formája létezik. Az Engesztelők Lapján van egy rovat, aminek ez a címe: Mi így engesztelünk. Az engesztelésnek a különféle helyi formáit mutatja be.

 

Engesztelő csoportok, mozgalmak az elmúlt 70-80 évben

 

Az elmúlt 70-80 év történetéből az engesztelésnek a következő mozgalmait, kezdeményezéseit, formáit szeretném most felsorolni, de a teljesség igénye nélkül.

 1. Az Eucharisztikus Kongresszus 1938-ban. Az erről való legnagyobb megemlékezés volt itt a váci Székesegyházban 2013-ban a 75 éves évfordulón.
 2. A II. Világháború alatt Árpádházi Szent Margit szentté avatása sok embert megmozgatott.
 3. Ezzel párhuzamosan volt a Natália nővér és a Mindszenty József bíboros által elindított engesztelő mozgalom. Ez több szálon tovább élt a kommunista uralom éveiben is itt Magyarországon. Natália nővérnek élete utolsó szakaszában elég hányatott élete volt. Sokfelé megfordult. A vége felé már nem volt hely a személyi igazolványában, ahová az újabb és újabb lakóhelyeket bejegyezhették volna.
 4. Sokan merítenek ma is erőt Galgóczy Erzsébet rejtett engesztelő életéből.
 5. A Szeretetláng napló és mozgalom is lényegét tekintve engesztelés. Isten több forrásból is felfakasztja az éltető vizet.
 6. Ilyen éltető víz lehetne a karizmatikus mozgalom is, ha nyitottabb lenne az engesztelésre.
 7. Ide kell sorolnunk a Jézus Szíve tiszteletet, a templomokban ma is sokfelé végzett keresztutakat, litániákat, rózsafüzér imádkozásokat, rózsafüzér társulatokat, szentségimádásokat, az országosan szervezett folyamatos szentségimádást, és itt ebben a templomban éjjel-nappal végzett szentségimádásokat.
 8. Szegedi László atya mai előadása arról győzhetett meg, hogy a jezsuita Jézus szíve tisztelet és a Natália nővér féle engesztelés egyesüléséből hogyan jött létre az a magyar engesztelő rend férfi ága Máriás atya karizmájára épülve, aki az Oltáriszentség sajátos tiszteletét, imádását valósította meg. És ez az ő szellemiségéből, karizmájából kinőtt rend hogyan gyakorolja az örökimádást. Jelenleg két helyen van Magyarországon örökimádás: Vácon és Sülysápon. Ez a rend egy rég várt és megjövendölt, de még egész friss alapítás.
 9. Szent Anna rét. Máriás atya, akinek karizmáját élni próbálja ez az engesztelő férfi rend, úgy végezte minden imáját, hogy önmagát a Szent Anna réten felépítendő kápolnába képzelte, annak kegyelmi kincstárát előre gyarapítva. Néhány éve minden elsőszombaton, pár hónapja már minden szombaton vannak délután 3-kor ott szentmisék, előtte pedig a Kútvölgyi kápolnában szentségimádások a Szent Korona Lovagrend szervezésében.
 10. Itt koncelebrál velünk Asztrik atya, aki az engesztelésnek egy egészen sajátos formáját gyakorolja: egymáshoz fűzött kilencedek láncolatát, és mindezt a modern tecnika lehetőségeit is felhsználva. Esténként a számítógép elé ülnek és a Skype-on keresztül végzik imáikat. És nagyon sok kegyelem árad ezen a csatornán keresztül is. És az a szolgálat, amit ő végez a zene egyetemes nyelvén nagyon sok emberhez eljut. Egy ilyen zenés engesztelésük a Loretoi énekfüzér, amely a pesti ferences templomban lesz a jövő pénteken 19.30-kor. Plakátja a templom hirdetőtábláján is olvasható.
 11. A modern technika lehetőségét felhasználva az örökimádásba is belekapcsolódhatunk számítógép segítségével. Az itteni örökimádó kápolna élő képe elérhető a templom honlapjáról ill. az Engesztelők lapjáról.
 12. Nagyobb lendületet adott az anyaorszái engesztelésnek Nagyfalu 9 évvel ezelőtt. Az engesztelést itt Vácon 2007-óta végezzük. Az ösztönzést Nagyfaluból kaptuk. Sokan összegyültek itt akkor, az első kiengesztelési találkozón, akiket Isten egyénileg, elszórtan készített fel az engesztelés nagy feladatára. Óriási élmény volt mindnyájunk számára ez az egymásra találás, egymással való találkozás. Vannak, akik a most itt lévők közül kezdetektől fogva itt vannak, és folytatják velünk együtt az engesztelést. Vannak akik később kapcsolódtak bele.
 13. Innen indultak el sok felé a csütörtök esti virrasztások országszerte éppen öt évvel ezelőtt.
 14. A nigériai Barnabás féle engesztelés 20 évvel ezelőtt indult el a fekete kontinensről. Annak az engesztelésnek bizonyos formái majdnem azóta ismertek itt Magyarországon is. Sokan belekapcsolódtak ebbe országosan. A Barnabás féle ájtatosságban csütörtökönként a késő esti, éjszakai virrasztásokat szorgalmazza az ég, az akkor már teljesen egyedül szenvedő Jézus vigasztalását. Hiába ébresztette kétszer is apostolait azok aludtak. Harmadszorra feladja: aludjatok csak. Minket, mai engesztelőket vár helyettük, hogy ne hagyjuk Őt egyedül, hogy segítsünk neki, hogy kibírja szenvedéseit.
 15. Sokan részesei Magyarországon az Angyalmű által szorgalmazott, az utóbbi években Siegfied atya nevével fémjelzett csütörtök esti virrasztásoknak és péntek délutáni engeszteléseknek. A gecemáni kerti virrasztásnak, ill. a Passio Domini-nek.

