Szeretett testvéreim az Úrban!

Bárcsak befedne mindnyájunkat és az egész világot Jézus Krisztus Drága Vére!

Nyilvánvaló, hogy a világ az előre megjövendölt büntetéshez közeledik. A Szűzanya azt mondta, hogy az engesztelés az egyetlen út a túlélésre. 2018-ben egy fontos felhívást adott egy októbertől júniusig tartó cönákulumra. Azt kérte, hogy ezeket évente mint cönákulum-hónapokat tartsuk meg. Szenvedélyesen arra szólított fel, hogy a Drága Vér odaszentelt tisztelőinek legalább a harmadrésze hűségesen engeszteljen, tartsa meg a harmadik péntekeket. A világ most a rá váró járványok egyike előtt áll, amelyek sújtani fogják. Senki sem beszél az imáról és az engesztelésről. Ehelyett az imát arra korlátozzák, hogy azzal legyőzzék a járványt. Azért írok, hogy minden alvó apostolt és szerető lelket felébresszek. Azért írok, hogy mindnyájunkat emlékeztessek az ima és az engesztelés fontosságára. Azért írok, hogy emlékeztessek a 3. pénteki engesztelés és a cönákulum fontosságára. Most van itt az imának és a csendnek az ideje. Hajtsuk meg az imában és az engesztelésben a térdünket! Keressünk menedéket minden csütörtökről péntekre virradóan a gecemáni órában. Most nem annak van itt az ideje, hogy másokat megítéljünk, hogy másokra mutogassunk, másokat hibáztassunk, és hogy az egyházra újjal mutogassunk. Mi mindnyájan vétkeztünk. Mi mindnyájan előidézői vagyunk a problémáinknak!! Senki se szent Isten előtt!!! Jöjjetek, alázkodjunk meg Isten előtt, ahogyan Ninive népe tette, bánjuk meg bűneinket! Bárcsak megmentene Jézus Krisztus Drága Vére minket és az egész világot.

Eddig Barnabás felhívása. Ezt a felhívását a 2018 július 31-edikei üzenet alapján tette, amely így hangzik:

Imádság közben a júliusi novéna utolsó napján egy látomásban láttam a Szűzanyát. Kilenc kis angyal kísérte, és szelíden ezt mondta… Szívemben megkérdeztem: „Anyám, mi ez a két felhívás?” Az Istenanya rám mosolygott és ezt mondta: „Barnabás ha csak egy harmadrésze azoknak, akik minden népből Jézus Krisztus Drága Vérének szentelték magukat, készen van arra, hogy élje ezt az odaszentelődést, akkor Jézus abban az országban uralkodni fog. Gyermekeim gondjai tovaszállnak, én fogom őket megvigasztalni. A második, hogy ez év októberétől a következő év júniusáig az ima és az engesztelés egy következő cönákulumára hívlak. Ez a cönákulum egy kilenchónapos engesztelés minden harmadik pénteken. Szeretném, ha itt lenne minden gyermekem, de ezeket a cönákulumokat e nemzet minden Gecemáni kertjében megtarthatják. A többi országok, amelyek részesedni szeretnének ebben a kegyelemben, tegyék ugyanezt az ő kiválasztott centrumaikban.

Ha legalább egy harmada azoknak, akik odaszentelték magukat Jézus Krisztus Drága Vérének, ezt a hívást követi, annak a nemzetnek a problémáit megoldom, és nyugalmat ajándékozok neki. A migráns hazatér, a szomjazó friss vízre talál, és az éhezők jóllaknak. Nagyon örülök annak, ha gyermekeim visszatérnek a szeretet és a kiengesztelődés szentségéhez. A hit újra növekedni fog országukban.