„Sohasem hagyom el Szent Arcom tisztelőit.”

„Szeretném, hogy Hamvazószerda előtti kedd (húshagyó kedd) Szent Arcom tiszteletének ünnepe legyen.”

„Ó, sebek és vér által eltorzított Szent Arc, az Isteni Szeretet és Irgalmasság kinyilatkoztatása! 

A Szűzanya fájdalmas és szeplőtelen Szíve által imádunk Téged, és engesztelni akarunk mindenki nevében és mindenkiért, minden sérelemért, amellyel megbántottak. Add, hogy életünk minden megpróbáltatását és szenvedését türelmes szeretettel viseljük, és végtelen áldozatoddal egyesítve elégtételként ajánljuk fel a Mennyei Atyának, a lelkek megmentéséért. Add nekünk, ó Urunk, hogy mi, akik ma fájdalmas Szent Arcodat tiszteljük, egykor a Mennyben dicsőséges Arcodat láthassuk, és Édesanyánkkal, Máriával, minden angyallal és szenttel Téged örökkön-örökké dicsérjünk. Ámen.”

(Imprimatur Leodi 1952.08.30. I.Creusen, vic.Gen.)

„Semmit sem tagadok meg azoktól, akik a SZENT ARCOMRA hivatkozva kérnek!”

„Aki Szent Arcomat felajánlja a Mennyei Atyának, sok lélek megmentését nyeri el… Ahányszor felajánljátok Szent Arcomat a Mennyei Atyának, annyiszor nyitom meg ajkamat és kiáltok irgalomért!

Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor ő. Hálából Szent Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem.

A bűn által lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom.

„Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre,

tiszteletre és imádásra méltó Isten-arc,

dicsőség neked, most és mindörökké!                         Ámen.”

„ Örök Atya! Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát Szent Neved dicsőségére és X.Y. lelkének üdvére. Ámen.”

Szeretném, ha különösen kedden tisztelnék Szent Arcomat.”

Ne felejtsük el, hogy már reggel köszöntsük Urunk szent Arcát: „ A Te Arcodat, Uram, ragyogtasd szolgád fölé.” (135. Zsoltár)

Este pedig kérjük áldását!: „Áldjon meg az ÚR és oltalmazzon!

Ragyogtassa rád Arcát az ÚR, s legyen hozzád jóságos!

Fordítsa feléd Arcát az ÚR és szerezzen neked üdvösséget!” (Szám 6.24-26) Ámen.