ima és böjti napot hirdetünk

augusztus 16-a, szombatra

(Szent István király ünnepe előtti szombatra,

Szent István király nemzetközi ünnepnapjára)

 

Engesztelésünk célja:

hazánk lelki felemelkedése

az Anna-réti kápolna megépítése

a családok lelki megerősödése

 

Sokan látjuk hazánk lelki állapotát, a hit hanyatlását, a családok széthullását, a fiatalok válságos helyzetét… És ez olyan elkeserítőnek tűnik. De ne merüljünk az elkeseredésbe, hanem reménységgel eltelve engeszteljünk, imádkozzunk, és éljünk időnként böjti fölajánlással imánk támogatására, melyhez újabb lendületet kíván adni ez az engesztelő nap.

A fenti célok érdekében ima és böjti napot hirdetünk augusztus 16-án, szombaton reggel 8 órától este 8 óráig, melynek központi eseménye a váci Szent Anna Piarista templomban zajlik. Az ima és böjti nap lényege, hogy mindenki, aki csatlakozni kíván a szándékokhoz, ha lehet, vegyen részt a közös engesztelésen, így kifejezve, hogy sokan gondolkodunk és cselekszünk közösen. Ha bármely ok miatt valaki nem tud eljönni, akkor életvitelének megfelelően a napi imádságai mellé a fenti szándékokra legalább egy rózsafüzér elimádkozásával és valamilyen böjti felajánlással csatlakozzon ezen a napon. A böjti felajánlás valamilyen étkezéshez (iváshoz) köthető lemondás legyen (pl. azon a napon nem iszom kávét, nem eszem finomságot, stb.).

 

Az ima és böjti nap szervezői:

Az engesztelők országos közössége

Stella Maris Alapítvány

 

Az engesztelő nap programja

 

8,20 Örvendetes rózsafüzér 
9,00 Napi ima, majd Rózsafüzér Szent István király tiszteletére
10,00 Nemzeti engesztelés – Bakos Batu 
10,45 Litánia Szent István király tiszteletére 
11,00 Engesztelő óra hazánk püspökeiért, papjaiért és 
papnövendékeiért 
 Benne ima a papokért, Jézus Szent Vérének litániája és 
 Szeretetláng rózsafüzér 
12,00 Úrangyala 
12,10 két könyv ismertetése – Jánossy Gábor 
 Jézus visszatérése a kapuban áll és 
 Corpus Christi (a szentáldozás szépsége, mélysége) 
12,30 ebédszünet, közben csendes szentségimádási lehetőség 
13,30 Engesztelő óra a családokért 
 Benne imák, család felajánlás, családok rózsafüzére, 
Litánia Szent Margit tiszteletére 
14,30 Csendes szentségimádás 
15,00 irgalmasság rózsafüzére és litániája 
15,20 Az engesztelés és a szentségimádás – Justo Antonio Lo Feudo atya, 
a Legszentebb Eucharisztia Misszionáriusainak egyik alapító tagja 
16,00 Szentmise, utána önmagunk, majd hazánk felajánlása 
A szentmise prédikációja
17,45 Befejezés