 

Ahogy az elején említettem, ez a felsorolás nem teljes. Ha valaki tud olyanról, amit itt nem említettem, és megírja nekem, akkor az Engesztelők Lapján a „Mi így engesztelünk” rovatban hírt adunk róla.

Ezek a patakok egymással egyesülve folyókká, folyamokká duzzadtak, amelyek öntözik már hazánk egész földjét, sőt a Nigériai világfelajánlás után az egész földet. De szükség is van az öntözésre, mert az Istentől való elszakadás, a Vele való szembefordulás világméretűvé lett, és sokakat elkárhozással fenyeget.

„Az engesztelés művénél nagyobbra nem tudlak meghívni titeket.” Valahol a Barnabás-ájtatosságban olvastam ezeket a szavakat. Mélységes, szívet mozdító szavak. Azt gondolom mindnyájunknak szólnak. Azok, akik egy ideje imádkozzák már ezeket az imákat, esetleg elkezdték a csütörtök éjszakai virrasztásokat is, sőt eljutottak a pecspétfelvételig is, még inkább átérzik ezeknek a szavaknak az igazságát. A pecsétfelvétellel teljesen odaszenteljük magunkat az egesztelésre, a Jézussal való egységre, az Ő vigasztalására, hogy Máriaként, Veronikaként, Cirenei Simonként, Mária Magdolnaként, Jánosként legyünk ott Vele gecemáni kerti magányában, keresztútján és keresztje alatt és ez által segítsünk Neki, hogy kibírja szenvedését, és Vele együtt mentsük a lelkeket.

Azért karoltam fel ezt a Barnabás féle ájtatosságot, mert ráéreztem, hogy itt valójában engesztelésről van szó. Most már – végigcsinálva a nagyhét óta a virrasztásokat, a pecsétfelvételt – látom hogy ez egy nagyon járható útja, ha nem egyenesen a legmagasabb szintje, formája az engesztelésnek. ElinduItak és ma is folynak az engesztelésnek, a másokért való engesztelő imáknak más formái is, amelyek támadásoknak voltak és vannak kitéve. Ezért nem akarom nevesíteni őket. Ez a Barnabás-féle enegesztelés azért védhetőbb, mert ezeken az imákon a püspöki jóváhagyás is ott van. Aki belekóstolt ezekbe, az tudja, hogy valóban szomjat oltó italról, az élet vizéről van ezekben szó, azt közvetítik számunkra. Rendszeresen tartani fogunk itt ebben a templomban a Szent Vérnek való odaszentelődéseket azok számára, akik legalább 6 hónapon át virrasztanak legalább egy órát csütörtökönként este 11 és hajnali 3 között. Sokan elvégezték már korábban is ezeket a virrasztásokat, ill. virrasztanak folyamatosan, de olyan formában, ahogyan az Égiek ezt Barnabáson keresztül kérik, nem voltak másutt ezek a Szent Vérnek való odaszentelődések, vagy más néven pecsétfelvételek Magyarországon.

Minden hónap 3. péntekén pedig már déltől az esti 6 órás szentmisével bezárólag Szent Vér engesztelések lesznek. Bárkinek lehetősége lesz az ezekbe való belekapcsolódásra. Érdekes egybeesés, hogy itt már évek óta ezeken a hónap 3. péntekein voltak a 24 órás szentségimádások az örökimádás beindulása előtt, és a gyógyító szentmisék. Ettől várakozásaink szerint még hatékonyabbak lesznek ezek a 3. pénteki gyógyító alkalmak. Megmarad a mise utáni közbenjáró imakérés lehetősége. Jézus sebei, az ő szent sebeiből kifolyó vére által nyertünk és nyerünk gyógyulást.

A kegyelem nagyon bőven árad. Nem kell, és nem is lehet mindenkinek mindent befogadnia, és egyszerre mindent végeznie, mert az lehetetlen. Itt, ezeken a találkozókon is szó volt már többször arról, hogy a mindent akarásnak, a szétforgácsolódásnak megvannak a maga veszélyei. Azért is soroltam fel ezeket a patakokat, folyókat és folyamokat, hogy lássuk, mindezek hasonlóak, ugyanazt célozzák, árnyalatnyi hangsúlyeltolódásokkal ugyanazokat a kegyelmeket közvetítik.

Egy másik hasonlattal élve egy hatalmas virágos réten vagyunk mindnyájan. Az itt található sok száz szebbnél szebb virágból mindenki a saját életállapotának, kegyelmeinek, alkatának, személyiségének, ízlésének megfelelő kisebb-nagyobb csokrot gyűjt össze és ezt teszi oda Jézusnak és a Szűzanyának engesztelő csokorként.

Kerüljük el a magyar betegséget, hogy csak az a fontos és jó, amit én csinálok. Csináljuk azt, amit jónak, magunkénak ismertünk, de örüljünk a többinek, adjunk hálát Istennek, hogy olyan bőven árasztja kegyelmeit, és hagyjuk a magunkét is megtermékenyíteni, felfrissíteni az által, amit Isten a másiknak ad.

Ez legyen a végső kicsengése ennek a mai, immár kilencedik kiengesztelődési találkozónknak.

Bocsa József Sch.P.