A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom és a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány országos engesztelő nagyböjtre hív mindenkit a Kárpát-medence minden nemzetét, magyarjait és nemzetiségeit. A nemzetközi helyzet feszültségei és a Budapest Szent Anna réti Engesztelő Kápolna építése különös aktualitást ad az imának, böjtnek, engesztelésnek. Mennyire napjainkhoz is szólnak még mindig Mindszenty bíboros 1946-os körlevele sorai, amit idézünk. Országunk sorsa, az evangelizáció küldetése sürget. Kapcsolódjon be minden imaközösség, rózsafüzértársulat, 2-3 fős imacsoportok, egymás közt a családtagok az országos engesztelésbe. Fogjunk össze Magyarok Nagyasszonya, a Világ Győzelmes Királynője palástja alatt!

Így hirdeti Mindszenty bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Kar a körlevelében:


"Az ország városai, falvai, tanyái, hegyei, lakott helyei, katolikus intézményei, zárdái, iskolái,társulatai, családjai álljanak a nagy természetfeletti, nemzeti erőfeszítésbe, az egyetemes, a helyről helyre az egész egyházközséget átfogó engesztelésbe.

Módozatai: A nagy cél eléréséhez arányban álló, hatalmas, imádkozó, engesztelő tábor kell. A gyermekek, betegek, szenvedők, öregek, nők imádságát támogassák a legények és férfiak. A papok, szerzetesek és szerzetesnők ajánlják fel fogadalmaikat, kötelező imádságaikat, önként vállalt keresztjeiket Jézus Szívének az Isten Anyja, Szeplőtelen Szíve által. Mindent megelőzően a katolikus kötelességeket (mindennapi imádság, vasár- és ünnepnapi szentmise, péntek és Húsvét) mintaszerűen megtartjuk és hozzátartozóinkkal is megtartatjuk. A családi közös imát, ha máskor nem, legalább este vissza hozzuk és végezzük. Azután, Kedves Hívek:

Megkezdjük a hónap első péntekje, szombatja és vasárnapja megszentelését. A három napon új és új rétegek vonuljanak kellő bűnbánat után a szentáldozáshoz a látogatott szentmiséken. Pl. elsőpénteken jöjjenek a gyermekek és az ifjúság, szombaton a nők, elsővasárnap a férfiak.

Csütörtök-szombat vagy péntek-vasárnap az esti szentóra vagy litánia szépen, hasznosan előkészítené és kiegészítené az ünnepi keretet. Pénteken Jézus Szíve ájtatosságra, szombaton a Szeplőtelen Szív tiszteletére rózsa- füzér-mondásra gyülekezzetek. Csütörtök vagy vasárnap engesztelő szentségimádási órát tartsatok. Ez ismétlődhetnék hónapról-hónapra. Egyszer az egyik, másszor a másik felsorolt és általános bűn megengesztelése történjék kellő meghirdetés és előkészítés után.

 Akik pénteken megáldoztak, ha nincs halálos bűnük, járuljanak szombaton és vasárnap is az Úr asztalához. 

2. Milyen szép volna, ha engesztelő szentmiséket mondatnátok, ezen megjelennétek, mint a pap és hívek közös engesztelő áldozatán. Itt is sorra kerülne a káromkodás és a többi, talán égbekiáltó bűn adósságlevelének elintézése.

3. A böjtöt hamvazószerdával újból elkezdjük. Amikor százezrek viselik a kényszerű böjt áldozatát, jó lenne Szent Margit követésében ezzel is engesztelést nyújtanunk. A következő Nagyböjt különösebb lelki kiaknázása nagyon-nagyon égető.  

4. Sok helyen megkedvelték a hívek az engesztelő szentségimádási hónapot. Ez abban áll, hogy egész hónapon keresztül végzi a szentségimádást előzetes vállalás után a nappali órákban a közületek legalább 2-2 hívője. 

5. Ajánljuk az összes egyházközségeknek, hogy Jézus Szíve ünnepét nyilvános ünnep módjára: ünnepi istentiszteleti renddel, munkaszünettel és engesztelő körmenettel üljék meg. 

6. A búcsújárások ősi szép szokását újítsuk fel országszerte.

Fatimában ezt mondta a Szűzanya:,,Jézus… meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket Isten úgy fogja szeretni, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda, hogy trónját díszítsék.

Fatimai üzenetek folytatásában :,,Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik  öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldozna, rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.''  (Mária Szívének nagy ígérete. Átadására az 1925. december 10-én Pontevedrában.)

A Világ Győzelmes Királynője imáinkat ismételten kérte végül a Szeretetláng Napló soraiban.

Világ Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

A lelkek üdvössége, hazánk sorsa most imáinktól függ!!

Böjtjeinket, önmegtagadásainkat, irgalmasság testi-lelki cselekedeteit  gyakoroljuk.

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé  járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem  szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid szembe mert  szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy  számíthatunk a Te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy  Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket… Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a  dicsőség.
Mindörökké. Ámen.

Kérjük, ki-ki adja tovább ismerőseinek, hogy ez az engesztelő ima beborítsa a Kárpát-medencét és megvalósuljon Jézus vágya, hogy Őt hordozzuk életünk napjaiban magunk és mások üdvösségére